BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zakharov Kyrill (Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Poland), Maciejczak Mariusz (Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Poland)
Tytuł
Consumer Food Cooperatives as Complex Adaptive Networks - the Case of Five Cooperatives from Poland
Konsumenckie kooperatywy spożywcze jako złożone sieci adaptacyjne - studium pięciu kooperatyw z Polski
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2018, T. 20, z. 3, s. 184-189, rys., bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe
Konsument, Spółdzielczość, Konsumpcja
Consumer, Cooperative movement, Consumption
Uwagi
Klasyfikacja JEL: Q13, L14
streszcz., summ.
Abstrakt
Dokonano prezentacji wybranych polskich konsumenckich kooperatyw spożywczych jako złożonych sieci adaptacyjnych. Na podstawie przeglądu literatury i strukturyzowanego kwestionariusza ankiety zbadano zgodność ich funkcjonowania z zasadami spółdzielczości konsumenckiej, określając postawy ich członków względem tych zasad. Stwierdzono, że ze względu na dobrowolny charakter kooperatyw oparty na działaniach sieciowych, podlegają one procesom dostosowawczym. Procesy te, w ramach działań demokratycznych, koncentrują się na wykorzystaniu zasad jako mechanizmów adaptacyjnych.(abstrakt oryginalny)

This paper is an attempt to present selected Polish consumer food cooperatives as the complex adaptive network. Based on the literature review and structured questionnaire, their compliance with consumer cooperative principles and attitude of the members towards these principles were investigated. It is argued that due to their voluntary character based on networking activities they are subject to adjustment processes. These processes, under the umbrella of the democratic governance, are focused on using these principles as adaptive mechanism.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bijman Jos. 2005. Network and hierarchy in Dutch co-operatives: a critical analysis. International Journal of Co-operative Managementr 2 (2): 16-24.
 2. Bilewicz Alaksandra, Ruta Śpiewak. 2015. Enclaves of activism and taste: Consumer cooperatives in Poland as alternative food networks. The Social Meaning of Food. Socio.hu 3:147-166, http://dx.doi. org/10.18030/socio.hu.2015en.145.
 3. Bilewicz Aleksandra. 2017. Embeddedness without Structure? An attempt at a Polanyian analysis of the Polish consumer cooperative movement. Mark Plank Institute for Social Antropology. Working Paper 185: 1-27.
 4. Brunori Gianluca, Adanella Rossi. 2000. Synergy and coherence through collective action: some insights from wine routes in Tuscany. Sociologia Ruralis 40: 409-424.
 5. COPAC (The UN Committee for the Promotion and Advancement of Cooperatives). 2012. http://www. un.org/en/events/coopsyear/about.shtml, access: 01.01.2018
 6. Czakon Wojciech. 2010. Emerging coopetition: an empirical investigation of coopetition as inter-organizational relationship instability. [In] Coopetition: Winning Strategies for the 21st Century, eds. S. Yami, S. Castaldo, G. B. Dagnino, F. Le Roy, 58-72. Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing.
 7. Heller Carolyn, Gautam Parasnis. 2011. From social media to social customer relationship management. Strategy & Leadership 39 (5): 30-37.
 8. Kogut Bruce. 2000. The network as knowledge: generative rules and the emergence of structure. Strategic Management Journal 21 (3): 405-425.
 9. Mikami Kazuko. 2010. Capital procurement of a consumer cooperative: Role of the membership market. Economic Systems 34 (2): 178-197.
 10. Miller John, Scott Page. 2007. Complex adaptive systems: An introduction to computational models of social life. Princeton, New Jersey: Princeton University Press.
 11. Novkovic Sonja. 2008. Defining the co-operative difference. The Journal of Socio-Economics 37 (6): 2168-2177.
 12. Oczkowski Edward, Branka Krivokapec-Skoko, Plummer Kay. 2013. The meaning, importance and practice of the co-operative principles: Qualitative evidence from the Australian co-operative sector. Journal of Co-operative Organization and Management 1 (2): 54-63.
 13. Olander Folke, John ThØgersen. 1995. Understanding of consumer behaviour as a prerequisite for environmental protection. Journal of Consumer Policy 18 (4): 345-385.
 14. Osterwalder Alexander, Yve Pigneur. 2010. Business model generation: a handbook for visionaries, game changers, and challengers. Hoboken, New Jersey: John Wiley and Sons.
 15. O'Sullivan Arthur, Steven Sheffrin. 2003. Economics: principles in action. Needham. New Jersey: Prentice Hall.
 16. Potkańska Dominika. 2013. Zmierzch epoki tradycyjnego konsumenta. W garnku kultury (The decline of the traditional consumer's epoke. The Culture's Melting Pot). Warszawa: Katedra Wydawnictwo Naukowe.
 17. Renting Hank, Terry Marsden, Jo Banks. 2003. Understanding alternative food networks: exploring the role of short food supply chains in rural development. Environment and Planning. 35 (3): 393-411.
 18. Streed Odile, Gerard Cliquet, Albert Kagan. 2017. Profiling the natural food cooperative members: strategic implications in terms of market positioning and governance [In] Management and governance of networks: Franchising, cooperatives, and strategic alliances, eds. G. Hendrikse, G. Cliquet, T. Ehrmann, J. Windsperger, 111-130. Basel: Springer International Publishing, doi: 10.1007/978-3-319-57276-5_7.
 19. Williamson Oliver. 1991. Comparative economic organization: The analysis of discrete structural alternatives. Administrative Science Quarterly 36 (2): 269-296.
 20. Żakowska-Biemans Sylwia, Agnieszka Tekień. 2017. Free range, organic? Polish consumers preferences regarding information on farming system and nutritional enhancement of eggs: a discrete choice based experiment. Sustainability 9 (11): 1-16, doi: 10.3390/su9111999.
 21. Zeuli Kimberly, Robert Cropp. 2004. Cooperatives: Principles and practices in the 21st century. Madison: University of Wisconsin Center for Cooperatives.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0012.1515
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu