BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sulewski Piotr (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Pogodzińska Kinga (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Zmiany w postrzeganiu problemu ryzyka przez polskich rolników z gospodarstw towarowych w latach 2011-2017
Changes in Risk Perception Demonstrated by Polish Farmers From Commercial Farms in the Period 2011-2017
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2018, T. 20, z. 3, s. 145-150, rys., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Ryzyko, Gospodarstwa rolne, Percepcja, Wyniki badań
Risk, Arable farm, Perception, Research results
Uwagi
Klasyfikacja JEL: Q12, D8, G22
streszcz., summ.
Abstrakt
Głównym celem opracowania jest ocena zmian, które dokonały się w postrzeganiu przez rolników ryzyka i znaczenia wybranych metod jego ograniczania w gospodarstwach rolnych w latach 2011-2017. Badaniami objęto około 600 towarowych gospodarstw rolnych w każdym z badanych lat. Z przeprowadzonej analizy porównawczej wynika, że w omawianym okresie nastąpił wzrost skłonności do ryzyka w kwestiach związanych z działalnością gospodarstwa. Głównym źródłem ryzyka w opiniach badanych pozostaje susza i niestabilność cen. Przeprowadzone analizy sugerują jednocześnie, że dalsze możliwości upowszechniania dotowanych ubezpieczeń produkcji rolnej w obecnych warunkach są ograniczone.(abstrakt oryginalny)

In the paper some changes in farmers' risk perception has been analyzed. The study is based on data collected from almost 600 farms in 2011 and 2017. The analysis revealed that in the period 2011-2017 farmers' risk aversion slightly declined. The results shown that drought and prices volatility are perceived by farmers as the main factors of risk in agricultural production in Poland. However a decrease in the significance of most risk factors (except drought) can be also observed. The results of the study suggest that the potential of development of current insurance scheme in Poland is rather limited.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Borges Joao Augusto Rossi, João Armando Dessimon Machado. 2012. Risks and risk management mechanisms: an analysis of the perceptions of producers of agricultural commodities. Interdisciplinary Journal of Research in Business 2 (5): 27-39.
 2. FADN. 2008. Plan wyboru próby gospodarstw rolnych Polskiego FADN 2008 (The plan of selecting the farm sample of the Polish FADN). Warszawa: IERiGŻ-PIB.
 3. Greiner Romy, Louisa Patterson, Owen Miller. 2008. Motivation, risk perceptions and adoption of conservation practices by farmers. Agricultural System 99: 86-104.
 4. Meuwissen Miranda. 2001. Income risk management in agriculture. European Review of Agricultural Economics 28: 373-375.
 5. Olesen Jorgen. E., Miroslaw Trnka, Kurt Christian Kersebaum, Arne Oddvar Skjelvag, Bernard Seguin, Pirj Peltonen-Sainio, Federica Rossi, Jerzy Kozyra, Fabio Micale. 2011. Impacts and adaptation of european crop production systems to climate change. European Journal of Agronomy 34 (2): 96-112.
 6. Palinkas Peter, Csaba Székely. 2008. Farmers' perceptions and risk and crisis risk management. [In] Income stabilization in European agriculture. Design and economic impact of risk management tools. Wageningen: Wageningen Academic Publishers.
 7. Pawłowska-Tyszko Joanna, Arkadiusz Gorzelak, Justyna Herda-Kopańska, Jacek Kulawik, Michał Soliwoda. 2017. Ocena funkcjonowania ubezpieczeń upraw i zwierząt gospodarskich w polskim rolnictwie (The assessment of crops and livestock insurance in Poland). Warszawa: IERiGŻ-PIB.
 8. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie określenia przedmiotów należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo, które nie podlegają egzekucji (Regulation of the Ministry of Justice from 5 July 2017 specifying objects belonging to the farmer that are not subject of the debt enforcement collection). Dz.U. poz. 1385.
 9. Sulewski Piotr. 2015. Ekonomiczny wymiar ryzyka produkcyjnego w rolnictwie (Economic aspects of production risk in agriculture). Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
 10. Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Act of 7 July 2005 on insurance of agricultural crops anf livestock). Dz.U. 2005 nr 150, poz. 1249.
 11. Wąs Adam. 2013. Modelowanie przemian strukturalnych polskiego rolnictwa (Modeling of structural changes in Polish agriculture). Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
 12. http://www.susza.iung.pulawy.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0012.1510
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu