BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Przybytniowski Jarosław W. (Jan Kochanowski University in Kielce, Poland)
Tytuł
Economic knowledge and awareness and the competence of the young generation of the Świętokrzyskie Voivodeship in the achievement of financial stability
Źródło
Annals of Marketing Management & Economics, 2018, vol. 4, nr 1, s. 89-99, tab., wykr., bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Wiedza ekonomiczna, Świadomość ekonomiczna, Edukacja finansowa, Gospodarka oparta na wiedzy (GOW)
Economic knowledge, Economic awareness, Financial education, Knowledge-based economy
Uwagi
JEL clasiffication: D83, A2, A13
summ.
Abstrakt
It has been found that the financial education increases substantially the economic knowledge to build awareness and competence of the younger generation and therefore the dissemination of this knowledge. The aim of this paper is to identify the importance of the knowledge economy in the growth of the build awareness and competence of the students in the management of finances in the current, constantly changing environment. Design development was subject to the hypothesis in accordance with that - there is a relationship of the knowledge economy and the increase of awareness and competence of the younger generation in achieving financial stability and their independence. This problem will be implemented using the analysis of the state of the knowledge economy university students of the Świętokrzyskie on individual economic areas. Method applied research area is anonymous questionnaire survey addressed directly using a survey to students study desktop and portable exams I and II degree.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Chłoń-Domińczak, Kawiński M., Stańko D., 2013. System oceny i prezentacji wyników inwestycyjnych kapitałowych systemów emerytalnych (The system of assessment and presentation of investment results of capital pension systems) [inPolish], SGH, Warszawa.
 2. Grzebieniak A., 2016. Ubezpieczenie pakietowe w sektorze mikro, małych i średnich przedsiębiorstw jako szansa na prowadzenie własnej działalności gospodarczej dla rozpoczynających (Package insurance in the sector of micro, small and medium enterprises as an opportunity to run your own business for beginners) [in Polish] (in:) J.W. Przybytniowski, Grzebieniak, S. Pieńkowska-Kamieniecka, (eds) Wybrane aspekty sektora ubezpieczeń i dodatkowego oszczędzania emerytalnego, Uniwersytet WarmińskoMazurski w Olsztynie, Olsztyn.
 3. Iwanicz-Drozdowska M., Nowak K.A., 2011. Rola i znaczenie edukacji finansowej (The role and importance of financial education) [in Polish] (in:) M. Iwanicz-Drozdowska (ed.), Edukacja i świadomość finansowa. Doświadczenia i perspektywy, SGH, Warszawa.
 4. Jariwala H., Sharma M., 2011. Financial Literacy: A Call for an Attention, Conference on Inclusive & Sustainable Growth Role of Industry, Government and Society Conference Proceedings.
 5. LABOUL A., 2012. National Strategies for Financial Education, Columbia-OECD-World Bank, Conference on Financial Education, 31 October, Cartagena.
 6. Lusardi A., Mitchell O.S., Curto V., 2010. Financial Literacy among the Young, "Journal of Consumer Affairs" 44(2), 358-380.
 7. Messy F.A., 2009. OECD Financial Education Principles and Best Practices, OECD-IOPS Mena Workshop on Pension Regulation and Supervision, February, retrived from www.iopsweb.
 8. org/principlesguidelines/42155019.pdf [accessed: 15.08.2017]. Pacholarz W.M., 2016. Pojęcie wiedzy w teorii ekonomii (The Concept of Knowledge in Economic Theory) [in Polish], Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa 8(799), 4-10.
 9. Pieńkowska-Kamieniecka S., 2016. Świadomość i kompetencje finansowe osób młodych w kontekście percepcji dodatkowego oszczędzania emerytalnego (Awareness and financial competences of young people in the context of the perception of additional retirement savings) [in Polish] (in:) J.W. PrzybytniowskI, A. Grzebieniak, S. Pieńkowska-Kamieniecka, (eds.) Wybrane aspekty sektora ubezpieczeń i dodatkowego oszczędzania emerytalnego; Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn.
 10. Przybytniowski J.W., 2007. Edukacja ubezpieczeniowa i jej wpływ na świadomość ubezpieczeniową - wybrane problemy (Insurance education and its impact on insurance awareness - selected problems) [in Polish], Rozprawy ubezpieczeniowe 1(2), Rzecznik Ubezpieczonych, Warszawa, 111-119.
 11. Przybytniowski J.W., 2013. Konkurencyjność rynku usług pośrednictwa ubezpieczeniowego w Polsce (Competitiveness of the insurance brokerage services market in Poland) [in Polish], Wydawnictwo Menedżerskie PTM, Warszawa.
 12. Przybytniowski J.W., Pacholarz W.M., 2015. Knowledge management as a growth factor for the competitiveness of the insurance sector. Research your own, International "Journal of Recent Scientific Research" 6, 10, 1-9.
 13. Przybytniowski J.W., 2016. Współczesne funkcje i mechanizmy transmisji między sektorem ubezpieczeniowym a sferą realną gospodarki. Teoria i praktyka (Modern functions and mechanisms of transmission between the insurance sector and the real sphere of the economy. Theory and practice) [in Polish], CeDeWu, Warszawa.
 14. The Importance of Financial Education, Policy Brief, 2006, OECD.
 15. Willis L.E., 2008. Against Financial Literacy Education, Pennsylvania, retrived from http:// works. bepress.com/lauren_willis/1/ [accessed: 15.08.2017].
 16. Xu L., Zia B., 2012. Financial Literacy around the World.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2449-7479
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu