BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Chaberek Mirosław (WSB University in Torun, Poland), Jarosiewicz Wiesław (President of the Railway Transport Office (UTK) (2006-2010), Director of the Department of Railways in Ministry of Infrastructure (1999-2005), Poland)
Tytuł
Core and Comprehensive Railway Networks as an Element of EU and National Logistics System
Źródło
Torun Business Review, 2017, nr 16(2), s. 19-32, rys., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Logistyka, System logistyczny, Transport kolejowy, Sieć kolejowa
Logistics, Logistic system, Railway transport, Railway network
Uwagi
JEL: R42.
summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Both the level of organisation of the very logistics processes and logistics system within which a given logistic process is implemented define the quality of economic processes logistics service. Transport processes are sub-processes of almost every logistics process, and transport system is a sub-system of logistics system. Thus, one of the key requirements of logistics services is their integration and interoperability. The interoperability of channels and, more broadly, logistics systems is based on providing such unified operational and technical parameters that enable free flow of resources without any restrictions and stoppages in different locations, especially in contact points of logistics systems of particular countries. The aim of this paper is to analyse and present the programme of EU activities in the scope of development and modernisation of European railway logistics channels. This paper defines the core and comprehensive network of logistics channels in Europe, discusses priorities for their development and defines required activities, especially with regard to railway logistics channels comprising core and comprehensive network of logistics channels in Europe. The added value of this paper is the list of strategic activities of the EU in terms of transport as seen through methodology and the language of logistics.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Biała Księga KE. (2011). Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu. Retrieved from https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/themes/strategies/doc/ 2011_white_paper/white-paper-illustrated-brochure_pl.pdf
  2. Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 661/2010/UE z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie unijnych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej (Dz. U. L 204 z 5.8.2010)
  3. Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1692/96 z dnia 23 lipca 1996 r. w sprawie Wspólnotowych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej (Dz. U. L 228 z 9.9.1996)
  4. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1315/2013 z dnia 11.12.2013r (Dz. U. L 348 z 20.12.2013r.) w sprawie unijnych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej i uchylające decyzję nr 661/2010/UE z dnia 7 lipca 2010 r.
  5. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1316/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. (Dz. U. L 348 z 20.12.2013r.) ustanawiające instrument "Łącząc Europę".
  6. Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 473/2014 z dnia 17 stycznia 2014 r. zmieniającego rozporządzenie nr 1315/2013 w sprawie unijnych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej z 11 grudnia 2011r.
  7. Traktat między Królestwem Belgii, Królestwem Danii, Republiką Federalną Niemiec, Republiką Grecką, Królestwem Hiszpanii, Republiką Francuską, Irlandią, Republiką Włoską, Wielkim Księstwem Luksemburga, Królestwem Niderlandów, Republiką Austrii, Republiką Portugalską, Republiką Finlandii, Królestwem Szwecji, Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej) a Republiką Czeską, Republiką Estońską, Republiką Cypryjską, Republiką Łotewską, Republiką Litewską, Republiką Węgierską, Republiką Malty, Rzecząpospolitą Polską, Republiką Słowenii, Republiką Słowacką dotyczący przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej, podpisany w Atenach w dniu 16 kwietnia 2003 r. (Dz.U. 2004 nr 90 poz. 864).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-8175
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.19197/tbr.v16i2.77
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu