BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sobol Dorota (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Tytuł
Innowacyjność jako determinanta współczesnego rozwoju regionu
Innovation as a Determinant of the Contemporary Development of the Region
Źródło
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Ekonomia, 2017, t. 48, nr 2, s. 73-87, tab., bibliogr. 32 poz.
Słowa kluczowe
Rozwój regionalny, Innowacje, Przedsiębiorstwo technologiczne, Park nauki i technologii, Wyniki badań
Regional development, Innovations, Technology-based firms, Science and Technology Park, Research results
Uwagi
Klasyfikacja JEL: O310, M130
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest ukazanie innowacyjności jako determinanty współczesnego rozwoju regionu i roli jaką pełnią w tym procesie młode, innowacyjne przedsiębiorstwa. Dla realizacji niniejszego celu zostały przeprowadzone studia literatury przedmiotu i przedstawione wybrane wyniki badania zrealizowanego wśród trzech przedsiębiorstw zlokalizowanych w parkach naukowo-technologicznych w województwie warmińsko-mazurskim (case study). (abstrakt oryginalny)

The purpose of this article is to present innovation as a determinant of modern region development and the role that new technology based firms play in this process. To achieve the purpose of this article the author carried out studies of the literature and also presented selected results of research carried out among three companies located in the re-search and technological parks in the Warmińsko-Mazurskie Voivodeship (case study). (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Audretsh D. B, Keilbach M. (2007), The Theory of Knowledge Spillover Entrepreneurship, "Journal of Management Studies", 44(7), 1242-1254.
 2. Churski P. (2004), Rozwój regionalny w warunkach transformacji gospodarczej i integracji europejskiej, [w:] Ciok S., Ilnicki D. (red.), Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych. Regionalny wymiar integracji europejskiej, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 3. Cieślik J. (2011), Internacjonalizacja młodych innowacyjnych firm, Wyd. PARP, Warszawa.
 4. Czudec A. (2009), Czynniki kształtujące spójność ekonomiczną i społeczną regionu, [w:] Czudec A. (red.), Możliwości i bariery rozwoju regionu, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
 5. Domański R. (1997), Przestrzenna transformacja gospodarki, Wyd. PWN, Warszawa.
 6. Domański R. (2000), Miasto innowacyjne, Wyd. PWN, Warszawa.
 7. Drucker P. F. (2010), Zarządzanie w XXI wieku - wyzwania, Wyd. New Media, Warszawa.
 8. Fiedan R., Kaliszczak L., Grzebyk M. (2009), Przedsiębiorczość w procesie rozwoju regionu podkarpackiego, [w:] Czudec A. (red.), Możliwości i bariery rozwoju regionu, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
 9. Filatotchev I., Bishop K. (2002), Board Composition, Share Ownership and `Underpricing` of UK IPO Firms, "Strategic Management Journal", 28(10), 941-955.
 10. Florida R. (2000), The Learning Region, [w:] Asc Z.J. (ed.), Regional Innovation, Knowledge and Global Change, Pinter, New York, [za:] Grosse T.G. (2002), Przegląd koncepcji teoretycznych rozwoju regionalnego, "Studia Regionalne i Lokalne", 1(8).
 11. Florida R. (1995), Toward the Learning Region, Futures, 27(5), 527-536.
 12. Freixane J. (2014), Innovation and internationalization: relationship and implications for management and public policy, "International Journal of Entrepreneurial Knowledge", 2(2), 57-76, DOI: http://dx.doi.org/10.1515/ijek-2015-0006.
 13. Głuszczuk D. (2011), Istota rozwoju regionalnego i jego determinanty, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Ekonomia", 5(17), 68-80.
 14. Gorzelak G. (2003), Bieda i zamożność, "Studia Regionalne i Lokalne", 1(11), 37-59.
 15. Gorzelak G. (1989), Rozwój regionalny Polski w warunkach kryzysu i reformy, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 16. Grosse T.G. (2002), Przegląd koncepcji teoretycznych rozwoju regionalnego, "Studia Regionalne i Lokalne", 1(8), 25-48.
 17. Grosse T.G. (2007), Wybrane koncepcje teoretyczne i doświadczenia praktyczne dotyczące rozwoju regionów peryferyjnych, [w:] Ekspertyzy do Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, tom 1, Warszawa.
 18. Kosiedowski W. (2008a), Regiony Europy Środkowo-Wschodniej w procesie integracji ze szczególnym uwzględnieniem wschodniego pogranicza Unii Europejskiej, Wyd. UMK, Toruń.
 19. Kosiedowski W. (2008b), Zarządzanie rozwojem regionalnym i lokalnym, [w:] Strzelecki Z. (red.), Gospodarka regionalna i lokalna, Wyd. PWN, Warszawa.
 20. Louart P., Martin A. (2012), Small and Medium-sized Enterprises and Their Attitudes to-wards Internationalization and Innovation, "International Business Research", 5(6), 14-23. DOI: http://dx.doi.org/10.5539/ibr.v5n6p14.
 21. Nowakowska A. (2011), Region innowacyjny-procesy innowacji i polityka innowacyjna w rozwoju regionu, [w:] Nowakowska A., Przygodzki Z., Sokołowicz M.E., (red.), Region w gospodarce opartej na wiedzy, Wyd. Difin, Warszawa.
 22. Olejniczak K. (2005), Nowe teorie rozwoju regionalnego w praktyce Unii Europejskiej, [w:] Adamczyk A., Borkowski J. (red.), Regionalizm, polityka regionalna i Fundusze Strukturalne w Unii Europejskiej, Wyd. Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 23. Parysek J. J. (1997), Podstawy gospodarki lokalnej, Wyd. Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, Poznań.
 24. Potoczek A. (2000), Współczesne problemy rozwoju lokalnego i regionalnego, Wyd. Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku, Włocławek.
 25. Przygodzki Z. (2012), Teoretyczne podstawy rozwoju regionu, [w:] Chądziński J., Nowakowska A., Przygodzki Z., Region i jego rozwój w warunkach globalizacji, Wyd. CeDeWu, Warszawa.
 26. Roper S., Love J. (2002), Innovation and Export Performance: Evidence from the UK and German Manufacturing Plants, "Research Policy", 31, 1087-1102.
 27. Storper M. (1997), The Regional World. Territorial Development in a Global Economy, The Guilford Press, New York.
 28. Strzelecki Z. (2008), Polityka regionalna, [w:] Strzelecki Z. (red.), Gospodarka regionalna i lokalna, Wyd. PWN, Warszawa.
 29. Szewczuk A. (2011), Rozwój lokalny i regionalny-główne determinanty, [w:] Szewczuk A., Kogut-Jaworska M., Zioło M. (red.), Rozwój lokalny i regionalny, Wyd. C.H. Beck, Warszawa.
 30. Tuziak A. (2005), Uwarunkowania poziomu innowacyjności administracji publicznej w rozwoju lokalnym i regionalnym (na przykładzie województwa podkarpackiego), "Studia Regionalne i Lokalne", 4(22).
 31. Winiarski B., Winiarska F. (2012), Polityka regionalna, [w:] Winiarski B. (red.), Polityka gospodarcza, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 32. Winiarski B. (1976), Polityka regionalna, Wyd. PWE, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-0339
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ECON.2017.005
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu