BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jeżowski Piotr (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Polityka klimatyczno-energetyczna kluczową barierą rozwoju zrównoważonego w Polsce
Climate-Energy Policy as Crucial Barrier to Sustainable Development in Poland
Źródło
Optimum : studia ekonomiczne, 2017, nr 4(88), s. 69-83, bibliogr. s. 82-83
Słowa kluczowe
Polityka klimatyczna, Polityka energetyczna, Gospodarka niskoemisyjna, Ciepłownictwo, Innowacje, Polityka publiczna, Zarządzanie energią, Elektroenergetyka
Climate policy, Energy policy, Low-carbon economy, Heating, Innovations, Public policy, Energy management, Electric power engineering
Uwagi
Klasyfikacja JEL: Q01, Q40, Q55, Q57
summ., streszcz.
Abstrakt
Promocja rozwoju zrównoważonego opartego na trwałości klimatycznej jako koncepcji prowadzącej do dekarbonizacji gospodarki w strategii "Europa 2020" i restrykcyjnym pakiecie zimowym obejmującym perspektywę 2030 roku oraz w najnowszych regulacjach BAT stanowi wielkie wyzwanie dla Polski zarówno ze względu na wyjściową strukturę bilansu energetycznego i charakterystykę systemów energetycznych, jak i na wysokie koszty dla gospodarki i społeczeństwa. W perspektywie do 2030 roku dostosowanie źródeł energii i modernizacja infrastruktury energetycznej jest najważniejszą barierą w drodze do rozwoju zrównoważonego. W modernizacji energetyki kluczowe są: substytucja węgla z gazem, rozwój OZE, poprawa efektywności energetycznej i gospodarka skojarzona. Poza tym, nie ma wielu wydajnych rozwiązań technicznych, które by z jednej strony "ratowały" klimat i wiodły do gospodarki niskoemisyjnej, z drugiej zaś zapewniałyby minimalne perspektywy węgla. Możliwości redukcji CO2 w procesach spalania węgla są ograniczone, natomiast umiarkowane szanse można wiązać z procesami jego konwersji. Średniookresowy bilans kosztów i korzyści modernizacji energetyki wydaje się niekorzystny, jednak skuteczna transformacja energetyki i innowacje mogą uchronić polską gospodarkę i społeczeństwo przed jeszcze wyższymi kosztami w przyszłości. (abstrakt oryginalny)

The paper explains the meaning of climate sustainability and the way in which the category of sustainable development as a concept of total decarbonization is understood in the UE. The author shows that the strategy Europe 2020 and the latest winter package for the period until 2030 - the most recent regulations of BAT - pose a serious challenge to the Polish economy and society because of its structure of energy balance and high costs for the economy and society. The paper discusses the possibilities and barriers of technological change in the broadly understood energy sector that can lead to the decarbonization and low emission economy, but at the same time be feasible and economically acceptable. Apart from replacing coal with gas, renewables, energy efficiency, and cogeneration, there exist several efficient technologies that would protect the climate and be consistent with the low emission economy, ensuring at the same time minimum prospects for coal. Especially the possibilities of CO2 reductions in the process of coal combustion are very limited, but moderate success can be expected from conversion of coal to gaseous and solid forms. The medium-term balance of costs and benefits of modernising the energy sector seems unfavourable, but an effective transformation and innovations can spare the Polish economy and society higher costs in the future. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. A policy framework for climate and energy in the period from 2020 to 2030, 2014, European Commission, Brussels, 22.1.2014, COM(2014) 15 final.
 2. Budżety gospodarstw domowych w 2014 r. - wybrane tabele z danymi z lat 2000-2014, 2015, GUS, http://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/ 5486/9/9/1/budzety_gospodarstw_domowych_2014_- _tablice_przegladowe_ 2000-2014.xlsx, tabela 2. (data wejścia: 05.05.2017).
 3. Chojnacki I., 2017, Ustawa o elektromobilności może nie wystarczyć do pobudzenia rynku, http://www.wnp.pl/wiadomosci/ustawa-o-elektromobilnosci-moze-nie-wystar-czyc-do- pobudzenia-rynku,297505_1_0_1.html (data wejścia: 08.05.2017).
 4. Ciepiela D., 2015, Zgazowanie węgla w dużej skali w Polsce jest realne, www.wnp.pl (data wejścia: 17.06.2015).
 5. European Council (23 and24 October2014) -Conclusions, 2014, European Council, Brussels, 24 October 2014, EUCO 169/14.
 6. Hałgas J., 2016, O procesie zgazowania węgla stów kilka..., "Wiadomości Naftowe i Gazownicze", nr 7-9.
 7. Jeżowski P., 2013, Trwałość a rozwój zrównoważony, "Studia KPZK PAN", t. CLII.
 8. Jeżowski P., 2015, Przestrzenne aspekty rozwoju smart grid w Polsce. Raport z badań statutowych, Katedra Rozwoju Regionalnego i  Przestrzennego Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa.
 9. Jeżowski P., 2016, Wkład ciepłownictwa i ogrzewnictwa do rozwoju zrównoważonego miast polskich. Raport z badań statutowych, Katedra Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa.
 10. Jeżowski P., 2017, O niektórych problemach gospodarki niskoemisyjnej, "Studia z Polityki Publicznej", nr 1 (13).
 11. Limit emisji CO2 z pakietu zimowego, nie do zaakceptowania, 2017, http://www.cire.pl/ item,140237,1,0,0,0,0,0,naimski-limit-emisji-co2-z-pakietu-zimowego-nie-do-zaakceptowania.html (data wejścia: 20.01.2017).
 12. Mielczarski W., 2017, Pakiet Zimowy: szanse i zagrożenia, http://www.cire.pl/item, 144357,13,1,2,0,307846,0,mielczarski-pakiet-zimowy-szanse-i-zagrozenia.html #komentarz (data wejścia: 18.04.2017).
 13. Mocek P., Stańczyk K., 2016, Analiza techniczno-ekonomiczna pilotowej elektrociepłowni zasilanej gazem PZW i węglem, ,,Energetyka", nr 4.
 14. Morawiecka M., 2017, Pakiet zimowy - czysta energia dla wszystkich Europejczyków czy raczej koniec krajowych polityk energetycznych?, http://www.cire.pl/item,145414,2,0,0,0, 0,0,pakiet-zimowy---czysta-energia-dla- wszystkich-europejczykow-czy-raczej-koniec-krajowych-polityk-energetycznych.html (data wejścia: 11.05.2017).
 15. Polska powinna inwestować w OZE i importować energię, 2016, http://www.cire.pl/item, 137836,1,0,0,0,0,0,niemcy-polska-powinna-inwestowac- w-oze-i-importowac-energie-.html (data wejścia: 29.11.2016).
 16. Prof. Sciążko: zgazowanie węgla bardzo opłacalne dla chemii, mniej dla energetyki, 2017, http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,414021,prof-sciazko-zgazowanie-wegla-bardzo- oplacalne-dla-chemii-mniej-dla-energetyki.html (data wejścia: 02.05.2017).
 17. Rakowski J., Bocian P., Celińska A., 2016, Zastosowanie pętli chemicznych w energetyce, ,,Energetyka", nr 4.
 18. Stępniak A., Ciepło-zimno, czyli o ubóstwie energetycznym, 2016, http://chronmyklimat.pl/ projekty/klimapolka/aktualnosci/cieplo-zimno-czyli-o-ubostwie-energetycznym (data wejścia: 28.09.2016).
 19. Ustawa o elektromobilności uderzy w gminy. Co z autobusami na gaz?, 2017, http://www.portal samorzadowy.pl/gospodarka-komunalna/ustawa-o-elektromobilnosci-ude Ustawa o elektromobilności uderzy w gminy. Co z  autobusami na gaz?, 2017, http://www.portal samorzadowy.pl/gospodarka-komunalna/ustawa-o-elektromobilnosci-uderzy-w-gminy- co-z-autobusami-na-gaz,93717.html (data wejścia: 24.05.2017).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1506-7637
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15290/ose.2017.04.88.06
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu