BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nowikow Sergiej (Tambov State University named after G. R. Derzhavin Tambov, Russia), Puzikow Ruslan (Derzhavin Tambov State University)
Tytuł
Piedagogiczeskij monitoring intrniet-prostranstwa obuczajuszczegosia kak protiwodiejstwije ugrozam informacyonnoj biezopasnosti
Monitoring pedagogiczny przestrzeni internetowej uczniów jako sposób przeciwdziałania zagrożeniom bezpieczeństwa informacyjnego
Źródło
De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności, 2018, nr 1, s. 48-59, bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Bezpieczeństwo informacji, Młodzież, Monitoring, Kształcenie
Information security, Youth, Monitoring, Learning
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Osiągnięcia w nauce i technice doprowadziły do szybkiego rozprzestrzenienia się nowinek w poszczególnych dziedzinach życia wśród ludności dookoła globu. Globalna sieć Internet stała się źródłem informacji operacyjnej, a względny brak kontroli w niej dla organów władzy państwowej posłużył szerzeniu wartości demokratycznych w państwach o reżimie totalitarnym. Jednocześnie wraz z pozytywnymi osiągnięciami w dziedzinie wymiany informacji i technologii informacyjnej, zauważyć należy przykłady negatywnego wykorzystywania przestrzeni informacyjnej przez poszczególne siły o charakterze destrukcyjnym w celu wywarcia wpływu informacyjnego na ludność poszczególnych krajów. Szczególny niepokój wywołują potencjalne ofiary ataków informacyjnych, posiadające niski poziom doświadczenia społecznego i wykształcenia - młodzież. Dlatego też aktualne stają się badania metod przeciwdziałania i neutralizacji negatywnych skutków ataków informacyjnych.(abstrakt oryginalny)

Scientific and technological achievements have led to a wide rapid spread of achievements in various spheres among the world's population. The global Internet network has become a source of operational information, and its relative lack of control over government agencies has led to the spread of democratic ideas in countries with a totalitarian regime. At the same time, along with positive achievements in the field of information exchange and information technology, there are examples of the negative use of information space by particular destructive forces in order to have an informational impact on the population of particular countries. Particular concern is caused by young people who are potential victims of information attacks as they have a weak social and educational experience. That is the reason why the research into the methods of counteraction and neutralizing negative information attacks is becoming more relevant.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Устав (Конституция) Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)» (принят в г. Нью-Йорке 22.07.1946) из информационного банка «Медицина и фармацевтика» // Электронный ресурс (дата доступа 01.12.2017) http://www.who.int/governance/ eb/who_constitution_ru.pdf. [The Constitution of the World Health Organization adopted in New York on July 22, 1946, "Medicine and Pharmaceuticals", http://www.who.int/governance/eb/who_constitution_ru.pdf].
  2. Васильченко В. Террористы из игил начали пользоваться социальной сетью diaspora. Электронный ресурс (дата доступа 01.12.2017) https://apparat.cc/news/islamic-statediaspora/.Vasilchenko Vitaliy, Terrorists from IGIL Began to Use the Social Network Diaspora, https://apparat.cc/news/islamic-state-diaspora/].
  3. Самоубийства школьников в РФ из-за экзаменов в 2005-2010 гг. Справка. Электронный ресурс (дата доступа 01.12.2017) РИА Новости https://ria.ru/spravka/20100602/ 241538298.html. [Suicides of school children in the Russian Federation due to examinations in 2005-2010, RIA Novosti, https://ria.ru/spravka/20100602/ 241538298.html].
  4. Федеральный закон РФ от 29.12.2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (ред. от 01.05.2017)) // Собрание законодательства РФ, 2011. № 1. [Federal Law No. 436-FZ, dated December 29, 2010, "On the protection of children from information that is harmful to their health and development" (amended on May 1, 2017), Collection of Legislation of the Russian Federation].
  5. Федеральный закон от 28.12.2010 № 390-ФЗ (ред. от 05.10.2015) «О безопасности» // Собрание законодательства РФ, 03.01.2011, № 1. [Federal Law No. 390-FZ of December 28, 2010 (amended on 05.10.2015), "On Security", Collection of Legislation of the Russian Federation].
  6. Указ Президента РФ от 31.12.2015 № 683 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ, 04.01.2016, № 1 (часть II). Decree of the President of the Russian Federation of December 31, 2015 № 683, "On the Strategy of National Security of the Russian Federation", Collection of Legislation of the Russian Federation, 01/04/2016, No. 1, (Part II)].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-5005
Język
rus
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu