BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Górka Małgorzata (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie), Brągiel Elżbieta (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie)
Tytuł
Wybrane aspekty innowacyjności przedsiębiorstw - studium przypadku
Selected Aspects of Innovativeness of Firms - a Case Study
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2018, T. 20, z. 3, s. 53-58, rys., tab., bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Innowacje, Innowacyjność, Spółdzielczość rolnicza, Spółdzielnie, Studium przypadku, Wyniki badań
Innovations, Innovative character, Agricultural cooperation, Cooperatives, Case study, Research results
Uwagi
Klasyfikacja JEL: O31, Q12
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedstawiono wybrane aspekty podejmowanych działań innowacyjnych przez podmioty rolnicze. Ukazano problematykę innowacyjności na przykładzie dwóch spółdzielni rolniczych z województwa podkarpackiego. Badania wykazały, że innowacje wprowadzane przez badane spółdzielnie miały głównie charakter innowacji technologicznych, a w niewielkim stopniu nietechnologicznych. Głównym efektem podejmowania tego rodzaju działań było obniżenie kosztów produkcji oraz wejście na nowe rynki zbytu.(abstrakt oryginalny)

Selected aspects of innovative actions undertaken by selected agricultural entities were presented. The issues of innovativeness on the example of two agricultural cooperatives from the Podkarpackie Province are presented. Research has shown that the innovations introduced by the studied co-operatives were mainly of a technological nature, and to a small extent non-technological ones. The main motive for undertaking such activities was entering new markets and reducing production costs.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Dodgson Mark, David Gann, Ammon Salter. 2005. Think, play, do. Technology innovation and organization. New York: OXFORD University Press Inc.
 2. Fagerberg Jan. 2005. Innovation a guide to the literature. [W] The Oxford handbook of innovation (Innovation a guide to the literature. [In] The Oxford handbook of innovation), ed. J. Fagerberg, D.C. Mowery, R.R. Nelson, 1-26. Oxford : Oxford University Press.
 3. Gonet Danuta. 2017. Innowacyjność członków grup producentów rolnych - studium przypadku (The innovativeness of members of agricultural producer groups - on selected examples). Roczniki Naukowe SERiA XIX (3): 58-63.
 4. Górka Małgorzata, Henryk Runowski. 2017. Innowacyjność rolniczych spółdzielni produkcyjnych (Innovation of agricultural production cooperatives). Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
 5. Grzybowska Barbara. 2012. Innowacyjność przemysłu spożywczego w Polsce - ujęcie regionalne (Innovation of the food industry in Poland - a regional approach). Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
 6. Janasz Władysław, Katarzyna Kozioł. 2007. Determinanty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw (Determinants of innovative activity of enterprises). Warszawa: PWE.
 7. Juchniewicz Małgorzata. 2008. Innowacyjność jako czynnik wzrostu konkurencyjności polskiego przemysłu spożywczego. [W] Ocena rozwoju konkurencyjności polskich producentów po integracji z Unią Europejską (Innovation as a factor in the growth of competitiveness of the Polish food industry. [In] Assessment of the development of competitiveness of Polish producers after integration with the European Union), ed. I. Szczepaniak, 87-104. Warszawa: IERiGŻ-PIB.
 8. Juchniewicz Małgorzata. 2011. Innowacje nietechnologiczne w przemyśle spożywczym (Nontechnological innovations in the food industry). Roczniki Naukowe SERiA XIII (2): 159-164.
 9. Juchniewicz Małgorzata, Barbara Grzybowska. 2010. Innowacyjność mikroprzedsiębiorstw w Polsce (Innovativeness of micro enterprises in Poland). Warszawa: PARP.
 10. Kisiel Roman, Karolina Babuchowska. 2008. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw zarejestrowanych w Regionalnym Systemie Wspierania Innowacji (The innovative activity of enterprises registered in the regional system of innovation support). Roczniki Naukowe SERiA X (1): 159-163.
 11. Łącka Irena. 2011. Współpraca technologiczna polskich instytucji naukowych i badawczych z przedsiębiorstwami jako czynnik wzrostu innowacyjności polskiej gospodarki (Technological cooperation of Polish scientific and research institutions with enterprises as a factor in the growth of innovativeness of the Polish economy). Szczecin: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.
 12. Oleksiuk Adam. 2012. Uwarunkowania i mechanizmy tworzenia innowacji jako czynnik rozwoju gospodarczego (Conditions and mechanisms of creating innovation as a factor of economic development). Olsztyn: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski.
 13. OECD. 2005. Olso Manual. The measurement of scientific and technological activities. Proposed guidelines for collecting and interpreting technological innovation data. 3 Edition. European Commission: Oslo Publishing.
 14. Panek Jacek. 2007. Innowacyjność polskiego przemysłu. W progu UE (Innovation of the Polish industry. In the EU threshold). Innowacje 7: 7-12.
 15. Schumpeter Joseph A. 1960. Teoria rozwoju gospodarczego (Theory of economic development). Warszawa: PWN.
 16. Stachak Stanisław. 2013. Podstawy metodologii nauk ekonomicznych (Basics of the methodology of economic sciences). Warszawa: Difin.
 17. Wasilewska Anna. 2012. Innowacja jako zmiana (Innovation as a Change). Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 9: 433-446.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0012.1494
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu