BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Utnik-Banaś Katarzyna (University of Agriculture in Kraków), Żmija Janusz (University of Agriculture in Cracow, Poland)
Tytuł
The Geese Market in Poland
Rynek gęsi w Polsce
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2018, T. 20, z. 3, s. 157-163, rys., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Import, Eksport, Mięso, Produkcja, Rynek mięsny
Import, Export, Meat, Production, Meat market
Uwagi
Klasyfikacja JEL: E 23, Q 13, Q 17
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem opracowanie jest przedstawienie zmian wielkości produkcji, handlu zagranicznego oraz cen gęsi w Polsce na tle produkcji światowej, z ukazaniem nowych trendów. Najważniejszym producentem gęsi na świecie były Chiny, których produkcja produkcji w ostatnich latach sięgała 95% światowej. Na drugim miejscu pozostaje Polska (z produkcją około 30 996 t, co dawało 1,2% światowej produkcji w 2016 roku), a spośród pozostałych krajów należy wymienić Egipt (1,06%) i Węgry (1,02%). Ceny gęsiny były najwyższe z wszystkich gatunków drobiu i w porównaniu z kurczętami były wyższe od 60% w 2005 roku do 170% w 2017 roku. W Polsce produkcja była ukierunkowana na eksport. Począwszy od 2012 roku wzrosło zainteresowanie gęsiną na rynku krajowym, a spożycie sięgało do ok. 40% w latach 2012-2013. Produkcja w najbliższych latach będzie prawdopodobnie wzrastała, z uwagi na walory mięsa gęsiego, a także dla pozyskiwania niezwykle cenionego puchu i pierza.(abstrakt oryginalny)

The aim of the study was to show changes in the volume of production, foreign trade and the prices of geese in Poland against the backdrop of world production, along with the presentation of new trends. The most important producer of geese in the world was China, whose production reached 95% of world production in recent years. Poland remains second in the ranking (with the production of approx. 30,996 tons, which accounted for 1.2% of world production in 2016), and is followed by countries such as Egypt (1.06%) and Hungary (1.02%). Prices of goose meat were the highest of all poultry species and, compared to chickens, they were higher, ranging from 60% in 2005 to 170% in 2017. In Poland, production was export-oriented. Starting from 2012, interest in goose meat on the domestic market has increased, and consumption reached a level of 40% in the period between 2012-2013. Production in the coming years will probably increase due to the advantages of goose meat, as well as due to the acquisition of extremely valued down and feathers.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Badowski Jakub, Kamila Kłos, Halina Bielińska. 2014. Efektywność ekonomiczna chowu gęsi owsianych (Economic efficiency of oat geese breeding). Polish Poultry 9: 40-44.
 2. Buzała Mateusz, Marek Adamski, Bogdan Janicki. 2014. Characteristics of performance traits and the quality of meat and fat in Polish oat geese. World's Poultry Science Journal, vol. 70, issue 3: 531-542.
 3. Herbut Eugeniusz. 2018. Więcej o puchu z gęsi (More about geese down). Polish Poultry 4: 12-15.
 4. Książkiewicz Juliusz. 2006. Rola i znaczenie rodzimych odmian gęsi objętych programem ochrony zasobów genetycznych (The role and importance of native varieties of geese included in the genetic resources conservation program). Wiadomości Zootechniczne XLIV (4): 34-38.
 5. Molnár Szilvia. 2016. Evaluation of the Hungarian and Polish goose meat production. Roczniki Naukowe SE RiA XVIII (3): 255-261.
 6. Romanov Michael N. 1999. Goose production efficiency as influenced by genotype, nutrition and production systems. World's Poultry Science Journal 55 (3): 281-294.
 7. Rynek Mięsa. Stan i Perspektywy. 2016. Warszawa: IERiGŻ-PIB.
 8. Utnik-Banaś Katarzyna. 2016a. Efektywność produkcji żywca kurcząt brojlerów w okresie przemian gospodarczych w Polsce (Efficiency of broiler chicken livestock production in period of economic transformation in Poland). Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 534 (411): 60-64.
 9. Utnik-Banaś Katarzyna. 2016b. Zastosowanie funkcji produkcji Cobba-Douglasa do analizy zmian nakłądów w peodukcji żywca brojlerów (The use of the Cobb-Douglas production function to analyze the changes in the patterns in the broiler livestock production). Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich 103 (3): 117-126.
 10. ZSRIR (Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej) (Integrated Agricultural Market Information System). 2018, http://www.minrol.gov. pl/pol/Rynki-rolne, access: 10.05.2014, 12.02.2018.
 11. Życie Regionów - Życie Kujawsko-Pomorskiego (Life of the Regions - Kujawsko-Pomorskie Life). Rzeczpospolita 27.X.2016.
 12. http://faostat3.fao.org/home/E.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0012.1531
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu