BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wańczyk Krzysztof (University of Economics in Katowice, Poland)
Tytuł
Impact of Changes in Composition of Exchange Price Index Shares of Listed Polish Companies
Wpływ zmiany indeksu giełdowego na cenę akcji polskich spółek giełdowych
Źródło
Nauki o Finansach / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2018, vol. 23, nr 3, s. 111-121, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Financial Sciences / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe
Rynek kapitałowy, Indeks giełdowy, Giełda papierów wartościowych, Strategia inwestycyjna
Capital market, Stock market indexes, Stock market, Investment strategy
Uwagi
Klasyfikacja JEL:
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Warsaw Stock Exchange
Abstrakt
Celem artykułu jest analiza zmiany notowań polskich spółek giełdowych, które zmieniają indeks giełdowy w ramach okresowej zmiany składu indeksu giełdowego WIG20, mWIG40 oraz sWIG80. Metodyka badawcza wykorzystuje nadwyżkowe stopy zwrotu (Abnormal Return, AR) na podstawie dziennych logarytmicznych stóp zwrotu polskich spółek giełdowych oraz dziennych logarytmicznych stóp zwrotu indeksów giełdowych (WIG20, mWIG40, sWIG80). W ten sposób określono siłę relatywną notowanych akcji w stosunku do indeksów giełdowych miesiąc przed rewizją składu indeksu giełdowego, kiedy sporządzana jest lista spółek zmieniających skład indeksów. Poza tym zbadano siłę relatywną notowanych akcji w stosunku do indeksów giełdowych po rewizji składu indeksu giełdowego w perspektywie krótkoterminowej (1 miesiąc) oraz perspektywie średnioterminowej (6 miesięcy). Badania przeprowadzono na podstawie kwartalnych zmian składu indeksów giełdowych w latach 2010-2015. Analizy wskazują na występowanie dodatnich nadwyżkowych stóp zwrotu z akcji miesiąc przed zmianą indeksu giełdowego. Średni przyrost notowań tych spółek ponad indeks giełdowy w tym czasie wyniósł +0,52 pkt proc. Z kolei średni przyrost notowań debiutujących spółek w nowym indeksie giełdowym w perspektywie 6 miesięcy po debiucie wyniósł +0,97 pkt proc. ponad benchmark (WIG20, mWIG40, sWIG80).(abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to analyse the change in the quotations of Polish listed companies, which change the stock exchange index as part of the periodic change in the composition of the WIG20, mWIG40 and sWIG80 stock market indices. The research methodology uses abnormal return (AR) based on daily logarithmic rates of return of Polish listed companies and daily logarithmic rates of return on the stock market indices (WIG20, mWIG40, sWIG80). In this way, they defined the relative strength of listed shares in relation to the stock indices revision a month before the composition of the stock index, when the drawn up list of companies is changing the composition of the index. In addition, the relative strength of quoted shares in relation to stock exchange indices after the revision of the composition of the stock exchange index in the short-term (one month) and medium-term perspective (six months) was examined. The research was based on quarterly changes in the composition of stock exchange indices in the years 2010-2015. The analyses carried out indicate the existence of positive surplus stock returns a month before the change in the stock index. The average number of quotes of these companies above the stock market index at the time amounted to +0.52 percentage points. In turn, the average increase in the prices of the debuting companies in the new stock exchange index within 6 months after their flotation it amounted to +0.97 percentage points over the benchmark (WIG20, mWIG40, sWIG80).(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Baker H.K., Edelman R.B., 1992, AMEX-to-NYSE transfers, market microstructure and shareholder wealth, Financial Management, vol. 21(4), pp. 60-72.
 2. Bennett P., Wei L., 2006, Market structure, fragmentation and market quality, Journal of Financial Markets, vol. 9, pp. 49-78.
 3. Bessembinder H., 1999, Trade execution costs on NASDAQ and the NYSE: a post-reform comparison, Journal of Financial and Quantitative Analysis, vol. 34(3), pp. 387-407.
 4. Fama E.F., Fisher L., Jensen M.C., Roll R., 1969, The adjustment of stock prices to new information, International Review no 10, pp. 1-21.
 5. Grammatikos T., Papaioannou G. (1986), Market reaction to NYSE listings: Tests of the marketability gains hypothesis, "Journal of Financial Research", vol. 9(3), pp. 215-228.
 6. Jenkinson T., Ramadorai T., 2012, Does One Size Fit All? The Consequences of Switching Markets with Different Regulatory Standards, AFA 2008 New Orleans Meetings Paper European Corporate Governance Institute - Finance Working Paper No. 212/2008, version 2012.
 7. Kadlec G.B., McConnell J.J., 1994, The effect of market segmentation and illiquidity on asset prices: Evidence from exchange listings, Journal of Finance, vol. 49(2), pp. 611-636.
 8. McConnell J.J., Sanger G.C., 1984, A trading strategy for new listings on the NYSE, Financial Analysts Journal, vol. 40(1), pp. 34-38.
 9. Merton R.C., 1987, Presidential address: a simple model of capital market equilibrium with incomplete information, Journal of Finance, vol. 42, pp. 483-510.
 10. Pankaj K.J., Jang-Chul K., 2006, Investor recognition, liquidity, and exchange listings in the reformed markets, Financial Management, Summer, pp. 21-42.
 11. Sapp T.R., Yan X., 2003, The NASDAQ-AMEX Merger, NASDAQ Reforms, and the Liquidity of Small Firms, Journal of Financial Research, vol. 26, pp. 225-242.
 12. Załącznik do Uchwały nr 832/2016 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 11 sierpnia 2016 r., s. 1-13.
 13. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, Komunikaty indeksowe, https://www.gpw.pl/ komunikaty_indeksowe (dostęp: 20.12.2016).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-5993
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/fins.2018.3.09
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu