BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Matyka Mariusz (Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach)
Tytuł
Regionalne zróżnicowanie zmian w zużyciu nawozów mineralnych w Polsce
Regional Differentiation of Changes in the Consumption of Mineral Fertilizers in Poland
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2018, T. 20, z. 3, s. 102-107, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Zróżnicowanie regionalne, Nawozy sztuczne, Wyniki badań
Regional diversity, Artificial fertilizer, Research results
Uwagi
Klasyfikacja JEL: Q 31
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest określenie regionalnego zróżnicowania głównych kierunków zmian oraz poziomu zużycia nawozów mineralnych w Polsce. Materiał źródłowy do pracy stanowiły dane statystyki masowej publikowane przez GUS. Spośród porównywanych województw zużycie nawozów mineralnych w latach 2007-2016 zmniejszało się w największym stopniu w województwach warmińsko-mazurskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim. Najsilniejszy trend wzrostowy stwierdzono w województwach lubelskim, opolskim i podkarpackim. Zużycie nawozów mineralnych w tym okresie cechowało się znacznym zróżnicowaniem regionalnym. Najwyższe nawożenie stosowano w województwach opolskim, kujawsko-pomorskim, dolnośląskim i wielkopolskim, a najniższe w małopolskim i podkarpackim.(abstrakt oryginalny)

The aim of the paper was to determine the regional diversification of the main directions of change and the level of mineral fertilizers consumption in Poland. Source material for study was mass statistics data published by the Central Statistical Office. Among the compared provinces, the use of mineral fertilizers in 2007-2016 decreased to the largest extent in the provinces Warmińsko-Mazurskie, Wielkopolskie i Zachodniopomorskie. The strongest upward trend was found in the voivodships Lubelskie, Opolskie and Podkarpackie. Mineral fertilizer consumption in this period was characterized by a large regional diversity. The highest fertilization was used in the provinces Opolskie, Kujawsko-Pomorskie, Dolnośląskie and Wielkopolskie, while the lowest in Małopolskie and Podkarpackie.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. GUS. 2007-2017. Środki produkcji w rolnictwie w latach 2006-2016 (Means of production in agriculture in 2006-2016). Warszawa: GUS.
  2. Hossain Mahabub, Ved Prakash Singh. 2000. Fertilizer use in Asian agriculture: implications for sustaining food security and the environment. Nutrient Cycling in Agroecosystems 57: 155-169.
  3. Igras Janusz. 2006. Potencjał polskiego przemysłu nawozowego na tle Unii Europejskiej (Potential of the Polish fertilizer industry against the background of the European Union). Raporty IUNG-PIB 2: 9-24.
  4. Kopiński Jerzy, Mariusz Matyka. 2016. Ocena regionalnego zróżnicowania współzależności czynników przyrodniczych i organizacyjno-produkcyjnych w polskim rolnictwie (Assessment of regional diversity of correlations between environmental and organisational-production factors in polish agriculture). Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1 (346): 57-79.
  5. Piwowar Arkadiusz. 2010. Zużycie i relacje cenowe wybranych nawozów mineralnych do ziarna pszenicy (Consumption and relations of price selected mineral fertilizers to wheat grain). Journal of Agribusiness and Rural Development 2 (16): 101-109.
  6. Piwowar Arkadiusz. 2013. Zarys problematyki nawożenia w zrównoważonym rozwoju rolnictwa w Polsce (Outline of the problem of fertilization in the sustainable development of agriculture in Poland). Ekonomia i Środowisko 1 (44): 143-155.
  7. Zalewski Arkadiusz. 2008. Kierunki zmian zużycia nawozów mineralnych w latach 2000-2007 (The changes of mineral fertilizers use in years 2000-2007). Roczniki Naukowe SERiA X (3): 581- 586.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0012.1503
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu