BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Biernacki Michał (Wrocław University of Economics, Poland)
Tytuł
Benefits and Inconveniences of the Practical Implementation of Environmental Life Cycle Costing
Korzyści i ograniczenia związane z wdrożeniem rachunku ELCC w przedsiębiorstwach
Źródło
Nauki o Finansach / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2018, vol. 23, nr 3, s. 9-16, rys., tab., bibliogr. 5 poz.
Financial Sciences / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe
Rachunkowość, Rachunek kosztów, Przedsiębiorstwo produkcyjne
Accounting, Cost accounting, Production enterprise
Uwagi
Klasyfikacja JEL: Q56
streszcz., summ.
Abstrakt
Rachunek ELCC łączy badania analizy cyklu życia z systemami kosztów stosowanymi przez menedżerów w celu oceny ograniczeń systemów środowiskowych, produkcyjnych. Umożliwia dokonanie oceny postępów we wdrożeniu zrównoważonego rozwoju przez określenie społecznych kosztów zużycia zasobów i degradacji środowiska. W pracy przedstawiono wyniki badań empirycznych z badań firm produkcyjnych działających na terenie Polski z kapitałem zagranicznym, które mają wdrożony podstawowy model ELCC. Badanie miało na celu określenie korzyści i niedogodności związanych z wdrożeniem tego modelu w praktyce jako ważnego czynnika determinującego jego funkcjonowanie w jednostkach. Metodologia badań została uzupełniona o liczne źródła literaturowe, analizę ankiet oraz metody dedukcji oraz indukcji.(abstrakt oryginalny)

Environmental Life Cycle Costing (ELCC) combines life cycle analysis and cost systems applied by managers in order to assess the limitations of environmental production systems. It enables the evaluation of progress in implementing sustainable development by determining the social costs of resource consumption and environmental degradation. This study presents the results of empirical research covering production enterprises with foreign equity participation operating in Poland which have the basic ELCC model in place. The research is aimed to identify the benefits and inconveniences arising from the practical application of the model as a significant factor determining its functioning in entities. The research methodology was supplemented by numerous literature items, analysis of survey questionnaires, as well as deduction and induction methods.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Hendrikson C.T., Lave L.B, Matthews H.S., 2006, Environmental Life Cycle Assessment of Goods and Services. An Input and Output Approach, RFF Washington, pp. 10-12
  2. Hunkeler D., Lichtenvort K., Rebitzer G., 2008, Environmental Life Cycle Costing, CRC Press SETAC.
  3. International Guidance Document Environmental Management Accounting, 2005, IFAC, NY, pp. 20-22.
  4. Kumaran D.S., Ong S.K., Tan R.B.H., Nee A.Y.C., 2001, Environmental life cycle cost analysis of products, Environmental Management and Health, vol. 12, Issue 3.
  5. United Nations Division for Sustainable Development, Environmental Management Accounting, Procedures and Principles, 2001.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-5993
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/fins.2018.3.01
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu