BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pakuła Krzysztof (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach), Kuziemska Beata (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach), Becher Marcin (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach), Kiepuszewska Aleksandra (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Tytuł
Analiza logistyki zaopatrzenia indywidualnych gospodarstw rolnych w nawozy mineralne
Analysis of Supply Logistics of Private Agricultural Farms in the Artificial Fertilizers
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2018, T. 20, z. 3, s. 120-124, tab., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Logistyka, Rolnictwo, Indywidualne gospodarstwa rolne, Nawozy sztuczne, Środki produkcji, Wyniki badań
Logistics, Agriculture, Individual arable farms, Artificial fertilizer, Means of production, Research results
Uwagi
Klasyfikacja JEL: Q12, Q13, L23
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem pracy jest ocena procesu zaopatrzenia w nawozy mineralne indywidualnych gospodarstw rolnych o zróżnicowanej powierzchni i profilu produkcji (produkcja mieszana - chów bydła i uprawa zbóż oraz produkcja jednokierunkowa - uprawa zbóż) na terenie powiatu łukowskiego, na podstawie opracowanych statystycznie wyników badań ankietowych. Nawozy mineralne zakupili wszyscy ankietowani rolnicy, najwięcej z nich - nawozy wieloskładnikowe NPK, a najmniej - fosforowe. Proces zakupu dokonywany był najczęściej 2 razy w roku, a nawozy magazynowano głównie do 7 dni (przede wszystkim gospodarstwa większe, niezależnie od profilu produkcji).. Nawozy wapniowe nabywano głównie raz w roku, zwłaszcza w gospodarstwach wyspecjalizowanych w produkcji roślinnej.(abstrakt oryginalny)

The aim of the work was to assess the supplying process of production means in private farms with diversified area and profile production (mixed production - cattle breeding and cereal cultivation, and one-way production - cereal cultivation). Mineral fertilizers were bought by all surveyed farmers, the most - NPK fertilizers, the least - phosphatic fertilizers. Mineral fertilizers and plant protection products were bought most often twice a year and stored up to 7 days (mainly larger farms, regardless of the production profile). Lime fertilizers were purchased most often once a year, especially farms specialized in crop production.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Banasiak Jan, Jerzy Detyna, Beata Detyna. 2015. Wyzwania stojące przed logistyką produkcji w rolnictwie (The challenges faced by the logistics of agricultural production). Logistyka 4: 12-16.
 2. GUS. 2017. Charakterystyka gospodarstw rolnych w 2016 r. (Characteristics of agricultural farms in 2016). Warszawa: Wydawnictwo GUS.
 3. Kopiński Jerzy. 2006. Zróżnicowanie nawożenia jako miara intensywności produkcji roślinnej w regionach (Differences of fertilization as a measure of intensity of plant production in regions). Wieś Jutra 6 (95): 15-17.
 4. Kuboń Maciej. 2007. Logistyka zaopatrzenia gospodarstw rolniczych o wielokierunkowym profilu produkcji (Logistics for providing supplies to agricultural farms having diversified production profiles). Inżynieria Rolnicza 6 (94): 113-119.
 5. Owsiak Zygmunt, Magdalena Płócienniczak, Andrzej Biskupski, Ryszard Weber, Stanisław Włodek. 2013. Logistyka zaopatrzenia gospodarstw rolnych w wybrane środki produkcji (Logistics of supply of agricultural farms in the selected production means). Inżynieria Rolnicza 3 (146): 275-284.
 6. Piocha Stanisław, Joanna Dyczkowska. 2012. Zarządzanie łańcuchem dostaw - logistyka zaopatrzenia (Management of supply chain - supply logistics). Logistyka 5: 733-740.
 7. Piwowar Arkadiusz. 2011. Wybrane aspekty ekonomiczne i ekologiczne stosowania nawozów mineralnych w gospodarstwach rolnych (Chosen economic and ecological aspects of mineral fertilizers usage in farms). Ekonomia 5(17): 217-230.
 8. Piwowar Arkadiusz. 2014. Pierwszy agregat agrobiznesu - zaopatrzenie. [W] Agrobiznes i biobiznes. Teoria i praktyka (The first aggregate of agribusiness - supply. [In] Agribusiness and biobusiness - the theory and practice), ed. Stanisław Urban, 20-32. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 9. Skarżyńska Anna. 2016. Wyniki ekonomiczne wybranych produktów rolniczych w 2015 roku (Economic results of selected agricultural products in 2015). Warszawa: IERiGŻ-PIB.
 10. Sutkowski Radosław, Michał Wielechowski. 2012. Wybrane elementy żywnościowego systemu logistycznego (The selected elements of food logistics system). Roczniki Naukowe SER iA XIV (1): 502-507.
 11. Wajszczuk Karol. 2016. The role and importance of logistics in agri-food supply chains: An overview of empirical findings. Logistics and Transport 2 (30): 47-55.
 12. Wawrzynowicz Jacek, Karol Wajszczuk, Rafał Baum. 2012. Znaczenie systemu rolnictwa precyzyjnego w logistyce produkcji (The importance of precision farming system in the logistics of production). Logistyka 4: 1366-1374 .
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0012.1505
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu