BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Meyer Maciej (Gdynia Maritime University)
Tytuł
Economics and Biology - in Search of Common Ground
Ekonomia i biologia - w poszukiwaniu wspólnego mianownika
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2018, R. 17, nr 1, s. 67-74, bibliogr. 49 poz.
Słowa kluczowe
Teoria ekonomii, Biologia, Metodologia ekonomii
Economic theory, Biology, Economic methodology
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł porusza problematykę związków ekonomii i biologii z punktu widzenia ekonomisty. Jego celem jest próba integracji wybranego dorobku obu nauk. Inspirując się słowami Alfreda Marshalla, autor wspiera jego twierdzenie, że ekonomia jest dziedziną biologii. Rozważania tej tematyki wpływają na rozwój interdyscyplinarności dziedzin naukowych i przyczyniają się do lepszego zrozumienia rzeczywistości. Przy wykorzystaniu analizy źródeł oraz rozumowania dedukcyjnego i redukcyjnego wykazano związki między ekonomią i biologią oraz przedstawiono implikacje z tego wynikające. Ponadto scharakteryzowano przyczyny i przejawy integracji oraz istniejące problemy w integracji podejść. (abstrakt oryginalny)

The article touches on the issues of relations between economics and biology from economic point of view. Its aim is to try to integrate the chosen achievements of both sciences. The author, inspired by statement of Alfred Marshall, supports his position that economics is a branch of biology. Reflections on this topic enhance interdisciplinarity of such fields of study and improve our understanding of the reality. By way of analyzing literature and by using deductive and reductive reasoning relations between economics and biology are pointed out as well as implications. Also, the reasons and indications of the integration are shown as well as existing problems in such approaches. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Alchian, A.A. (1950). Uncertainty, Evolution, and Economic Theory. Journal of Political Economy, 58 (3), 211-221.
 2. Arrow, K.J. (1995). Viewpoint: the future. Science, 267, 1617.
 3. Becker, G.S. (1976). Altruism, Egoism and Genetic Fitness: Economics and Sociobiology. Journal of Economic Literature, 14, 817-826.
 4. Bergstrom, T.C. (1995). On the Evolution of Altruistic Ethical Rules for Siblings. American Economic Review, 85, 58-81.
 5. Bergstrom, T.C. (1996). Economics in a Family Way. Journal of Economic Literature, 34, 1903-1934.
 6. Binswanger, M. (1993). From Microscopic to Macroscopic Theories: Entropic Aspects of Ecological and Economic Processes. Ecological Economics, 8 (3), 209-233.
 7. Castle, E.N. (1999). Natural Resource and Environmental Economics: A Retrospective View. Review of Agricultural Economics, 21 (2), 288-304.
 8. Corning, P.A. (1997). Holistic Darwinism: 'Synergistic Selection' and the Evolutionary Process. Journal of Social and Evolutionary Systems, 20 (4), 363-400.
 9. Dawkins, R. (1976). The Selfish Gene. Oxford University Press, New York.
 10. Degler, C.N. (1991). In Search of Human Nature: The Decline and Revival of Darwinism in American Social Thought. Oxford University Press, Oxford.
 11. Frank, R.W. (1987). If Homo Economicus Could Choose His Own Utility Function, Would He Want One With a Conscience? American Economic Review, 77 (4), 593-604.
 12. Friedman, M. (1953). The Methodology of Positive Economics. [In:] Essays in Positive Economics. The University of Chicago Press, Chicago.
 13. Ghiselin, M.T. (1978). The Economy of the Body. American Economic Review, 68 (2), 233-237.
 14. Gowdy, J. (1997). Introduction: biology and economics. Structural Change and Economic Dynamics, 8, 377- -383.
 15. Grüne-Yanoff, T. (2011). Evolutionary game theory, interpersonal comparisons and natural selection: a dilemma. Biology & Philosophy, 26 (5), 637-654.
 16. Hannon, B. (1997). The use of analogy in biology and economics. From biology to economics, and back. Structural Change and Economic Dynamics, 8 (4), 471-488.
 17. Himmelfarb, G. (1959). Darwin and the Darwinian Revolution. Doubleday, New York.
 18. Hirschleifer, J. (1977). Economics From a Biological Viewpoint. Journal of Law and Economics, 20 (1), 1-52.
 19. Hirschleifer, J. (1982). Evolutionary Models in Economics and Law: Cooperation versus Conflict Strategies. Law and Economics, 4, 1-60.
 20. Khalil, E.L. (1997). Economics, Biology, and Naturalism: Three Problems Concerning the Question of Individuality. Biology and Philosophy, 12, 185-206.
 21. Khalil, E.L. (1998). The Five Careers of the Biological Metaphor in Economic Theory. Journal of Socio-Economics, 27 (1), 29-52.
 22. Kirman, A.P. (1992). Whom or What Does the Representative Individual Represent? Journal of Economic Perspectives, 6 (2), 117-136.
 23. Krakauer, D.C., Collins, J.P., Erwin, D., Flack, J.C., Fontana, W., Laubichler, M.D., Prohaska, S.J., West, G.B., Stadler, P.F. (2011). The challenges and scope of theoretical biology. Journal of Theoretical Biology, 276, 269-276.
 24. Landa, J.T., Ghiselin, M.T. (1999). The emerging discipline of bioeconomics: aims and scope of the Journal of Bioeconomics. Journal of Bioeconomics, 1, 5-12.
 25. Lawson, T. (1985). Uncertainty and Economic Analysis. Economic Journal, 95 (380), 909-927.
 26. McCoy, N.H. (2003). Behavioral externalities in natural resource production possibility frontiers: integrating biology and economics to model human - wildlife interactions. Journal of Environmental Management, 69 (1), 105-113.
 27. de Mandeville, B. (1714). The Fable of the Bees. The Nature Society, London.
 28. Marshall, A. (1920). Principles of Economics. Macmillan, London.
 29. Marshall, A. (1961). The Principles of Economics. Macmillan, London.
 30. Martens, B. (2011). Economic Exchange as an Evolutionary Transmission Channel in Human Societies. Biological Theory, 6 (4), 366-376.
 31. Martens, J. (2011). Social evolution and strategic thinking. Biology & Philosophy, 26 (5), 697-715.
 32. Modelski, G., Poznanski, K. (1996). Evolutionary Paradigms in the Social Sciences. International Studies Quarterly, 40 (3), 315-319.
 33. Nelson, R.R. (1995). Recent Evolutionary Theorizing about Economic Change. Journal of Economic Literature, 33 (1), 48-90.
 34. Nelson, R.R., Winter, S.G. (1982). An Evolutionary Theory of Economic Change, Harvard University Press, Cambridge.
 35. North, D.C. (1990). Institutions, Institutional Change and Economic Performance. Cambridge University Press, Cambridge.
 36. Penrose, E.T. (1952). Biological Analogies in the Theory of the Firm. American Economic Review, December, 42 (5), 804-819.
 37. Rice, C., Smart, J. (2011). Interdisciplinary modeling: a case study of evolutionary economics. Biology & Philosophy, 26 (5), 655-675.
 38. Ring, I. (1997). Evolutionary Strategies in Environmental Policy. Ecological Economics, 23 (3), 237-249.
 39. Robalino, N., Robson, A.J. (2013). Genes, Culture, and Preferences. Biological Theory, 8 (2), 151-157.
 40. Rosas, A. (2011). Disentangling Social Preferences from Group Selection. Biological Theory, 6, 169-175.
 41. Simon, H.A. (1957). Model of Man: Social and Rational. Wiley, New York.
 42. Smith, A. (1759/1989). Teoria uczuć moralnych. PWN, Warszawa.
 43. Spencer, H. (1851). Social Statics. Chapman, London.
 44. Thomas, B. (1991). Alfred Marshall on Economic Biology. Review of Political Economy, 3 (1), 1-14.
 45. Veblen, T. (1898). Why is Economics not an Evolutionary Science? Quarterly Journal of Economics, 12 (3), 373-397.
 46. Veblen, T. (1919/1990). The Place of Science in Modern Civilisation and Other Essays, Transaction, New Jersey.
 47. Vedeld, P.O. (1994). The Environment and Interdisciplinarity. Ecological and Neoclassical Economical Approaches to the Use of Natural Resources. Ecological Economics, 10 (1), 1-13.
 48. Witt, U. (2011). Economic Behavior - Evolutionary Versus Behavioral Perspectives. Biological Theory, 6 (4), 388- -398.
 49. Zwick, M., Fletcher, J.A. (2014). Levels of Altruism. Biological Theory, 9, 100-107.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/ASPE.2018.17.1.8
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu