BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Hryniewicka Magdalena (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
Tytuł
Pozycja konkurencyjna przedsiębiorstwa - ujęcie teoretyczne
Competitive Position of the Enterprise - Theoretical Approach
Źródło
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Ekonomia, 2017, t. 48, nr 2, s. 111-121, bibliogr. 33 poz.
Słowa kluczowe
Konkurencyjność przedsiębiorstwa, Potencjał konkurencyjny przedsiębiorstw, Analiza piśmiennictwa ekonomicznego
Enterprise competitiveness, Competitive potential of enterprises, Economic literature analysis
Uwagi
Klasyfikacja JEL: A11
streszcz., summ.
Abstrakt
Pozycja konkurencyjna jest jednym z trzech obok przewagi konkurencyjnej i potencjału konkurencyjności wymiarów konkurencyjności. Celem artykułu jest przedstawienie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa w ujęciu teoretycznym. Wykorzystano metodę analizy treści literatury. Został on podzielony na dwie części. W pierwszej omówiono definiowanie pojęcia, natomiast w drugiej sposoby jej pomiaru. (abstrakt oryginalny)

Competitive position is one of the three next to the competitive advantage and potential competitiveness dimensions of competitiveness. The aim of the study is to present the competitive position of the enterprise in terms of theoretical approach. Literature content analysis method was applied. The first part discusses the defining of the concept, while the other one - ways of measuring it. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Biesiok G., Wyród-Wróbel J. (2016), Modele satysfakcji klienta, Difin, Warszawa.
 2. Borowski K. (2014), Analiza fundamentalna. Metody wyceny przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa.
 3. Bowman C., Faulkner D. (1996), Strategie konkurencji, Gebethner i spółka, Warszawa.
 4. Czerska J., Dziekońska J. (2013), Satysfakcja pracowników - jak badać i dlaczego?, Wyd. Wiedza i praktyka, ebook.
 5. Dzikowska M., Gorynia M. (2012), Teoretyczne aspekty konkurencyjności przedsiębiorstwa - w kierunku koncepcji eklektycznej?, "Gospodarka Narodowa", 4, 1-30.
 6. Feurer R., Chaharbaghi K. (1994), Defining Competitiveness: A Holistic Approach, "Management Decision", 32(2), 49-58.
 7. Flak O., Głód G. (2009), Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Pojęcia, definicje, modele, Część 1, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 8. Flak O., Głód G. (2012), Konkurencyjni przetrwają, Difin, Warszawa.
 9. Gabrusiewcz W. (2013), Analiza finansowa przedsiębiorstwa. Teoria i zastosowanie, PWE, Warszawa.
 10. Gierszewska G., Romanowska M. (1997), Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
 11. Gołębiowski T. (2001), Zarządzanie Strategiczne. Planowanie i kontrola, Difin, Warszawa.
 12. Gorynia M. (2010), Konkurencyjność w ujęciu mikroekonomicznym, [w:] Gorynia M., Łaźniewska E., Kompendium wiedzy o konkurencyjności, PWN, Warszawa.
 13. Gorynia M. (red.) (2002), Luka konkurencyjna na poziomie przedsiębiorstwa a przystąpienie Polski do Unii Europejskiej, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Poznań.
 14. Gorynia M., Jankowska B. (2008), Klastry a międzynarodowa konkurencyjność i internacjonalizacja przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa.
 15. Grabowski T. (1994), Wzorzec rynkowego zachowania przedsiębiorstwa, [w:] Otta W.J. (red.), Droga do rynku - aspekty mikroekonomiczne, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Poznań.
 16. Gros U. (2012), Zachowania organizacyjne w teorii i praktyce zarządzania, PWN, Warszawa.
 17. Hill N., Alexander J. (2003) Pomiar satysfakcji i lojalności klientów, Oficyna ekonomiczna Grupa Wolters Kluwer, Kraków.
 18. Karol T. (2013), Nowe podejście do analizy wskaźnikowej w przedsiębiorstwie, Wyd. Oficyna, Warszawa.
 19. Kotowska B., Uziębło A., Wyszkowska-Kaniewska O. (2009), Analiza Finansowa w przedsiębiorstwie, CeDeWu.pl, Warszawa.
 20. Mruk H. (2012), Marketing - satysfakcja klienta i rozwój przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa.
 21. Otta W. J. (1987), Pozycja konkurencyjna polskich przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych, [w:] Problemy międzynarodowej współpracy gospodarczej, Zeszyty Naukowe, nr 148, Poznań.
 22. Otta W. J. (1988), Strategia eksportowa producenta, TNOiK, Poznań.
 23. Otta W. J. (1986), Zachowanie się przedsiębiorstw handlu zagranicznego. Przyczynek do teorii przedsiębiorstwa w gospodarce socjalistycznej, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań.
 24. Pierścionek Z. (2003), Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstw, PWN, Warszawa.
 25. Porter M.E. (2006), Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, Wyd. MT Biznes Sp. z o.o., Warszawa.
 26. Sierpińska M., Jachna T. (2011), Ocena przedsiębiorstwa wg standardów światowych, PWN, Warszawa.
 27. Simmonds K. (1986), The Accounting Assessment of Competitive Position, "European Journal of Marketing", 20(1), 16-31.
 28. Skawińska E. (red.) (2002), Konkurencyjność przedsiębiorstw - nowe podejście, PWN, Warszawa.
 29. Skowron S., Skowron Ł. (2012), Lojalność klienta a rozwój organizacji, Difin, Warszawa.
 30. Stachowiak Z. (2012), Konkurencyjność gospodarki, [w:] Teoria i praktyka mechanizmu bezpieczeństwa ekonomicznego państwa. Ujęcie instytucjonalne, AON, Warszawa.
 31. Stankiewicz M. J. (2005), Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, TNOiK "Dom Organizatora", Toruń.
 32. Strategor (2001), Zarządzanie firmą. Strategie, struktury, decyzje, tożsamość, PWE, Warszawa.
 33. Urbanowska-Sojkin E. (1999), Zarządzanie przedsiębiorstwem - od kryzysu do sukcesu, AE, Poznań.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-0339
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ECON.2017.007
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu