BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Freund Bożena (Jagiellonian University, Poland)
Tytuł
Influence of communication of medical personnel with patients on health care units management processes
Źródło
Annals of Marketing Management & Economics, 2018, vol. 4, nr 1, s. 5-24, tab., wykr., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Opieka zdrowotna, Personel medyczny, Zarządzanie, Służba zdrowia
Health care, Medical staff, Management, Health service
Uwagi
JEL clasiffication : I1, I19, M1, M12
summ.
Abstrakt
A health care is characterised of creating an individual, specific relation between representatives of health care units and patients, which means that not only medical staff professionalism but also an empathetic attitude towards patients are important questions. Literature regarding the issue of communication with patients is growing, there are as well workshops in an effective communication, nevertheless the topic is still of minor importance. Meanwhile, relations between medical personnel and patients may put a major impact on the quality of health care as well as patients satisfaction with medical services, what is important from a management point of view. A proper way of patients' treatment by medical personnel may result not only in better attitude towards therapy, but also it may influence a more efficient management of health care facilities, as patient satisfied with medical services may recommend an organisation, which may have a positive impact on an institution's image, allowing a manager to focus on more important aspects of an institution management. For the above reasons it is important to get to know medical personnel's attitude to developing as well as improving communication skills in order to provide a holistic patients care, what can significantly influence a health care units management. Medical staff communication skills are important not only from a treatment perspective, but they can also be significant from the perspective of health care organisations management. The study material was gathered in the first quarter of 2014. In the final analysis questionnaires from 113 representatives of various medical professions were taken into consideration. The study results show that in the process of medical professionals education there is only a little attention paid to acquiring communication skills regarding communication between a patient and medical personnel. Also, the hypothesis according to which medical personnel is satisfied with communication with patients was confirmed. Furthermore, medical staff agree in stating that they care for a proper communication with patients. Conclusions coming from the study results may define a specific way of health care units management, which should comprise, among others, financial resources for trainings in medical personnel soft skills improvement(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bartkowiak G., 2010. Psychologiczne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi w zakładach opieki zdrowotnej (Psychological aspects of human Freund esources management in healthcare institutions) [in Polish], Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa.
 2. Baum E., Staszewski R. (eds.), 2008. Profesjonalizm w instytucjach opieki zdrowotnej (Professionalism in healthcare institutions) [in Polish], Wydawnictwo Agrainvest, Wrocław.
 3. Durlik M., 2008. Zarządzanie w służbie zdrowia. Organizacja procesowa i zarządzanie wiedzą (Healthcare management. Process organization and knowledge management) [in Polish], Wydawnictwo Placet, Warszawa.
 4. Freund B., Dorczak R., 2016. Development of soft competencies of students of medicine and nursing - analysis of curricula, INTED2016 Proceedings, 1196-1203.
 5. Kęsy M., 2013. Kształtowanie kompetencji menedżerskich personelu medycznego w szpitalach (Shaping management competences of medical personnel in hospitals) [in Polish], Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 6. Kodeks Etyki Lekarskiej (Code of Medical Ethics) [in Polish], Naczelna Izba Lekarska, consolidated text of 02.01.2004.
 7. Kodeks Etyki Zawodowej Pielęgniarki i Położnej Rzeczypospolitej Polskiej (Code of Professional Ethics of a Nurse and a Midwife of the Republic of Poland) [in Polish], Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych z dnia 9 grudnia 2003.
 8. Krzyżanowska-Łagowska U., 2005. Wartości duchowe w etosie pielęgniarskim. Duchowość, humanizm, profesjonalizm, holizm (Spiritual values in the nursing ethos. Spirituality, humanism, professionalism, holism.) [in Polish], Wydawnictwo Ad Vocem, Kraków.
 9. Motyka M., 2012. Komunikacja terapeutyczna a pielęgnowanie chorego (Therapeutic communication and nursing the patient) [in Polish] (In:) B. Ogórek-Tęcza, Z. Pucko (eds.), Międzykulturowe i terapeutyczne uwarunkowania współczesnego pielęgniarstwa. Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu, Oświęcim.
 10. Nęcki Z., Kęsy M. (eds.) 2013. Postawy personelu medycznego wobec zarządzania szpitalem (Attitudes of medical personnel towards hospital management) [in Polish]. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków. Rozporządzenie Ministra Nauk i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa z dnia 9 maja 2012 r. (Minister of Science and Higher Education regulation of 9 May 2012 concerning education standards for the faculties of: medicine, dentistry, pharmacy, nursing and midwives (Dz.U. of 2012 poz. 631) [in Polish].
 11. Rudawska I., 2006. Ekonomizacja relacji pacjent-usługodawca w opiece zdrowotnej (The economization of the patient-service provider's relationship in health care) [in Polish], Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 12. Szulc R.W., 2011. O etyczny wymiar relacji lekarz-pacjent (For the ethical dimension of the doctor-patient relationship) [in Polish], Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Poznań.
 13. Walshe K., Smith J. (eds.), 2011. Zarządzanie w opiece zdrowotnej (Management in healthcare) [in Polish], Wydawnictwo Wolters Kluwer Business, Warszawa.
 14. Wojtczak A. (ed.) 1994. Poradnik komunikowania się lekarza z pacjentem (A guide for communicating the doctor with the patient) [in Polish], Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2449-7479
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu