BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czarnecka Maria (Narodowy Bank Polski)
Tytuł
Wykluczenie finansowe i integracja finansowa - aspekty terminologiczne
Financial Exclusion and Financial Integration: Terminological Aspects
Źródło
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2018, nr 1, s. 63-83, wykr., rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Wykluczenie finansowe, Integracja finansowa, System finansowania
Financial exclusion, Financial integration, System of financing
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Wykluczenie finansowe stanowi jeden z poważniejszych problemów ekonomicznych, mających swoje odbicie w sferze społecznej. Brak możliwości korzystania z usług i produktów oferowanych przez system finansowy może być istotnym czynnikiem prowadzącym do wykluczenia społecznego. Celem artykułu jest zaprezentowanie zjawiska wykluczenia finansowego w Polsce, z uwzględnieniem analizy elementów, które mogą być wykorzystane do pomiaru stopnia wykluczenia finansowego oraz zdefiniowania najbardziej wrażliwych obszarów tego zjawiska.(fragment tekstu)

The aim of the article was to present the issue of financial exclusion and define sensitive areas of this phenomenon. The factors that may be relevant for measuring the degree of financial exclusion were analysed. An attempt was also made to determine the dificulties in access to financial services in the context of practices applied by both the supply and demand sides. In addition, barriers to the use of services were analysed as were financial products in terms of practices used by supply and demand. The typology of financial exclusion presented in the article is an attempt to define the type and scope of the phenomenon. Bank exclusion, credit exclusion and exclusion from the savings system are financial exclusion indicators. Each of those types of exclusion affects the economic and social level. Financial exclusion, which is one of the symptoms of the imbalance between demand and supply, is understood here as total or partial access to financial services offered by the market. The article also attempts to analyse the causes of exclusion with the division into supply and demand factors. The typology of financial exclusion proposed in the article may be a contributing factor to the reverse phenomenon, which is financial inclusion.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Banking the World. Empirical Foundations Of Financial Inclusion, red. R. Cull, A. Demirguc-Kunt, J. Morduch, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge 2013.
 2. Financial Exclusion: An Introductory Survey, Center for Research into Socially Inclusive, Edinburgh 2001.
 3. Małecki W., Regulacje sektora bankowego. Zmieniona wersja opracowania przygotowanego w ramach projektu "Banki a cykle koniunkturalne" finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2011/01/B/ HS4/06216.
 4. Measuring Financial Inclusion around the World, red. A. Demirguc-Kunt, L. Klapper, D. Singer, P. Van Oudheusden, The Global Findex Database, World Bank Group, Washington 2014.
 5. New Frontiers in Banking Services. Emerging needs and tailored products for Untapped Markets, red. L. Anderloni, M. D. Braga, E. M. Carluccio, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg 2007.
 6. Porównanie wybranych elementów polskiego systemu płatniczego z systemami innych krajów Unii Europejskiej za 2013 r., NBP, Departament Systemu Płatniczego, Warszawa 2014.
 7. System finansowy w Polsce, red. nauk. B. Pietrzak, Z. Polański, B. Woźniak, PWN, Warszawa 2006.
 8. System finansowy w Polsce, red. nauk. B. Pietrzak, Z. Polański, B. Woźniak, wyd. II, PWN, Warszawa 2008.
 9. Sytuacja makroekonomiczna w Polsce na tle procesów w gospodarce światowej - Rynki finansowe, GUS, Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów, Warszawa 2015.
 10. Zielona księga w sprawie detalicznych usług finansowych. Lepsze produkty, szerszy wybór i większe możliwości dla konsumentów i przedsiębiorstw, Bruksela, 10.12.2015 r., COM (2015) 630 wersja ostat.
 11. http://www.centerfor%nancialinclusion.org/
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-0976
Język
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.33119/KKESSiP.2018.1.4
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu