BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Herodowicz Tomasz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Tytuł
Gospodarczy wymiar globalizacji
Economic Dimension of Globalization
Źródło
Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna / Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2018, nr 41, s. 13-30, rys., tab., wykr., bibliogr. 36 poz.
Słowa kluczowe
Globalizacja, Handel międzynarodowy, Inwestycje bezpośrednie, Inwestycje zagraniczne, Usługi, Innowacyjność
Globalization, International trade, Direct investments, Foreign investment, Services, Innovative character
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Globalizacja jest pierwszym w dziejach ludzkości procesem społeczno-gospodarczym, którego oddziaływanie wpływa, w mniejszym lub większym stopniu, na dane państwo, region, podmiot gospodarczy czy wreszcie na życie pojedynczego człowieka. Globalizacja jest procesem niezwykle złożonym, mającym wiele wymiarów, wśród których na szczególną uwagę zasługuje wymiar gospodarczy, determinujący w dużym stopniu pozostałe płaszczyzny globalizacji. W artykule określono zasadnicze przejawy oddziaływania globalizacji w wymiarze gospodarczym obejmujące: handel międzynarodowy, bezpośrednie inwestycje zagraniczne, rozwój sfery usługowej, finansyzację gospodarki oraz innowacyjność. Ponadto dokonano empirycznej identyfikacji światowego zróżnicowania i dynamiki zmian związanych ze wskazanymi przejawami. (abstrakt oryginalny)

Globalization is the first socio-economic process in the history of mankind, which affects, to a greater or lesser extent, a given state, region, economic entity or finally, the life of a single human being. Globalization is an extremely complex process with many dimensions. The economic dimension strongly determines the remaining aspects of globalization and deserves a particular attention. The article identifies the main manifestations of the impact of globalization in the economic dimension including: international trade, foreign direct investment, development of the service sector, financing of the economy and innovation. In addition, empirical identification of the global differentiation and dynamics of changes associated with the indicated manifestations was made. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aliber M. 2015. The importance of informal finance in promoting decent work among informal operators: A comparative study of Uganda and India. International Labour Office, Social Finance Programme - Geneva: ILO (Social Finance Working Paper, 66).
 2. Al-Rodhan N.R.F., Stoudmann G. 2006. Definitions of globalization: a comprehensive overview and a proposed definition, Geneva Centre for Security Policy (http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.472.4772&rep=rep1&type=pdf; dostęp: 13.02.2018).
 3. Amidu M., Kuipo R. 2015. Earnings management, funding and diversification strategies of banks in Africa. Accounting Research Journal, 28(2): 172-194.
 4. Beck U. 2015. What is Globalization? John Wiley, Oxford.
 5. Chojnicki Z., Czyż T. 2006. Aspekty regionalne gospodarki opartej na wiedzy w Polsce. Bogucki Wyd. Nauk., Poznań.
 6. Czech K., Czoj K. 2000. Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w procesie rozwoju regionalnego w odniesieniu do realizacji wspólnej polityki regionalnej Unii Europejskiej. Studia Ekonomiczne, 14: 81-98.
 7. Czyż T. 2007. Rola gospodarki opartej na wiedzy w rozwoju regionalnym Polski. Biuletyn KPZK PAN, 233: 298-300.
 8. Czyż T. 2009. Konkurencyjność regionu wielkopolskiego w aspekcie gospodarki opartej na wiedzy. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 9: 77-95.
 9. Czyż T. 2016. Metoda wskaźnikowa w geografii społeczno-ekonomicznej. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 34: 9-20.
 10. Dollar D. 2016. China's engagement with Africa - From natural resources to human resources. The John L. Thornton China Center at Brookings, Washington.
 11. Dutkowski M. 2008. Globalizacja, czy jest groźna? [W:] T. Michalski (red.), Zagrożenia we współczesnym świecie jako temat edukacji geograficznej. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne SA, Pelplin, s. 37-50.
 12. Friedman T.L. 2001. Lexus i drzewo oliwne. Dom Wydawniczy Rebis, Poznań.
 13. Gorący kontynent 2018. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Warszawa (https://www.trade.gov.pl/pl/analizy-rynkowe/afryka/pozostale/12034,Gor cy-kontynent.html; dostęp: 10.04.2018).
 14. Gostomski E. 2014. Finansyzacja w gospodarce światowej. International Business and Global Economy, 33: 299-311.
 15. Gwiazda A. 1998. Globalizacja i regionalizacja gospodarki światowej. Wyd. Adam Marszałek, Toruń.
 16. Jałowiecki B. 1999. Metropolie. Wyd. Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok.
 17. Kaczmarek T.T. 2009. Globalna gospodarka i globalny kryzys. Wyd. Difin, Warszawa.
 18. Klapper L., Singer D. 2014. The role of informal financial services in Africa. Journal of African Economies, 24(1): 12-31.
 19. Kośmicki E. 2009. Zrównoważony rozwój w warunkach globalizacji gospodarki. Podstawowe problemy teoretyczne i polityczne. Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok-Poznań.
 20. Kuder D. 2004. Transfer technologii a proces globalizacji we współczesnym życiu gospodarczym. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 6: 97-107.
 21. Kurmanov N., Aibosynova D. 2015. The modern state of enterprise innovation activity in Kazakhstan, CBU International Conference on Innovation, Technology Transfer and Education Proceedings, 3: 129-140.
 22. Lall S. 2002. Globalization and development: perspectives for emerging nations. Prepared for the BNDES 50th Anniversary Seminar, Rio de Janeiro, Brazil, September 12 2002 (http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/export/sites/default/bndes_pt/Galerias/Arquivos/conhecimento/seminario/novosrumos_Sanjaya.pdf; dostęp: 14.02.2018).
 23. Law S.H., Tan H.B., Azman Saini W.N.W. 2014. Globalisation. Institutional Reforms and Financial Development in East Asian Economies. The World Economy: 1-20.
 24. Lubbe A. 2010. Globalizacja i regionalizacja we współczesnej gospodarce światowej. [W:] A. Bąkiewicz, U. Żuławska (red.), Rozwój w dobie globalizacji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, s. 36-63.
 25. Mallick J. 2015. Globalisation, Structural Change and Labour Productivity Growth in BRICS Economy. FIW Working Paper, 141.
 26. Maśloch P. 2005. Globalizacja i jej wpływ na rozwój współczesnej cywilizacji. Przedsiębiorczość-Edukacja, 1: 17-26.
 27. Mitręga-Niestrój K. 2012. Skutki światowego kryzysu finansowego w sferze realnej - ujęcie międzynarodowe. Studia Ekonomiczne, 122: 159-171.
 28. Murray W.E., Overton J. 2015. Geographies of globalization. Routledge Taylor, Francis Group, London-New York.
 29. Naisbitt J. 1982. Megatrends. Ten new directions transforming our lives. Warner Books/Warner Communications Company, New York.
 30. Pietraś M. 2002. Globalizacja jako proces zmiany społeczności międzynarodowej. [W:] M. Pietraś (red.), Oblicza procesów globalizacji. Wydawnictwo UMCS, Lublin, s. 35-66.
 31. Rewizorski M. 2010. Główne założenia procesu globalizacji we współczesnym świecie. Studia Gdańskie, 27: 265-284.
 32. Robertson R. 1985. The relativization of societies: Modern religion and globalization. [W:] T. Robins, W.C. Shepherd, J. McBride (red.), Cults, Culture, and the Law. Scholars Press, Chico California, s. 31-42.
 33. Sen S. 2013. Globalization and development. [W:] C. Perrotta, C. Sunna (red.), Globalization and Economic Crisis. Università del Salento - Coordinamento SIBA, Lecce, s. 41-48.
 34. Thompson W.R., Reuveny R. 2009. Limits to Globalization: North-South divergence. Routledge Taylor, Francis Group, London-New York.
 35. Włodarczyk K. 2013. Obszary globalizacji konsumpcji w Polsce - wybrane zagadnienia. Polityka Europejska, Finanse i Marketing, 9(58): 623-637.
 36. Wosińska W. 2010. Oblicza globalizacji. Smak Słowa, Sopot.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-1428
Język
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.14746/rrpr.2018.41.03
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu