BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mrówczyńska-Kamińska Aldona (Poznan University of Life Sciences, Poland), Baer-Nawrocka Agnieszka (Poznan University of Life Sciences, Poland)
Tytuł
Changes in Labour Productivity in the Agribusiness in European Union Countries
Zmiany w wydajności pracy w agrobiznesie w krajach Unii Europejskiej
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2018, R. 17, nr 1, s. 85-94, tab., rys., bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe
Wydajność pracy, Agrobiznes
Labour efficiency, Agrobusiness
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Głównym celem artykułu jest identyfikacja zmian w wydajności pracy w agrobiznesie oraz scharakteryzowanie współzależności między wydajnością pracy w tym sektorze a wydajnością pracy w gospodarkach narodowych krajów członkowskich UE. Wydajność pracy wyrażona została wartością dodaną brutto przypadającą na jednego pracownika w całym agrobiznesie i jego trzech sferach (I - przemysł wytwarzający środki produkcji i usługi dla rolnictwa i przemysłu spożywczego, II - rolnictwo, III - przemysł spożywczy). Analiza dotyczy wybranych lat w okresie 1995-2010. Jak wynika z przeprowadzonych analiz, mimo że zaszły pozytywne zmiany w wydajności pracy w agrobiznesie krajów UE-12, to nadal poziom tej wydajności jest niższy w większości państw UE-15. Główną przyczyną tych różnic jest nadwyżka siły roboczej w rolnictwie większości krajów UE-12. Ponadto w krajach UE-15, zwłaszcza tych z zachodniej i północnej Europy, wykazano mniejsze nierówności w wydajności pracy między agrobiznesem a innymi sektorami gospodarki ogółem. (abstrakt oryginalny)

The main aim of the paper is to identify the changes in labour productivity in the agribusiness and to define its relationship to labour productivity in the entire national economy of the EU countries. Labour productivity is expressed as gross value added per employee in agribusiness as a whole and its three zones (I - industries manufacturing means of production and services for agriculture and the food industry, II - agriculture, III - food industry). The analysis concerns selected years from 1995 to 2010, which are the most recent available data. The gross value added in agribusiness were calculated by means of the formula suggested by Woś in 1979. As it results from the analyses, despite favorable changes, the productivity of labour in the agribusiness in the new EU Member States remains at a lower level than in most of the EU-15 countries. The main reason behind the differences in the levels of agribusiness labour productivity is a surplus of the labor force in the agriculture in the most EU-12 countries. Moreover, the EU-15 countries especially from Western and Northern Europe demonstrate smaller differences between the labour productivity in agribusiness and other sectors of the national economy. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Alaudin, M., Heady, D., Rao, D.S.P. (2005). Explaining Agricultural Productivity Levels and Growth: An International Perspective. Working Papers 2. Centre for Efficiency and Productivity Analysis, Brisbane.
 2. Baer-Nawrocka, A., Markiewicz, N. (2012). Procesy konwergencji/ dywergencji w zakresie wydajności pracy w rolnictwie Unii Europejskiej - analiza regionalna. Journal of Agribusiness and Rural Development, 3 (25), 13-23.
 3. Buccirossi, P., Marette, S., Schiavina, A. (2002). Competition policy and the agribusiness sector in the European Union. European Review of Agricultural Economic, 29 (3), 373-397.
 4. Dethier, J.J., Effenberger, A. (2012). Agriculture and development: A brief review of the literature. Policy Research Working Paper 5553. The World Bank, Washington, DC.
 5. Davis, J.H., Goldberg, R.A. (1957). A Concept of agribusiness. Harvard University, Boston.
 6. Haggblade, S. (2011). Modernizing African agribusiness: reflections for the future. Journal of Agribusiness in Developing and Emerging Economies, 1 (1), 10-30.
 7. Heyder, M., Theuvsen, L. (2012). Determinants and Effects of Corporate Social Responsibility in German Agribusiness: A PLS Model Agribusiness, 28 (4), 400-420.
 8. Jabri, A. (2016). Performance of small and medium-sized food and agribusiness enterprises: evidence from Indian firms. International Food and Agribusiness Management Review, 19 (4), 53-64.
 9. Landmann, O. (2004). Employment, productivity and output growth background paper for the World Employment Report 2004-05.
 10. Leontief, W.W. (1949). Input - output analysis and its use in peace and war economics. American Economic Review, 5, 211-225.
 11. Mrówczyńska-Kamińska, A. (2014). Struktura agrobiznesu w Polsce i jego znaczenie w gospodarce w kontekście integracji z UE. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 360, 47-54.
 12. Mrówczyńska-Kamińska, A. (2015). Gospodarka żywnościowa w krajach Unii Europejskiej. Kierunki rozwoju, przepływy i współzależności. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań.
 13. Musiał, W. (2008). Nowe teorie modernizacji: próby konceptualizacji globalnych procesów zmiany. [In:] P. Borowiec, B. Krauz-Mozer (Eds.), Globalizacja - nieznośne podobieństwo. Świat i jego instytucje w procesie uniformizacji. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 14. Nordhaus, W.D., Samuelson, P.A. (2012). Ekonomia. [In:] A. Bukowski, J. Środa [transl. from Polish]. Dom Wydawniczy Rebis, Poznań.
 15. Reardon, T., Barrett, C.B. (2000). Agroindustralization, globalization, and international development. An overview of issues, patterns, and determinants. Agricultural Economics, 23, 195-205.
 16. Reynolds, N., Fischer, Ch., Hartmann, M. (2009). Determinants of sustainable business relationships in selected German agri-food chains. British Food Journal, 111 (8), 776-793.
 17. Sen, A. (2002). Rozwój i wolność. Zysk i S-ka, Poznań.
 18. Tomczak, F. (1997). Japonia. Wieś - rolnictwo - agrobiznes. Key Text, Warszawa.
 19. Tomczak, F. (2000). Rozwój rolnictwa światowego. Uwarunkowania i konsekwencje dochodowe. IERiGŻ PIB, Warszawa.
 20. Wicki, L., Grontkowska, A. (2015). Zmiany znaczenia agrobiznesu w gospodarce i w jego wewnętrznej strukturze. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 102 (3), 20-32.
 21. Wojtyna, A. (2010). Zależności między produktywnością, dochodami i zatrudnieniem w krajach na różnym poziomie rozwoju. PWE, Warszawa.
 22. Woś, A. (1979). Związki rolnictwa z gospodarką narodową. PWRiL, Warszawa.
 23. Woś, A. (2001). Rolnictwo polskie wobec procesów globalnych w gospodarce. Studia Monografie 105. IERiGŻ, Warszawa.
 24. Zegar, J.S. (2012). Współczesne wyzwania rolnictwa. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/ASPE.2018.17.1.10
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu