BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nowożyłowa Nadieżda (Baltic International Academy Riga, Latvia)
Tytuł
Practice and Problems of Teaching Bilingual Audience
Praktyka i problemy nauczania odbiorców dwujęzycznych
Źródło
De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności, 2018, nr 1, s. 60-69, rys., tab., bibliogr. 3 poz.
Słowa kluczowe
Szkolnictwo wyższe, Nauczanie
Higher education, Teaching
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł podnosi problem uczenia się w procesie nauczania dwujęzycznych studentów szkół wyższych tradycyjnych dyscyplin na przykładzie dziedziny ubezpieczeń. Pojawiające się problemy zależą od rodzaju grupy: a) dwujęzyczni uczniowie uczący się w danej grupie podczas całego okresu szkolenia; b) dwujęzyczni uczniowie, którzy uczą się tylko wybranej dyscypliny. Artykuł dodatkowo prezentuje problematykę związaną z kwestią przygotowywania pomocy wizualnych. Podczas przygotowania audiowizualnych pomocy dydaktycznych należy mieć na uwadze to, że współczesny student ma ogromne doświadczenie w zakresie obsługi komputera i posiada szczególną percepcję informacji. Studenci dwujęzyczni wymagają zastosowania prezentacji wykładanego przedmiotu maksymalnie zbliżonej do form przez nich preferowanych, podczas gdy zawartość nie powinna być zmieniana. Celem właściwego zarządzania procesem uczenia się opracowano materiały dla grup dwujęzycznych, a także dodatkowe materiały i prezentacje dla studentów władających poszczególnymi językami. Autorka analizuje kwestie doświadczenia, pojawiających się trudności oraz napotykanych błędów(abstrakt oryginalny)

The article raises a problem of learning practice in teaching traditional disciplines on the example of the insurance learning by the bilingual audience in the higher school. The problems exist depending on the type of audience: а) audience which is bilingual by the composition of a group for the whole learning period; b) audience which is bilingual for learning a specific discipline only. The article also presents a problem of preparing the visual information. During the preparation of the study information and creating the presentations it is necessary to take into account that the modern student audience has a wide operational computer experience and it has a specific "comic" perception of information. The bilingual audience learning requires the use of the presentation of the visual information approximated at maximum to the forms preferred by the student audience and the content of a material should not be changed. For the learning process management the system of the bilingual lecture material, presentations and additional single-language material preparing for each language audience has been developed. The author analyses the practical experience, problems and mistakes(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Chubukov D.I. Learning on Bilingual Basis as a Basic Component in Modern Linguistic Education, Rostov http://rspu.edu.ru/li/journal/tschubukova/billing/htm .
  2. Novozhilova Nadhezda. 2010. "Problems and Practice of Teaching for Bilingual Audience. Inter-higher school scientific and educational conference". Actual Problems of Education. pp. 42-47.
  3. Novozhilova Nadhezda. 2012. The Issues of "Informal" Teaching in The Context of Livelong Education. - Lifelong Learning: Continious Education for Sustainable Development proc. of 10th Anniversary int. coop./ LSU n.a. A.S. Pushkin, Res. Inst. Soc.- Econ. and Ped. Probl. of Lifelong Learn: in 2 pts.: paral. ed.-Vol 10.- SPb. LSU n.a. Pushkin, Sankt-Peterburg, 2012 ( May 1- 4 )of -Pt. II, (English II).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-5005
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu