BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Janikowski Ryszard (Akademia Wojsk Lądowych)
Tytuł
Zrównoważony i odpowiedzialny rozwój a miasto mobilnej produktywności
Sustainable and Responsible Development in Cities of Mobile Productivity
Źródło
Optimum : studia ekonomiczne, 2017, nr 4(88), s. 3-11, rys., bibliogr. s. 10-11
Słowa kluczowe
Rewolucja przemysłowa, Rozwój zrównoważony, Polityka spójności, Inteligentne miasto
Industrial revolution, Sustainable development, Cohesion policy, Smart city
Uwagi
Klasyfikacja JEL: Q01, O18, L86
summ., streszcz.
Abstrakt
Celem pracy było pokazanie pewnej koncepcji kształtowania współczesnego miasta w kontekście obecnego etapu rozwoju cywilizacji oraz etapu wdrażania koncepcji zrównoważonego i odpowiedzialnego rozwoju opartego na zintegrowanym i mobilnym podejściu. W teraźniejszości jest to odniesienie się do czwartej rewolucji przemysłowej, stwarzającej nowe kreacyjne możliwości, w tym także (re)kształtowania urbanistyczno-industrialnych ośrodków miejskich. W okresie 2015-2065 prognozuje się wzrost globalnej produktywności od 0,8% do 1,4% rocznie jako efekt czwartej rewolucji przemysłowej, czyli wykorzystywania: automatyzacji, digitalizacji i sztucznej inteligencji. Konsekwencje czwartej rewolucji przemysłowej pojawiają się także w przestrzeniach miejskich. Materializuje się tutaj koncepcja miasta 4.0. Wszystko to wpisuje się w kwestie spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej, jak i zrównoważonego i odpowiedzialnego rozwoju, współtworząc ramy polityki spójności lat 2014-2020. (abstrakt oryginalny)

The purpose of the study is to present a certain concept of shaping a modern city at the current stage of civilizational development and the stage of implementing the concept of sustainable and responsible development based on an integrated and mobile approach. At present, it is the reference to the fourth industrial revolution that has brought new creative possibilities for everything, including (re)shaping urban-industrial city centers. In the period 2015-2065, it is forecast that the increase in global productivity will reach from 0.8% to 1.4% a year, as a result of the fourth industrial revolution, the use of automation, digitization, and artificial intelligence. The consequences of the fourth industrial revolution are also noticeable in urban spaces. The concept of town 4.0 is becoming a reality. All this contributes to social, economic and territorial cohesion, as well as to sustainable and responsible development, co-creating the cohesion policy framework for the years 2014-2020. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. A Future That Works: Automation, Employment, And Productivity, 2017, McKinsey Global Institute (MGI), San Francisco.
 2. Cities of tomorrow. Challenges, visions, ways forward, 2011, European Union, Brussels.
 3. INDUSTRIE 4.0 Smart Manufacturing for the Future, 2014, Germany Trade & Invest, Berlin.
 4. INDUSTRY 4.0. The new industrial revolution. How Europe will succeed, 2014, Roland Berger Strategy Consultants Gmbh, Munich.
 5. Janikowski R., 2013, Sustensywne doskonalenie przestrzeni publicznej miasta, [w:] Gospodarka regionalna i lokalna a rozwój zrównoważony, Z. Strzelecki, P. Legutko-Kobus (red.), Studia t. CLII, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Warszawa.
 6. Janikowski R., 2015, Zarządzanie przedsiębiorstwem 4.0. Problemy badawcze, [w:] Strategie w zarządzaniu organizacjami, J. Rokita (red.), Wydawnictwo Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej, Katowice.
 7. Janikowski R., 2016, Przedsiębiorstwo 4.0 i jego klienci, [w:] Kompetencje - modele biznesu - strategie, J. Rokita (red.), Wydawnictwo Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej, Katowice.
 8. Kaletsky A., 2010a, Capitalism 4.0: The Birth of a New Economy in the Aftermath of Crisis, Public Affairs, Bloomsbury, London.
 9. Kaletsky A., 2010b, Capitalism 4.0, OECD Observer, no. 279, May.
 10. Kleiber M., Kleer J., Wierzbicki A.P., Galwas B., Kuźnicki L., Sadowski Z., Strzelecki Z., 2011, Raport Polska 2050, Polska Akademia Nauk - Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus", Warszawa.
 11. Komunikat w  sprawie przyszłości sieci i internetu, 2008, Komunikat Komisji Europejskiej do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów, 594, wersja ostateczna.
 12. Konin 2050, 2015, Jaka przyszłość czeka Konin?, Foresight Miejski, Pracownia Miejska i Format Project, Konin.
 13. Miasta przyszłości. Wyrwania, wizje, perspektywy, 2011, Unia Europejska. Polityka Regionalna, Bruxelles.
 14. Paszkowski Z., 2011, Miasto idealne w perspektywie europejskiej i  jego związki z urbanistyką współczesną, UNIVERSITAS, Kraków.
 15. Recommendations for implementing the strategic initiative INDUSTRIE 4.0, 2013, Securing the Future of German Manufacturing Industry, Final Report of the Industrie 4.0 Working Group, Acatech National Academy of Science and Engineering, Berlin.
 16. Ritzer G., 2001, Magiczny świat konsumpcji, Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA, Warszawa.
 17. Scharmer O., Kaufer K., 2013, Leading from the Emerging Future: From Ego-System to Eco System, Berrett Koehler, San Francisco.
 18. Schwab K., 2016, The Fourth Industriell Revolution, World Economic Forum, Geneva.
 19. Strategia odpowiedzialnego rozwoju, 2016, Ministerstwo Rozwoju, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1506-7637
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15290/ose.2017.04.88.01
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu