BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Burny Philippe (Centre Wallon de Recherches Agronimique, Gembloux, Belgium), Gaziński Benon (University of Warmia and Mazury in Olsztyn), Nieżurawski Lech (WSB University in Toruń, Poland), Sobków Czesław (WSB University in Toruń, Poland)
Tytuł
Sustainable Development Implementation in Poland and in Other Member States of the European Union
Źródło
Torun Business Review, 2017, nr 16(2), s. 5-17, tab., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Rozwój zrównoważony, Budżet UE, Wskaźniki ekonomiczne
Sustainable development, EU budget, Economic indicators
Uwagi
JEL: Q01, O47.
summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
In this paper, with the use of selected headline indicators, an attempt was made to analyse the performance of sustainable development in Poland and in other EU Member States. An analysis and assessment of headline sustainable development indicators for EU-28 in the years 2004-2015 was made and Eurostat served as a source of required data. During this period, Poland has been obliged to meet a number of the Union criteria and received financial support from the EU budget. A ranking of countries has been proposed, reflecting their progress in the implementation of sustainable development, depicting the place occupied by Poland.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. A European Union strategy for sustainable development, European Commission, Luxembourg 2002.
 2. Bukowski Z., Zrównoważony rozwój w systemie prawa, Wydawnictwo "Dom Organizatora", Toruń 2009.
 3. Figures for the future. 20 years of sustainable development in Europe? A guide for citizens, Eurostat, European Commisssion, Luxembourg 2012.
 4. Furtado C., Mit rozwoju gospodarczego, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1982.
 5. Gaziński B., Kulturowy wymiar rolnictwa ekologicznego, [in]: Rolnictwo ekologiczne. Od teorii do praktyki, Ekoland, Warszawa, 1993, p. 78-82.
 6. Gaziński B., Mahatma Gandhi - Pioneer of Sustainable Rural Development?, "Annals of the Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists", vol. VI, 6, 2004, p. 21-27.
 7. Gaziński B., Z doświadczeń czterdziestolecia indyjskiej polityki rolnej, "Humanistyka i Przyrodoznawstwo", no. 1, 1995, p. 87-99.
 8. Gaziński B., Zasady doboru technologii na przykładzie głównie krajów rozwijających się, "Nowe Rolnictwo", no. 8-9, 1983, p. 56-59.
 9. Harding R. Ecologically sustainable development: origins, implementation and challenges, "Desalination", 2006, vol. 187.
 10. Kośmicki E., Zrównoważony rozwój w warunkach globalizacji gospodarki, Podstawy teoretyczne i praktyczne, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok 2009.
 11. Mazur-Wierzbicka E., Zrównoważony rozwój w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej, Szczecin 2013, Volumina.pl.
 12. Our Common Future. Raport Komisji dla Światowej Konferencji ds. Środowiska i Rozwoju (WCED)], United Nation, New York 1987, p. 47.
 13. Wielki słownik angielsko-polski, editor-in-chief. J. Linke-Usikniewicz, Warszawa 2002, p. 1183- 1184.
 14. Wskaźniki zrównoważonego rozwoju Polski 2015, Urząd Statystyczny, Katowice 2015.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-8175
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.19197/tbr.v16i2.50
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu