BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Baranyai Zsolt (Budapest Metropolitan University), Elam Ágnes (Budapest Metropolitan University, Hungary), Muriqi Shyhrete (Szent István University, Gödöllő, Hungary), Papp-Váry Árpád (Budapest Metropolitan University), Király Zsolt (Budapest Metropolitan University)
Tytuł
Drivers of Cooperation Activity in Hungarian Agriculture
Czynniki mające wpływ na nawiązywanie współpracy w węgierskim rolnictwie
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2018, T. 20, z. 3, s. 9-15, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Współpraca, Rolnictwo, Regresja logistyczna
Cooperation, Agriculture, Logistic regression
Uwagi
Klasyfikacja JEL: Q12, Q13
streszcz., summ.
Kraj/Region
Węgry
Hungary
Abstrakt
Celem badań była identyfikacja czynników mających wpływ na gotowość węgierskich producentów rolnych do współpracy. Z analiz opartych na metodzie dwumianowej regresji logistycznej wyłania się wyraźna korelacja pomiędzy współpracą, demografią producentów, warunkami uprawy oraz poziomem zaufania. Wyniki badań wskazują, że producenci rolni żyjący w mniejszych osadach wiejskich oraz osoby młodsze i legitymujące się wyższym poziomem wykształcenia wykazywały wyższy stopień aktywności, dający się uzasadnić statystycznie, natomiast gospodarstwa zarządzane przez kobiety charakteryzowały słabsze tendencje do współpracy. Z obliczeń wynika, że wraz ze wzrostem wielkości gospodarstw wzrastała również ich gotowość do współpracy. Stwierdzono, że rolnicy zajmujący się uprawą roślin byli bardziej otwarci na współpracę niż rolnicy zajmujący się hodowlą zwierząt. Model ujawnił występowanie znaczącej pozytywnej korelacji pomiędzy gotowością wytwórców do współpracy a ich poziomem zaufania. Na podstawie wyników badań sformułowano również zalecenia, które mają zwiększyć gotowość rolników do współpracy.(abstrakt oryginalny)

The present study attempts to identify factors that influence the readiness of Hungarian agricultural producers' to effectively and efficiently cooperate with each other. Analyses based on the binomial logistic regression method have revealed a clear correlation between activities conducive to cooperation, the demographics of producers, farming conditions and the level of trust. Findings highlight that producers who live in smaller rural settlements as well as those who are younger and have a higher level of educational attainment show a higher level of activity associated with cooperation that can be statistically justified whereas farms managed by women are less inclined to cooperate. Calculations indicate that as the size of holdings increases, their readiness for cooperation increases too, while in terms of the type of farming, crop farmers are more open to cooperate effectively than livestock farmers. Finally, this model has revealed a significant positive correlation between producers' readiness to cooperate and their level of trust.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Asai Masayasu, Vibeke Langer. 2014. Collaborative partnerships between organic farmers in livestock- -intensive areas of Denmark. Organic Agriculture 4 (1): 63-77.
 2. Baranyai Zsolt, Gábor G. Szabó. 2017. A termelői szövetkezés-együttműködés gazdasági-társadalmi feltételei és akadályai a magyar mezőgazdaságban (Economic and social conditions and obstacles to the cooperation of farmers in Hungarian agriculture). Budapest: Agroinform Kiadó.
 3. Barna Ildikó, Mária Székelyi. 2008. Túlélőkészlet az SPSS-hez (Survival kit to SPSS). Budapest: Tipotex.
 4. Bijman Jos, Constantine Iliopoulos, Krijn J. Poppe, Caroline Gijselinckx, Konrad Hagedorn, Markus Hanisch, George W.J. Hendrikse, Rainer Kühl, Petri Ollila, Perttu Pyykkönen, Ger van der Sangen. 2012. Support for farmers' cooperatives - Final report. Wageningen: Wageningen UR.
 5. COGECA. 2015. Developments of agri-cooperatives in the EU 2014. Brussels: Cogeca, 5th February 2015 (PUB (14): 9112:2).
 6. Di Falco Salvatore, Melinda Smale, Charles Perrings 2008. The role of agricultural cooperatives in sustaining the wheat diversity and productivity. Environmental and Resource Economics 39 (2): 161-174.
 7. Forney Jérémie, Isabel Haberli. 2017. Co-operative values beyond hybridity: The case of farmers' organisations in the Swiss dairy sector. Journal of Rural Studies 53: 236-246.
 8. Franks Jeremy, Aideen McGloin. 2007. Environmental co-operatives as instruments for delivering across- -farm environmental and rural policy objectives. Journal of Rural Studies 23 (4): 472-489.
 9. Gonzalez Ajates R. 2017. Going back to go forwards? From multi-stakeholder cooperatives to open cooperatives in food and farming. Journal of Rural Studies 53: 278-290.
 10. Martin Guillaume, Marc Moraine, Julie Ryschawy, Marie-Angélina Magne,Masayasu Asai, Jean-Pierre Sarthou, Michel Duru, Olivier Therond. 2016. Crop-livestock integration beyond the farm level: A review. Agronomy for Sustainable Development 36: 53.
 11. Valentinov Vladislav. 2007. Why are cooperatives important in agriculture? Journal of Institutional Economics 3 (1): 55-69.
 12. Vladimirova Vladislava. 2017. Producers' cooperation within or against cooperative agricultural institutions? The case of reindeer husbandry in Post-Soviet Russia. Journal of Rural Studies 53: 247-258.
 13. Wynne-Jones Sophie. 2017. Understanding farmer co-operation: exploring practices of social relatedness and emergent effects. Journal of Rural Studies 53: 259-268.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0012.1476
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu