BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zaremba Łukasz (Institute of Agricultural and Food Economics - National Research Institute, Poland)
Tytuł
Cobweb Theorem in Relation to the Fruit Market
Teoremat pajęczyny cen na rynku owoców
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2018, T. 20, z. 3, s. 190-195, rys., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Owoce, Ceny, Podaż, Popyt
Fruit, Prices, Supply, Demand
Uwagi
Klasyfikacja JEL: C02, C62, C65, Q11, Q13
streszcz., summ.
Abstrakt
Teoremat pajęczyny cen jest jedną z teorii ekonomicznych służących analizie stanu równowagi nie tylko na rynku rolnym, ale także po spełnieniu kilku warunków, na innych rynkach. W teoremacie przyjęto założenia, że producenci podejmują bieżące decyzje produkcyjne na podstawie średnich cen, które obowiązywały w poprzednim roku. Niektórzy badacze zarzucają jednak, że model pajęczyny cen stanowi zbytnie uproszczenie rzeczywistości, gdyż współczesny rynek jest złożony i znacznie bardziej rozwinięty od tego, który był w momencie powstawania założeń tego podejścia. W analizie wykorzystano analizę korelacji z opóźnieniami dla pierwszych różnic szeregów czasowych cen i powierzchni upraw aronii, czarnej porzeczki i malin. Przeprowadzona analiza pozwoliła potwierdzić słuszność tych zarzutów. Nie stwierdzono wpływu cen płaconych producentom na podejmowane przez nich decyzje produkcyjne w kolejnym roku. Ten wniosek pozwala przypuszczać, że współcześni producenci są świadomymi uczestnikami rynku, a decyzje produkcyjne podejmują na podstawie innych czynników.(abstrakt oryginalny)

The cobweb theorem is the economic theory on the dynamic equilibrium analysis, which is used not only in agriculture but, when some conditions are fulfilled, on the various markets as well. The theorem assumes, that producers base their current output on the average price which they obtain in the market during the previous year. Some researchers accuse, however, that this theorem simplifies the reality too much, especially while contemporary market is developed and complex. This theorem derives, however, from the agricultural market, where was primary observed in practice. What was quite predictable was the fact, that nowadays influence of farm-gate price value from previous year is statistical insignificant factor on the way to make the production decisions up. This conclusion let us suppose, that producers are conscious market players. Their production decisions are derivatives of other factors. The statistical tools used in this paper it is the correlation analysis with lags for first differences of time series of prices and harvested area of raspberry, chokeberry and black currant.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Benner Samuel. 1884. Brenner's prophecies of future ups and downs in prices. Cincinatti: Robert Clarke and Co.
 2. Caulkins Jonathan P., David Baker. 2010. Cobweb dynamics and price dispersion in illicit drug markets. Socio-Economic Planning Scieces 44 (4): 220-230.
 3. Chiarella Carl, Xue-Zhong He, Hing Hung, Peiyuan Zhu. 2006. An analysis of the cobweb model with boundedly rational heterogeneous producers. Journal of Economics Behaviour & Organization 61 (4): 750-768.
 4. Ezekiel Mordecai. 1938. The Cobweb Theorem: The Quarterly Journal of Economics 52 (2): 255-280.
 5. Gallas Jason A. C., Helena E. Nusse. 1996. Periodicity versus chaos in the dynamics of cobweb models: Journal of Economic Behaviour and Organization 29 (3): 447-464.
 6. Holst Carsten, Stephan von Cramon-Taubadel. 2012. International synchronisation of the pork cycle. Acta Oeconomica et Informatica 15 (1): 18-23.
 7. Jakimowicz Aleksander. 2010. Źródła niestabilności struktur rynkowych. Warszawa: PWN.
 8. Kaldor Nicholas. 1934. A Classificatory Note on the Determinateness of Equilibrium: Review of Economic Studies 1 (2): 122-136.
 9. Larson Arnold B. 1967. The Quiddity of the Cobweb Theorem. Food Research Institute Studies 7 (2): 165-175.
 10. Min Fu, Xia Jun, Fan Xinghua, Tian Lixin, Wang Minggang. 2015. New non-equilibrium cobweb dynamical evolution model and its application: Economic Modelling 51 (C): 544-550.
 11. Nicholson Walter. 1997. Microeconomic Theory. Basic Principles and Extensions. 7th Edition. Philadelphia: Dryden Press. Ch.
 12. Rembisz Włodzimierz. 2013. Kwestie ryzyka, cen, rynku, interwencji i stabilności dochodów w rolnictwie (Issues of risk, prices, market, intervention and income stability in agriculture). Warszawa: Vizja Press&IT.
 13. Waugh Frederick V. 1964. Cobweb models. American Journal of Agricultural Economics 46 (4): 732-751.
 14. http://policonomics.com/cobweb-model/.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0012.1516
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu