BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Graczyk Andrzej (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Rozwój zrównoważony w gospodarce rynkowej
Sustainable Development in a Market Economy
Źródło
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2018, nr 1, s. 13-25, bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Rynek, Rozwój zrównoważony, Gospodarka rynkowa
Market, Sustainable development, Market economy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Rozwój zrównoważony będzie się odbywać w warunkach gospodarki rynkowej. Dlatego kluczową kwestią wydaje się znalezienie takich rozwiązań, by wszystkie aspekty rozwoju zrównoważonego mogły zostać w spójny sposób włączone do sposobu działania gospodarki rynkowej. Celem artykułu jest ocena możliwości oraz sposobów urzeczywistniania idei rozwoju zrównoważonego w warunkach gospodarki rynkowej.(fragment tekstu)

The aim of the article is to assess the possibilities and ways to implement the idea of sustainable development in a market economy. Economic and social development encounters limitations due to weaknesses and market failures. The concept of sustainable development indicates mainly development goals. Their achievement, however, requires paying attention to the conditions and methods of operation of various entities. Sustainable development will take place under market economy conditions. From the point of view of the neoclassical economics, the basic direction of activities should be creation of conditions for market implementation of sustainable development goals. Institutional economics indicates the need to build a system of norms and values that are appropriate to the idea of sustainable development. Only their dissemination creates conditions for the creation of formal institutions which are part of the market system. However, it is advisable to combine these methods. The implementation of sustainable development in the management of environmental resources and environmental protection requires increasing the scope of defining property rights and assigning them to specific entities. On this basis, one can create market mechanisms and expand the scope of market instruments for environmental protection. Such solutions are consistent with the logic of the market economy and will be understandable as well as acceptable to entities.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Boć J., Nowacki K., Samborska-Boć E., Ochrona środowiska, Kolonia Limited, Wrocław 2003/2004.
 2. Ekonomia rozwoju, red. B. Fiedor, K. Kociszewski, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław 2010.
 3. Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny Centrum Monitorowania Rozwoju Zrównoważonego, Program prac CMRZ na lata 2015-2018, Bruksela, 2 grudnia 2016 r.
 4. Fiedor B., Regulacja ekologiczna jako rodzaj regulacji publicznej w gospodarce rynkowej - ujęcie normatywne a ekonomia polityczna regulacji, [w:] Konflikty i współpraca w realizacji strategii ekorozwoju, Biblioteka "Ekonomia i Środowisko" nr 30, Wrocław 2003.
 5. Graczyk A., Ekologiczne koszty zewnętrzne. Identyfikacja, szacowanie, internalizacja, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok 2005.
 6. Graczyk A., Instrumenty rynkowe polityki ekologicznej. Teoria i praktyka, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław 2013.
 7. Graczyk A., Instrumenty rynkowe w zrównoważonym rozwoju (na przykładzie polityki ekologicznej), [w:] Sektor finansowy. Stymulatory i zagrożenia rozwoju, red. K. Pietraszkiewicz, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2015, s. 122-135.
 8. Graczyk A., Graczyk A. M., Wprowadzanie mechanizmów rynkowych do ochrony środowiska, PWE, Warszawa 2011.
 9. Loefgren K.-G., Rynek a efekty zewnętrzne, [w:] Ekonomia środowiska i zasobów naturalnych, red. H. Folmer, L. Gabel, H. Opshoor, T. Żylicz, Wydawnictwo Krupski i S-ka, Warszawa 1996.
 10. Łuszczyk M., Konkretyzacja kategorii gospodarczej rozwoju trwałego, "Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica'' nr 2 (313), 2015.
 11. Matysiak A., Raftowicz-Filipkiewicz M., Wpływ procesów endogenicznych na rozwój zrównoważony, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe UE w Katowicach" nr 311, 2017.
 12. Peszko A., Wpływ Oliviera E. Williamsona na doskonalenie instytucji rynkowej gospodarki globalnej, [w:] Nowa ekonomia instytucjonalna wobec kryzysu gospodarczego, red. S. Rudolf, Wydawnictwo WSEP im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach, Kielce 2012.
 13. Polski Komitet ds. UNESCO, Przekształcamy nasz świat: program działań na rzecz zrównoważonego rozwoju do roku 2030, http://www.unesco.pl/unesco/cele-i-zadania-zrownowazonego-rozwoju Property rights and environmental problems, red. B. A. Larson,Aldershot, Burlington, Ashgate 2003.
 14. Staniek Z., Ekonomia instytucjonalna. Dlaczego instytucje są ważne, Difin, Warszawa 2017.
 15. Stankiewicz W., Ekonomika instytucjonalna, Zarys wykładu, wyd. III uzup., Wydawnictwo Prywatnej Wyższej Szkoły Businesu, Administracji i Technik Komputerowych,Warszawa 2012.
 16. United Nations, Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development, Resolution adopted by the General Assembly on 25 September 2015, A/RES/70/1, http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-0976
Język
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.33119/KKESSiP.2018.1.1
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu