BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sobotka Bartosz (Syntea SA, Lublin), Multan Ewa (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Tytuł
Potencjalne lokalizacje dla sektora nowoczesnych usług dla biznesu na przykładzie Siedlec
Potential Localisation Dedicated for the Business Sector Service Illustrated by the Example of Siedlce
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie (43), 2018, nr 116, s. 49-62, bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Polityka gospodarcza, Usługi biznesowe, Modele lokalizacji, Badania porównawcze
Economic policy, Business services, Location models, Comparative examination
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Siedlce
Abstrakt
Sektor nowoczesnych usług w Polsce rozwija się dynamicznie. Przedsiębiorstwa z tego sektora wybierają nowe lokalizacje, w których funkcjonują i się rozwijają. Artykuł przedstawia Siedlce jako nową lokalizację dla firm z sektora nowoczesnych usług w kontekście analizy porównawczej w oparciu o zdefiniowane kryteria lokalizacyjne z innymi największymi miastami na terenie województwa mazowieckiego. Ponadto w tekście zawarte są rekomendacje dla władz samorządowych służące wsparciu tego procesu. (abstrakt oryginalny)

The business services sector (BSS). BSS enterprises choose new locations where they operate and develop. The paper presents Siedlce as a new location for companies from the business service sector in the context of comparative analysis based on defined location criteria with other major cities in the Mazowieckie voivodship. In addition, the text contains recommendations for local authorities to support this process.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. ABSL Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce 2017, Warszawa 2017.
 2. Bezrobotni oraz wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji według zawodów i specjalności za 1 półrocze roku 2017, Załącznik nr 3 do sprawozdania MRPiPS, PUP Siedlce 2017.
 3. Castells M., La societe en reseau, Fayard, Paris 1998.
 4. Informacja sygnalna za I półrocze 2017 r. Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych, PUP Siedlce 2017.
 5. Informacja sygnalna za I półrocze 2017 r. Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych, PUP Płock 2017.
 6. Informacja sygnalna za I półrocze 2017 r. Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych, PUP Radom 2017.
 7. Jarczewski W., Pozyskiwanie inwestorów do gmin, LEX Grupa Wolters Kluwer, Warszawa 2012.
 8. Multan E., Rak A., Przedsiębiorczość w sektorze MSP - źródłem informacji w procesie formułowania strategii zatrudniania w organizacji, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Seria: Administracja i Zarządzanie, Wyd. UPH, Siedlce 2016.
 9. Nowe rynki sektora BSS. 12 Wschodzących Gwiazd Biznesu, Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ), Colliers International i Advisory Group TEST Human Resources, 2016.
 10. Panczyj P., Gondek T., Atrakcyjność aglomeracji wrocławskiej dla inwestycji offshoringowych i BPO, [w:] A. Szymaniak (red.), Globalizacja usług. Outsourcing, offshoring i shared services center, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
 11. Polityka Rozwoju Gospodarczego Miasta Płocka na lata 2012-2022, Uchwała nr 467/XXVIII/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 30 października 2012.
 12. Raport RADOM Walter Herz, People, 2014.
 13. Sobotka B., Outsourcing i offshoring w kontekście pozyskiwania inwestorów do gmin, Fundacja VCC, Lublin 2017.
 14. Strategia Rozwoju Miasta Siedlce do 2025 roku Załącznik do Uchwały nr XIV/157/2015 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 listopada 2015 r.
 15. Strategia Rozwoju Miasta Radomia na lata 2008-2020, Załącznik do Uchwały nr 371/2008 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 25.08.2008 r.
 16. Strategia Zrównoważonego Rozwoju Miasta Płocka do 2022 roku, Załącznik do Uchwały nr 411/XXIX/08 Rady Miasta Płocka z dnia 25 listopada 2008 roku.
 17. Śleszyński P., Warszawa jako ośrodek dojazdów pracowniczych, "Studia Regionalne i Lokalne", EUROREG - Uniwersytet Warszawski, 14/2013.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-5501
Język
pol
URI / DOI
http://hdl.handle.net/11331/2012
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu