BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wysokiński Marcin (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Trębska Paulina (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Gromada Arkadiusz (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Problem ubóstwa energetycznego w Polsce
Problem of Fuel Poverty in Poland
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2018, T. 20, z. 3, s. 171-176, tab., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Ubóstwo energetyczne, Gospodarstwa domowe, Wyniki badań
Fuel poverty, Households, Research results
Uwagi
Klasyfikacja JEL: O13, D1, I32
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest ocena poziomu zjawiska ubóstwa energetycznego w Polsce. W ostatnich latach podjęto próby definiowania tego zjawiska i traktowania jako odrębne pojęcie w stosunku do ubóstwa dochodowego. Ubóstwo energetyczne to trudność w zaspokojeniu podstawowych potrzeb energetycznych w miejscu zamieszkania za rozsądną cenę. Wykorzystano dane GUS oraz Instytutu Badań Strukturalnych. Problem ubóstwa energetycznego ma w Polsce istotne znaczenie - w 2014 roku zagrożone nim było 9,6% gospodarstw domowych. Ubóstwo energetyczne jest wieloaspektowym problemem, niosącym za sobą wiele negatywnych konsekwencji, szkodliwych m.in. dla ludzkiego zdrowia i życia.(abstrakt oryginalny)

The aim of the paper was to assess the level of energy poverty in Poland. In recent years the attempts were made to define this phenomenon and treat it as a separate concept in relation to income poverty. Energy poverty is a difficulty in meeting basic energy needs in the place of living at a reasonable price. The article uses data from the Central Statistical Office and the Institute for Structural Research. The problem of energy poverty in Poland is important - in 2014, 9.6% of households were at risk of energy poverty. Energy poverty is a multi-faceted problem that has many negative consequences, which are harmful to human health and life.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Defra, BEER. 2008. The UK Fuel Poverty Strategy. [In] 6th Annual Progress Report 2008. Fuel Poverty Statistics Annex. UK: Defra, BEER, www.defra.gov.uk.
 2. EPEE Consortium. 2008. Diagnosis of Causes and consequences of fuel poverty in Belgium, France, Italy, Spain and United Kingdom. Work Package 2, Deliverable 5, www.fuel-poverty.com.
 3. EPEE Consortium. 2009. Tackling Fuel Poverty in Europe. Recommendations Guide for Policy Makers. WP5 - Deliverable 15, http://www.fuel-poverty.org/files/WP5_D15_EN.pdf
 4. Grzędzińska Agnieszka, Karolina Majdzińska, Anna Sulowska. 2010. Ubóstwo i wykluczenie. Wymiar ekonomiczny, społeczny i polityczny (Poverty and exclusion. The economic, social and political dimension). Warszawa: Bramasole Public Relations & Publishing House.
 5. GUS. 2014. Budżety gospodarstw domowych w 2014 r. (Household budget survey in 2014).Warszawa: GUS.
 6. Hills John. 2012. Getting the measure of fuel poverty. Final Report of the Fuel Poverty Review. Londyn: Centre for Analysis of Social Exclusion. The London School of Economics and Political Science.
 7. Kurowski Piotr. 2012. Zagrożenie ubóstwem energetycznym. Próba ustalenia zjawiska (Threat to energy poverty. An attempt to determine the phenomenon). Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki 1: 30-8.
 8. Lis Maciej, Agata Miazga, Katarzyna Sałach. 2016. Zróżnicowanie regionalne ubóstwa energetycznego w Polsce (Regional diversification of energy poverty in Poland). Warszawa: Instytut Badań Strukturalnych.
 9. Miazga Agata, Dominik Owczarek. 2015. Dom zimny, dom ciemny, czyli ubóstwo energetyczne w Polsce. IBS Working Paper 16: 8-9.
 10. Owczarek Dominik, Agata Miazga. 2015. Ubóstwo energetyczne w Polsce - definicja i charakterystyka społeczna grupy (Energy poverty in Poland - definition and social characteristics of the group). Warszawa: Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju.
 11. Pyka Michał, Szymon Liszka, Jakub Czajkowski, Martyna Kukla. 2014. Ubóstwo energetyczne. Wyniki badania ankietowego oraz propozycje dotyczące pomocy osobom ubogim energetycznie (Energy poverty. Survey results and suggestions for helping people who are poor in energy). Warszawa: Fundacja na rzecz Ekorozwoju.
 12. Stępniak Aleksandra. 2016. Ubóstwo energetyczne. Informator dla pracowników pomocy społecznej (Energy poverty. Guidebook for social workers). Warszawa: Instytut na rzecz Ekorozwoju.
 13. Stępniak Aleksandra, Agnieszka Tomaszewska. 2014. Ubóstwo energetyczne a efektywność energetyczna. Analiza problemu i rekomendacje (Energy poverty and energy efficiency. Problem analysis and recommendations). Warszawa: Instytut na rzecz Ekorozwoju.
 14. Szamrej-Baran Izabela. 2012. Identyfikacja ubóstwa energetycznego z wykorzystaniem metod taksonomicznych (Identification of energy poverty using taxonomic methods). Prace Naukowe UE we Wrocławiu. Taksonomia 242 (19): 343-352.
 15. http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:Purchasing_power_standard_(PPS)/pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0012.1513
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu