BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tarczyński Grzegorz (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Jakubiak Michał (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Wpływ kompletacji strefowej, składowania towarów i metody wyznaczania trasy magazyniera na efektywność procesu kompletacji zamówień
Impact of Zone Picking, Storing and Routing on Average Order-Picking Time
Źródło
Optimum : studia ekonomiczne, 2017, nr 3(87), s. 138-152, rys., tab., bibliogr. s. 152
Słowa kluczowe
Symulacja, Magazynowanie, Realizacja zamówień, Zarządzanie magazynem
Simulation, Storage, Order processing, Supply management
Uwagi
Klasyfikacja JEL: C53
summ., streszcz.
Abstrakt
W artykule przedstawiono wyniki analizy wpływu różnych czynników na efektywność procesu kompletacji strefowej mierzoną za pomocą średnich czasów kompletacji zamówień i współczynnika wykorzystania stref. W badaniach rozważono dwa rodzaje kompletacji strefowej, tj.: sekwencyjną i synchroniczną. Eksperymenty przeprowadzono z użyciem symulacji i programu Warehouse Real-Time Simulator. Wyniki wskazują, że kompletacja strefowa musi być dobrze zorganizowana. Niewłaściwe dobranie metody składowania towarów do heurystyki wyznaczania trasy przy podziale na strefy może spowodować, że czasy kompletacji będą dłuższe, niż przy magazynie jednostrefowym. Prawidłowe dopasowanie sprawia, że heurystyki dla większości zamówień generują trasy optymalne. Jeżeli towary szybko rotujące są rozłożone równomiernie w strefach, to problem nierównowagi nakładu pracy w strefach dla kompletacji sekwencyjnej prawie nie występuje, a dla kompletacji synchronicznej nie przekracza 20%. (abstrakt oryginalny)

The paper presents the results of an analysis of the influence of different factors on zone picking efficiency, as measured by the average order-picking times and the average utilization of zone pickers. The study considers two versions of zone picking: sequential and synchronized. The research was performed using simulations and the Warehouse-Real Time Simulator. The results indicate that zone picking has to be well organized. Improper choice of storage policy to routing method while zone picking may lengthen order-picking times as compared to those without zone division. However, proper selection can ensure optimal routes. When fast moving items are similarly distributed in all zones, the problem of imbalance of zone utilization for sequential picking hardly exists, and for synchronized picking does not exceed 20%. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. de Koster R., 1994, Performance approximation of pick-to-belt order picking systems, "European Journal of Operational Research", no. 72(3), DOI 10.1016/0377-2217(94)90423-5.
 2. de Koster R., Le-Duc T., Roodbergen K.J., 2007, Design and control of warehouse order picking: A literature review, "European Journal of Operational Research", no. 182(2), DOI 10.1016/j.ejor.2006.07.009.
 3. Frazelle E.H., Apple J.M., 1994, Warehouse operations, [in:] The Distribution Management Handbook, J.A. Tompkins (ed.), McGraw-Hill, Nowy Jork.
 4. Hong S., Johnson A., Peters B., 2012, Batch picking in narrow-aisle order picking systems with consideration for picker blocking, "European Journal of Operational Research", 221(3), DOI 10.1016/j.ejor.2012.03.045.
 5. Jane C.C., Laih Y.W., 2005, A clustering algorithm for item assignment in a synchronized zone orderpicking system, "European Journal of Operational Research", no. 166(2), DOI 10.1016/j.ejor.2004.01.042.
 6. Le-Duc T., de Koster R., 2005, Determining number of zones in a pick-and-pack order picking system, ERIM Report Series Reference No. ERS- 2005-029-LIS, https://ssrn.com/ abstract=800205 (data wejścia: 19.11.2016).
 7. Melacini M., Perotti S., Tumino A., 2011, Development of a framework for pick-and-pass order picking system design, "The International Journal of Advanced Manufacturing Technology", no. 53(9-12), DOI 10.1007/s00170-010-2881-2.
 8. Ratliff H.D., Rosenthal A.S., 1983, Order-picking in a rectangular warehouse: a solvable case of the traveling salesman problem, "Operations Research", no. 31(3), DOI 10.1287/ opre.31.3.507.
 9. Tarczyński G., 2012, Analysis of the impact of storage parameters and the size of orders on the choice of the method for routing order picking, "Operations Research and Decisions", no. 4(2012).
 10. Tarczyński G., 2013, Warehouse Real-Time Simulator - How to Optimize Order Picking Time, Working Paper, http://ssrn.com/abstract=2354827 (data wejścia: 19.11.2016).
 11. Van der Gaast J., de Koster R., Adan I., Resing J., 2012, Modeling and performance analysis of sequential zone picking systems, Working Paper, http://alexandria.tue.nl/repository/ books/751517.pdf (data wejścia: 19.11.2016).
 12. Yu M., de Koster R., 2008, Performance approximation and design of pick-and-pass order picking systems, "IIE Transactions", no. 40(11), DOI 10.1080/07408170802167613.
 13. Yu M., de Koster R., 2009, The impact of order batching and picking area zoning on order picking system performance, "European Journal of Operational Research", no. 198(2), DOI 10.1016/j.ejor.2008.09.011.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1506-7637
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15290/ose.2017.03.87.10
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu