BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Just Małgorzata (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Tytuł
Przenoszenie ryzyka ekstremalnego między rynkami kontraktów futures na surowce rolne
Transfer of Extreme Risk between Markets of Futures Contracts for Agricultural Raw Materials
Źródło
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Ekonomia, 2017, t. 48, nr 2, s. 89-110, tab., wykr., bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe
Ryzyko, Kontrakty futures, Produkty rolne, Przyczynowość w sensie Grangera, Miernik ryzyka (VaR)
Risk, Futures contracts, Agricultural products, Granger casuality, VaR method
Uwagi
Klasyfikacja JEL: G13, Q11
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono wyniki analizy przenoszenia ryzyka ekstremalnego między wybranymi rynkami kontraktów futures na zboża i oleiste w USA i Europie. W tym celu zastosowano test przyczynowości w sensie Grangera w ryzyku w wariancie Cheunga i Ng. W teście tym badano korelację pomiędzy szeregami zawierającymi informacje o przekroczeniach przez zmiany kursów kontraktów wartości zagrożonej. Dodatkowo zastosowano test Grangera w odniesieniu do zmian kursów kontraktów przekraczających wartość zagrożoną. Wyniki badania wskazują na przenoszenie ryzyka ekstremalnego tylko pomiędzy niektórymi kontraktami na CBOT, jak i na Euronext w Paryżu oraz transmisję ryzyka z ter-minowego rynku amerykańskiego na rynek europejski w przypadku ekstremalnych wzrostów cen pszenicy i ekstremalnych spadków cen oleistych. (abstrakt oryginalny)

The paper presents the results of the analysis of extreme risk transfer between selected grains and oilseeds futures markets in the US and Europe. For this purpose, Granger causality in risk test was used in the Cheung and Ng variant. This test examines the correlation between series of information about exceedances of the estimated value at risk by the returns of contracts prices. In addition, the Granger test was used in relation to the returns of contracts prices exceeding the value at risk. The results show extreme risk transfer only between some contracts on the CBOT, and the Euronext in Paris. In addition, risk transmission from the US market to the European market has been detected in the case of extreme increases in wheat prices and extreme drops in oilseeds prices. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Acworth W. (2016), 2015 Annual Survey: Global Derivatives Volume, "MarketVoice", http://www.marketvoicemag.org/?q=content/2015-annual-survey-global-derivatives-volume (29.09.2017).
 2. Charemza W. W., Deadman D. F. (1997), Nowa ekonometria, PWE, Warszawa.
 3. Cheung Y. W., Ng L. K. (1996), Causality-in-Variance Test and its Application to Financial Market Prices, "Journal of Econometrics", 72(1-2), 33-48, DOI: http://dx.doi.org/10.1016/0304-4076(94)01714-X.
 4. Christoffersen P. (1998), Evaluating Interval Forecasts, "International Economic Review", 39(4), 841-862.
 5. Christoffersen P., Pelletier D. (2004), Backtesting Value-at-Risk: a Duration Based Approach, "Journal of Financial Econometrics", 2(1), 84-108.
 6. Diebold F. X., Liu L., Yilmaz K. (2017), Commodity Connectedness, PIER Working Paper 17-003, SSRN-id 2931077.pdf., (29.09.2017).
 7. Disaggregated Commitment of Traders Reports (2004-2015), http://www.cftc.gov/marketreports/commitmentsoftraders/index.htm (5.09.2016).
 8. Doman M., Doman R. (2009), Modelowanie zmienności i ryzyka. Metody ekonometrii finansowej, Wyd. Oficyna, Kraków.
 9. Domański Cz. (2010), Uwagi o testach Jarque'a-Bera, "Przegląd Statystyczny", 57(4), 19-26.
 10. Echaust K. (2014), Ryzyko zdarzeń ekstremalnych na rynku kontraktów futures w Polsce, Wyd. UEP, Poznań.
 11. Fałdziński M. (2014), Analiza transferu ryzyka ekstremalnego między wybranymi rynkami finansowymi z zastosowaniem przyczynowości w ryzyku w sensie Grangera, "Przegląd Statystyczny", r. LXI, z. 4, 433-448.
 12. Granger C. W. J. (1969), Investigating Causal Relations by Econometric Models and Cross-spectral Methods, "Econometrica", 37(3), 424-438.
 13. Grosche S. C., Heckelei T. (2016), Directional Volatility Spillovers between Agricultural, Crude Oil, Real Estate and other Financial Markets, [in:] Food Price Volatility and Its Implications for Food Security and Policy, Springer International Publishing, 183-205, DOI: http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-28201-5_9.
 14. Hong Y., Liu Y., Wang S. (2009), Granger Causality in Risk and Detection of Extreme Risk Spillover between Financial Markets, "Journal of Econometrics", 150(2), 271-287, DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jeconom.2008.12.013.
 15. Irwin S. H., Sanders, D. R. (2012), Financialization and Structural Change in Commodity Futures Markets, "Journal of Agricultural and Applied Economics", 44(3), 371-396.
 16. Jajuga K. (2007), Zarządzanie ryzykiem, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 17. Jerzak M. A. (2013), Towarowy rynek terminowy w rolnictwie, Wyd. UPP, Poznań.
 18. Kupiec P. (1995), Techniques for Verifying the Accuracy of Risk Management Models, "Journal of Derivatives", 3, 73-84.
 19. McNeil A. J., Frey R. (2000), Estimation of Tail-Related Risk for Heteroscedastic Financial Time Series: an Extreme Value Approach, "Journal of Empirical Finance", 7(3), 271-300.
 20. Osińska M. (2006), Ekonometria finansowa, PWE, Warszawa.
 21. Osińska M. (2008), Ekonometryczna analiza zależności przyczynowych, Wyd. Naukowe UMK, Toruń.
 22. Osińska M. (2011), On the Interpretation of Causality in Granger's Sense, "Dynamic Econometric Models", 11, 129-139, DOI: http://dx.doi.org/10.12775/DEM.2011.009.
 23. Śmiech S., Papież M., Fijorek K. (2017), Volatility Spillovers Between Food, Energy, US Dollar, and Equity Markets. Evidence from Diebold-Yilmaz's Aapproach, [w:] M. Papież, S. Śmiech (Eds.), The 11th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena, Conference Proceedings, Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 407-416, http://pliki.konferencjazakopianska.pl/proceedings_2017/.
 24. Tang K., Xiong W. (2012), Index Investment and Financialization of Commodities, "Financial Analysts Journal", 68(6), 54-74.
 25. Tomaszewski J. (2015), Finansjalizacja a zmiany strukturalne na rynku towarów rolnych w `pierwszych latach XXI w., "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H Oeconomia", 49(4), 601-610, DOI: http://dx.doi.org/10.1795/h.2015.49.4.601.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-0339
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ECON.2017.006
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu