BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Maźnica Łukasz (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Tytuł
Stowarzyszenie na rzecz wspierania rozwoju szczawy jako przykład oddziaływania oddolnej inicjatywy kulturalnej na rozwój lokalny
Association for the Support of Development of Szczawa - Case Study of the Effects of a Grassroots Initiative on Local Develoment
Źródło
Kultura i Rozwój, 2017, nr 3(4), s. 71-88, bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Kultura, Rozwój lokalny, Rozwój społeczno-gospodarczy
Culture, Local development, Social economic development
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Szczawa
Szczawa
Abstrakt
Tekst jest doniesieniem z badań skoncentrowanych na analizie modelu funkcjonowania Stowarzyszenia na rzecz Wspierania Rozwoju Szczawy - oddolnej inicjatywy, która poprzez projekty kulturalne oddziałuje na rozwój lokalny. Artykuł stanowi studium przypadku, w którym - na podstawie ustaleń z przeprowadzonych badań jakościowych - omawiane są relacje, jakie zachodzą pomiędzy inicjatywami z obszaru kultury społecznej i oddolnej a rozwojem społeczno-gospodarczym. Ważnym elementem opracowania jest także prezentacja tytułowego Stowarzyszenia, jego działalności oraz kontekstu, w jakim funkcjonuje ta organizacja. (abstrakt oryginalny)

The text reports on the research focused on the analysis of the functioning model of the Associacion for the Support of Development of Szczawa - a bottom-up initiative which influences local growth through cultural actions. The article present a case study of the relations between initiatives of social culture, bottom-up nature and socio-economic growth. It is based on the results of qualitative research. Description of the title Association, its actions and the context of its functioning is also an important part of the article. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Hausner, J. i in. (red.) (2016). Kultura i rozwój. Analizy, rekomendacje, studia przypadków. Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej.
  2. Komisja Europejska (2010). Zielona księga w sprawie uwalniania potencjału przedsiębiorstw z branży kultury i branży twórczej. http://ec.europa.eu/culture/documents/green=paper_creative_industries_pl.pdf.
  3. Kowalik, W. i in. (2013). Kompetencje kadr kultury a budowanie kapitału społecznego. Kraków: Małopolski Instytut Kultury.
  4. Lewicki, M. i in. (2016). Kultura i rozwój - podsumowanie projektu badawczego. W: J. Hausner, I. Jasińska, M. Lewicki, I. Stokfiszewski (red.). Kultura i rozwój. Analizy, rekomendacje, studia przypadków (s. 79-138). Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej.
  5. Murzyn-Kupisz, M. (2012). Dziedzictwo kulturowe a rozwój lokalny. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
  6. Szreder K. (2010). Kultura się z wami policzy. W: Ekonomia kultury. Przewodnik Krytyki Politycznej (s. 31-43). Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
  7. Towse R. (2011). Ekonomia kultury. Warszawa: Narodowe Centrum Kultury.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-212X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7366/KIR.2017.3.4.05
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu