BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kozak Sylwester (Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Poland)
Tytuł
Technical and Scale Efficiency of Sugar and Confectionary Producers in 2006-2016. Does the Size and Legal Status of Enterprise Matters ?
Efektywność techniczna i skali producentów cukru i wyrobów cukierniczych w latach 2006-2016. Czy ma znaczenie wielkość i status prawny przedsiębiorstw?
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2018, T. 20, z. 3, s. 90-95, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Efektywność techniczna, Wyroby cukiernicze, Cukier, Przemysł cukierniczy, Przedsiębiorstwo
Technical efficiency, Confectionery, Sugar, Confectionery industry, Enterprises
Uwagi
Klasyfikacja JEL: L25, L66, O32
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule analizowano wpływ wielkości i statusu prawnego przedsiębiorstwa na jego efektywność techniczną i efektywność skali polskich producentów żywności. Wielkości te mierzono przy użyciu nieparametrycznej metody DEA. Badanie oparto na rocznych sprawozdaniach finansowych 52 producentów cukru i wyrobów cukierniczych działających w latach 2006-2016. Analizą objęto wszystkie przedsiębiorstwa w sektorze, a także grupy większych i mniejszych przedsiębiorstw (wyróżnione medianą aktywów) oraz grupy spółek kapitałowych i spółdzielni. Badania wykazały, że przedsiębiorstwa osiągnęły względnie wysoką efektywność techniczną i efektywność skali, w przedziale odpowiednio od 82 do 93% i od 93 do 98%. Wszystkie przedsiębiorstwa działały sprawniej w korzystniejszych warunkach makroekonomicznych. Poziom efektywności technicznej i skali zależały od wartości aktywów i statusu prawnego przedsiębiorstwa. Większe podmioty były mniej skuteczne technicznie niż mniejsze, ale w większym stopniu wykorzystywały efekty skali. Spółki kapitałowe były bardziej efektywne niż spółdzielnie, ale w mniejszym stopniu korzystają z efektu skali.(abstrakt oryginalny)

The article empirically examines how the size and legal status of an enterprise influence the technical and scale efficiency of Polish food producers. Technical and scale efficiency indices are measured using the non-parametric DEA method. The study is based on the annual financial reports of 52 sugar and confectionery producers operating in 2006-2016. The analysis covers all enterprises in the sector, as well as groups of larger and smaller enterprises (distinguished by the median of assets), as well as groups of capital companies and cooperatives. Research has shown that enterprises were characterized by relatively high technical efficiency and scale efficiency in the range, respectively, between 82 and 93% and between 93 and 98%. All enterprises operated more efficiently in more favorable macroeconomic conditions. The level of enterprises' technical and scale efficiency depends on the value of their assets and the legal status. Larger enterprises were less technically effective than smaller ones, but they made greater use of the effect of scale. Capital companies were more effective than cooperatives, but to a lesser extent used economy of scale.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aigner Dennis, Knox Lovell, Peter Schmidt. 1977. Formulation and estimation of stochastic frontier production function models. Journal of Econometrics 6 (1): 21-37.
 2. Banker Rajiv, Abraham Charnes, William Cooper. 1984. Some models for estimating technical and scale inefficiencies in Data Envelopment Analysis. Management Science 30 (9): 1078-1092.
 3. Baran Joanna. 2013. Efficiency of the production scale of Polish dairy companies based on Data Envelopment Analysis. Acta S cientiarum Polonorum. Oeconomia 12 (2): 5-13.
 4. Baran Joanna, Marcin Wysokinski, Daniel Staš, Anna Samolejova. 2016. Efficiency of Polish metallurgical industry based on Data Envelopment Analysis. Metalurgija 55 (2): 245-248.
 5. Berger Allen, David Humphrey. 1991. The dominance of inefficiencies over scale and product mix economies in banking. Journal of Monetary Economics 20: 117-148.
 6. Charnes Abraham, Cooper William, Rhodes Edward. 1978. Measuring the efficiency of decision making units. European Journal of Operational Research 2 (6): 429-444.
 7. Chen Chien, Magali Delmas, Marvin Lieberman. 2015. Production frontier methodologies and efficiency as a performance measure in strategic management research. Strategic Management Journal 36:19-36.
 8. Coelli Tim, Dodla Prasada, Christofer O'Donnell, George Battese. 2005. An Introduction to efficiency and productivity analysis. New York: Springer.
 9. Khoo-Fazari Kerry, Zijang Yang, Joseph Paradi. 2013. A distribution-free approach to stochastic efficiency measurement with inclusion of expert knowledge. Journal of Applied Mathematics 2013: 1-21.
 10. Kulawik Jacek, Wojciech Jóźwiak. 2007. Analiza efektywności gospodarowania i funkcjonowania przedsiębiorstw rolniczych powstałych na bazie majątku skarbu państwa (Analysis of effectiveness of management and functioning of agriculture enterprises created on the basis of the state-owned farms). Warszawa: Wydawnictwo IERIGŻ - PIB,
 11. Murillo-Zamorano Luis. 2004. Economic efficiency and frontier techniques. Journal of Economic Surveys 18 (1): 33-77.
 12. Rodmanee Sudarin, Wen-Chi Huang. 2013. Efficiency evaluation of food and beverage companies in Thailand: An application of relational two-stage DEA. International Journal of Social Science and Humanity 3 (3): 202-205.
 13. Szymańska Elżbieta. 2009. Zastosowanie metody DEA do badania efektywności gospodarstw trzodowych (The DEA method application for examining the effectiveness of pigs households). Journal of Agribusiness and Rural Develpoment 2 (12): 249-255.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0012.1501
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu