BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rysz Maria (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. St. Pigonia w Krośnie)
Tytuł
Zmiany w obrotach handlu zagranicznego jabłkami w Polsce po integracji z Unią Europejską
Changes in the International Trade Sales of Apples in Poland After the Accession to the European Union
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2018, T. 20, z. 3, s. 138-144, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Handel zagraniczny, Owoce, Integracja gospodarcza Polski z UE, Import, Eksport, Produkcja owoców, Państwa członkowskie
Foreign trade, Fruit, Poland's economic integration with the EU, Import, Export, Production of fruits, Member states
Uwagi
Klasyfikacja JEL: F10, F14
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Celem artykułu jest określenie zmian w polskim handlu zagranicznym jabłkami w latach 2004- 2016. Przeanalizowano zmiany ilościowe i wartościowe eksportu, importu oraz saldo obrotów polskimi jabłkami. Przedstawiono główne kierunki sprzedaży. Handel zagraniczny polskimi jabłkami po akcesji do Unii Europejskiej charakteryzował się tendencją rosnącą. Z danych wynika, że nieprzerwanie od 2004 roku, mimo zachwiania sytuacji w latach 2005-2008 i 2014-2016 (embarga rosyjskie oraz niekorzystne warunki atmosferyczne w roku 2007 i 2010), wystąpiło dodatnie saldo obrotów w handlu zagranicznym. Głównymi odbiorcami polskich jabłek w analizowanym okresie były: WNP (Rosja w latach 2004/2005 i 2008-2013, Białoruś, Ukraina, Kazachstan), nowe państwa członkowskie UE-13 (m.in. Rumunia, Czechy, Litwa, Łotwa), "stare" państwa UE-15 (głównie Niemcy), a po 2014 roku m.in. Serbia, Egipt, Bośnia i Hercegowina oraz Zjednoczone Emiraty Arabskie.(abstrakt oryginalny)

The aim of the study was to determine the changes in Polish foreign trade in apples between 2004 and 2016. The paper analyses quantitative and valuable changes in export, import and the balance of Polish apples turnover. There are also presented main sales directions of apples in Poland. As shown in the data, the foreign trade of Polish apples has been continuously growing since the accession to the European Union. The data show that continuously since 2004, despite the turbulence in 2005-2008, 2014-2016 (Russian embargo and bad weather conditions in 2007 and 2010), there has been a positive balance in foreign trade. The main recipients of Polish apples in the analysed period were: countries of the Commonwealth of Independent States (Russia in 2004/2005 and 2008-2013, Belarus, Ukraine, Kazakhstan), new EU-13 Member States (including Romania, the Czech Republic, Lithuania and Latvia), " old "EU-15 countries (mainly Germany), and after 2014, among others Serbia, Egypt, Bosnia and Herzegovina and the United Arab Emirates.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Ambroziak Adam A. 2017. Wpływ embarga federacji rosyjskiej na eksport jabłek z Polski w latach 2004-2015 (The impact of the Russian Federation's embargo on the export of apples from Poland in 2004-2015). Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich 104 (1): 22-38.
  2. Bieniek-Majka Maryla. 2015. Determinanty eksportu owoców i warzyw z polski w latach 2004-2014 (Export determinants of friuts and vegetables from Poland in the years 2004-2014). Roczniki Naukowe SERiA XVII (4): 32-38.
  3. GUS. 2017a. Rocznik statystyczny rolnictwa. 2017 (Statistical yearbook of agriculture 2017). Warszawa: Wydawnictwo GUS.
  4. GUS. 2017b. Produkcja i handel zagraniczny produktami rolnymi w 2016 roku (Production and foreign trade of agricultural products in 2016). Warszawa: Wydawnictwo GUS.
  5. IERiGŻ-PIB. 2004-2017. Analizy rynkowe. Rynek owoców i warzyw. Stan i perspektywy. (Market analysis. Fruit and vegetable market. Condition and prospects). Warszawa: Wydawnictwo IERiGŻ-PIB.
  6. Jabłońska Lilianna, Olewnicki Dawid. 2014. Rozwój i znaczenie sektora ogrodniczego w Polsce w ostatnim półwieczu (The Development and importance of the horticultural sector in Poland in the last half-century). Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich 101 (3): 25-35.
  7. Nosecka Bożena. 2014a. Konkurencyjność zewnętrzna świeżych owoców i warzyw z Polski (External Competitiveness of Fresh Fruits and Vegetables from Poland). Roczniki Naukowe SERiA XVI (4): 213-218.
  8. Nosecka Bożena. 2014b. Zewnętrzne uwarunkowania wzrostu eksportu owoców, warzyw i ich przetworów z Polski (External Conditions for development of fruit exports, vegetables and their preparation). Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich 101 (3): 133-144.
  9. Zielińska-Głębocka Anna. 2012. Współczesna gospodarka światowa: Przemiany, innowacje, kryzysy, rozwiązania regionalne (Contemporary global economy: Transformations, innovations, crises, regional solutions). Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer Business.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0012.1509
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu