BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kapela Krzysztof (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach), Gugała Marek (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach), Niewęgłowski Marek (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach), Krasnodębska Ewa (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Tytuł
Koszty eksploatacji technicznych środków transportowych w gospodarstwie rolnym
Operating Costs of Technical Transport Means in a Farm
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2018, T. 20, z. 3, s. 72-77, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarstwa rolne, Koszty eksploatacji maszyn, Transport, Produkcja roślinna, Wyniki badań
Arable farm, Costs of exploitation of machines, Transport, Crop production, Research results
Uwagi
Klasyfikacja JEL: Q1, Q14
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie kosztów eksploatacji środków transportowych w indywidualnym gospodarstwie rolnym położonym w województwie mazowieckim, specjalizującym się w produkcji roślinnej. Analizę kosztów przeprowadzono na podstawie całorocznej ewidencji czynności transportowych w gospodarstwie oraz danych pozyskanych metodą wywiadu bezpośredniego. Zakres badań obejmował lata 2015-2017. Z przeprowadzonej analizy wynika, że koszty eksploatacji środków transportowych, w zależności od rodzaju zestawu transportowego oraz roku, kształtowały się od 1197,46 do 1432,62 zł/ha UR. Najwyższy udział w strukturze kosztów eksploatacji środków transportowych miały koszty zmienne, które w analizowanym okresie stanowiły około 70%. Wśród kosztów zmiennych duży udział w ich wielkości miały koszty paliwa (około 55%).(abstrakt oryginalny)

The main objective of the study was to present the costs of exploitation of transport means in an individual agricultural holding located in the Masovian province, specializing in crop production. The cost analysis was performed on the basis of a yearly record of transport operations on the farm and data obtained by direct interview. The scope of research covered the years 2015-2017. The analysis shows that the costs of using transport means, depending on the type of transport set and the year, ranged from 1197.46 PLN/ha UR to 1442.62 PLN/ha UR. The highest share in the structure of the operating costs of transport means are variable costs, which accounted for around 70% in the analyzed period. Among the variable costs, fuel costs account for a large proportion of their costs (around 55%).(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Kokoszka Stanisław. 2010. Ocena doboru środków transportowych w gospodarstwach rolnych w aspekcie odległości przewozu (Assessment of the selection of transport facilities in farms in the aspect of transport distance). Inżynieria Rolnicza 3 (121): 69-77
 2. Kokoszka Stanisław. 2011a. Analiza wyposażenia w środki transportowe w kontekście wielkości gospodarstwa rolniczego (Analysis of the provision with means of transport in a farm size context). Inżynieria Rolnicza 4 (129): 127-133.
 3. Kokoszka Stanisław. 2011b. Wpływ organizacji pracy środków transportu na koszty przewozu w gospodarstwach rolniczych (Influence of organization of the transportation on the transportation costs in the farms). Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich 10: 55-62.
 4. Kowalik Ireneusz, Zenon Grześ. 2006. Wpływ wykorzystania maszyn rolniczych na koszty mechanizacji w gospodarstwach rolniczych o różnej powierzchni (Influence of using farm machines on the costs of mechanization in farmsteads with different area size). Inżynieria Rolnicza 13 (20): 201-208.
 5. Kuboń Maciej. 2005. Ocena technologii przewozu w transporcie rolniczym (Evaluation of transport technology in agriculture). Inżynieria Rolnicza 3 (63): 271-277.
 6. Kuboń Maciej. 2007a. Wyposażenie i wykorzystanie środków transportowych w gospodarstwach o różnym typie produkcji rolniczej (Possession and utilization of transport facilities in farms engaged in various agricultural production types). Inżynieria Rolnicza 8 (96): 141-148.
 7. Kuboń Maciej. 2007b. Metodyczne aspekty szacowania kosztów infrastruktury logistycznej przedsiębiorstw rolniczych (Methodological aspects of estimating the costs of logistics infrastructure of agricultural enterprises). Problemy Inżynierii Rolniczej 1 (55): 125-133.
 8. Kuboń Maciej. 2008a. Koszty infrastruktury logistycznej w przedsiębiorstwach rolniczych (Logistic infrastructure costs in agricultural enterprises). Inżynieria Rolnicza 10 (108): 125-136.
 9. Kuboń Maciej. 2008b. Koszty eksploatacji środków technicznych w gospodarstwach o różnym typie produkcji rolniczej (Operating costs of technical means on farms with various types of agricultural production). Problemy Inżynierii Rolniczej 1: 55-62.
 10. Muzalewski Aleksander. 2015. Zasady doboru maszyn rolniczych w ramach PROW na lata 2014-2020 (Rules for the selection of agricultural machinery under the RDP for the years 2014-2020). Warszawa: ITP Oddział w Warszawie.
 11. Stadler Edwin, Isidor Schiess, Helmut Ammann. 2004. Transportleistung und - kosten. Einfluss von Traktorgrösse und Höchstgeschwindigkeit (Transport performance and costs. Influence of tractor size and maximum speed). FAT-Berichte 611: 31-38.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0012.1497
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu