BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Hadryjańska Barbara (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Tytuł
Competitiveness of Dairy Industry Companies Operating in Sustainable Development Conditions
Konkurencyjność przedsiębiorstw branży mleczarskiej działających w warunkach zrównoważonego rozwoju
Źródło
Journal of Agribusiness and Rural Development, 2017, z. 3 (45), s. 543-552, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Rozwój zrównoważony, Konkurencyjność przedsiębiorstwa, Przemysł mleczarski
Sustainable development, Enterprise competitiveness, Dairy industry
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem pracy jest zaprezentowanie zagadnień związanych z wdrażaniem aspektu środowiskowego koncepcji zrównoważonego rozwoju w przedsiębiorstwach branży mleczarskiej oraz pokazanie, jak takie działania wpływają na konkurencyjność tych podmiotów. Opisano działania środowiskowe podejmowane w przedsiębiorstwach mleczarskich usytuowanych na terenie całego kraju. Działania te były związane z ograniczaniem zużycia wody i produkcji ścieków, zmniejszaniem ilości produkowanych odpadów oraz zmniejszaniem ilości zanieczyszczeń pyłowych i gazowych. Podjęto próbę znalezienia relacji tych działań ze zmianą pozycji konkurencyjnej badanych zakładów. Okazało się, że relacja ta nie jest jednakowa w stosunku do wszystkich zmian środowiskowych wprowadzanych w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Część działań prośrodowiskowych korzystnie wpływa na wynik finansowy lub na udział w rynku przedsiębiorstwa, a niektóre z tych działań nie wykazują żadnej relacji, lub niekiedy relacja ta jest ujemna. (abstrakt oryginalny)

The aim of this study is to present issues connected with introduction of the sustainable development concept in range of the environmental aspect in companies operating in the dairy industry, and to show how such activities affect competitiveness of those subjects. A description of environmental measures taken in companies the dairy industry situated in the entire country was made. These activities have been related to reducing water consumption and sewage production, reducing the amount of waste produced and reducing the amount of dust and gaseous pollutants. This study attempts to find relations describing those measures including change in the competitive position of investigated companies. It turned out, that those relations are not equal with reference to all environmental changes introduced in the manufacturing companies. Some part of pro-environmental measures have beneficial effects on the financial result or in company's market share, and some of those measures do not show any relation or they even sometimes show a negative relation. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Cavey, A. (1998). Ochrona środowiska w przemyśle mleczarskim. Warszawa: Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa.
 2. Hadryjańska, B. (2015). Ekologizacja procesy produkcji a kształtowanie konkurencyjności w przedsiębiorstwach przetwórstwa mleczarskiego. Poznań: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, oddział w Poznaniu.
 3. Ionescu, C. (2011). Sustainable development as result of new economy. Hyper. Int. J. Econophys. New Econ., 4(2), 360-369.
 4. Kasztelan, A. (2012). Wpływ przemysłu spożywczego na środowisko w Polsce. Przem. Spoż., 66, 12-16.
 5. Kośmicki, E. (2010). Zrównoważony rozwój w warunkach globalizacji gospodarki. Białystok: Wyd. Ekonomia i Środowisko.
 6. Pawłowski, A. (2006). Wielowymiarowość rozwoju zrównoważonego. Probl. Ekorozw., 1(1), 23-32.
 7. Pessoa, A., Rui Silva, M. (2009). Environment based innovation. Policy questions. Finisterra, XLIV, 88, 53-78.
 8. Rogall, H. (2010). Ekonomia zrównoważonego rozwoju. Teoria i praktyka. Poznań: Wyd. Zysk i S-ka.
 9. Sӧderbaum, P. (2011). Sustainability economics as a contested concept. Ecol. Econ., 70, 1019-1020.
 10. Volkery, A., Swanson, D., Jacob, K., Bregha, F., Pintér, L. (2006). Coordination, challenges, and innovations in 19 National Sustainable Development Strategies. World Dev., 34(12), 2047-2063.
 11. Witek-Crabb, A. (2001). Zrównoważony rozwój przedsiębiorstw jako droga do konkurencyjności. In: M. Moszkowicz (Ed.), Strategie i konkurencyjność przedsiębiorstw po dziesięciu latach transformacji. Wrocław: Instytut Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej, KNE PAN, oddział we Wrocławiu.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-5241
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17306/J.JARD.2017.00364
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu