BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Goryńska-Goldmann Elżbieta (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Wojcieszak Monika (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Tytuł
The Use of Structural Funds in The Processing and Marketing of Agricultural Products
Wykorzystanie funduszy strukturalnych w zakresie przetwórstwa i marketingu produktów rolnych
Źródło
Journal of Agribusiness and Rural Development, 2017, z. 3 (45), s. 531-541, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Marketing produktów rolnych, Przetwórstwo rolno-spożywcze, Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich, Rozwój zrównoważony, Innowacje, Sektor rolno-spożywczy
Marketing of agricultural products, Agricultural and food processing, Rural Development Plan, Sustainable development, Innovations, Agri-food sector
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule dokonano identyfikacji i oceny postępów realizacji działania 4.2. Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój jako źródła finansowania inwestycji podmiotów w ramach PROW 2014 - 2020. Wskazano na liczbę przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie, wysokość przyznawanych środków w ujęciu branż, cele przekrojowe oraz zróżnicowanie kosztów realizowanych inwestycji w ramach inwestycji. Przedstawiono stopień wykorzystania środków w ramach działania. Podkreślono znaczenie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój, jako czynnika poprawy konkurencyjności przedsiębiorstw już istniejących a pomocy podmiotom nowym, rozpoczynającym działania w obrębie sektora rolno-żywnościowego. (abstrakt oryginalny)

The article includes identification and evaluation of progress in the implementation of Sub-Measure 4.2. Support for investments in processing, marketing and/or development of agricultural products as a source of financing entities' investments under the RDP 2014-2020. It indicates the number of enterprises receiving support, the amount of funds received by individual branches, cross-sectional goals and the diversification of investment costs. The article shows how the funds allocated for the measure are used. It stresses the importance of investments in processing, marketing and/or development of agricultural products as a factor improving the competitiveness of existing enterprises and offering support to new entities beginning activity in the agri-food sector. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Inwestycje w innowacje (n.d.). Retrieved May 19th 2017 from: http://www.parp.gov.pl/inwestycje-w-innowacje
  2. Irani, D., Balakrishnan, R. (2015). Why 99.9% of FMCH innovations fail. The Economic Times. Retrieved June 16th 2017 from: http://economictimes.indiatimes.com/articleshow/46918237.cms?utm_source=contentofinterest&utm_ medium=text&utm_campaign=cppst.
  3. Kozera, M. (2013). Rozwój polskiego rolnictwa w realiach gospodarki opartej na wiedzy. Yearb. Agric. Rural Dev.Econ. Univ. Life Sci. Warsaw, 100(1), 35-43.
  4. Ministry of Agriculture and Rural Development (2014). 2014-2020 Rural Development Program. Warsaw, Ministry of Agriculture and Rural Development. Retrieved May 12th 2017 from: http://www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa/Program-Rozwoju-Obszarow-Wiejskich-2014-2020
  5. Nosecka, B., Pawlak, K. (2014). Wybrane problemy konkurencyjności sektora rolno-spożywczego w Polsce i Unii Europejskiej. National Research Institute, Warsaw.
  6. Olso Manual (2008). Guidelines for collecting and interpreting innovation data (OECD/Eurostat). Polish online version. Ministry of Science and Higher Education.
  7. Polish Agency for Enterprise Development (2016). Raport o stanie sektora MSP w Polsce (Report on the condition of the SME sector in Poland). Retrieved May 17th 2017 from: http://www.parp.gov.pl/publikacje/ebook/454
  8. Słodczyk J. (2015). Innowacje w branży rolno-spożywczej. The Challenge Group A. J. Molscy sp.j. Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-5241
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17306/J.JARD.2017.00370
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu