BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Śliwicki Dominik (Urząd Statystyczny w Bydgoszczy; Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy)
Tytuł
Szacunki luki płacowej w Polsce w ujęciu regionalnym
Estimates of Gender Pay Gap in Poland in Regional Terms
Źródło
Optimum : studia ekonomiczne, 2017, nr 4(88), s. 154-169, rys., tab., bibliogr. s. 167-169
Słowa kluczowe
Dyskryminacja płacowa, Zróżnicowanie regionalne, Luka płacowa
Wage discrimination, Regional diversity, Wage gap
Uwagi
Klasyfikacja JEL: C10, J31, J71
summ., streszcz.
Abstrakt
Celem artykułu jest określenie wpływu metody szacunku średniego wynagrodzenia na wielkość oraz kierunek luki płacowej w Polsce w ujęciu regionalnym. Luka płacowa pomiędzy mężczyznami a kobietami jest negatywnym zjawiskiem badanym i opisywanym w coraz szerszym kontekście. Środowiska naukowe oraz praktycy polityki społecznej wykształcili metody pozwalające na pomiar wielkości luki. Metodologia stosowana przez organy Unii Europejskiej dostarcza tzw. nieskorygowanych szacunków luki płacowej, czyli takich, które nie uwzględniają indywidualnych cech mężczyzn i kobiet. W artykule zaprezentowano szacunki luki płacowej według województw, uzyskane dzięki metodologii europejskiej z wykorzystaniem ośmiu różnych wielkości charakteryzujących przeciętne wynagrodzenia osiągane przez mężczyzn i kobiety. (abstrakt oryginalny)

The aim of the paper is to determine the impact of average pay estimation on the size and direction of the pay gap in Poland in regional terms. The pay gap between men and women is a negative phenomenon that has been analysed and described in an increasingly broader context. Scientific communities and social policy practitioners have developed methods for measuring the size of the gap. The methodology used by the bodies of the European Union allows researchers to obtain the so called unadjusted wage gap estimates, i.e. ones that do not take into account the individual characteristics of men and women. The paper presents the wage gap estimates by province, calculated on the basis of the European methodology, with the use of eight different variables which characterise the average pay earned by men and women. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamchik V.A., Bedi A.S., 2003, Persistence Of The Gender Pay Differential In A Transition Economy, "ISS Working Paper", no. 349, Hague: Institute of Social Studies.
 2. Alksnis C., Desmarais S., Curtis J., 2008, Workforce segregation and gender wage gap: is "women's work" valued as highly as men's?, "Journal of Applied Social Psychology", vol. 38, iss. 6, DOI: 10.1111/j.1559-1816.2008.00354.x.
 3. Baron J. D., Cobb-Clark D. A., 2010, Occupational Segregation and the Gender Wage Gap in private- andpublic sector employment: A distributional analysis. The Economic Record, "The Economic Society of Australia", vol. 86, iss. 273.
 4. Blinder A., 1973, Wage Discrimination: Reduced Form and Structural Estimates, "The Journal of Human Resources", vol. 8, no. 4, DOI: 10.2307/144855.
 5. Brainerd E., 2000, Women in Transition: Changes in Gender Wage Differentials in Eastern Europe and the Former Soviet Union, "Industrial and Labor Relations Review", vol. 54, iss. 1.
 6. Dyrektywa 2006/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 roku, http://www.spoleczenstwoobywatelskie.gov.pl/sites/default/files/2006.54.pdf (data wejścia: 13.05.2017).
 7. Europejska Karta Społeczna z 18 października 1961 roku, https://www.mpips.gov.pl/ gfx/mpips/userfiles/File/Spoleczne Prawa Czlowieka/EKS/Europejska Karta Spoleczna - tekst.pdf (data wejścia: 13.05.2017).
 8. Frölich M., 2007, Propensity score matching without conditional independence assumption - with an application to the gender wage gap in the United Kingdom, "Econometrics Journal", vol. 10, iss. 2, DOI: 10.1111/j.1368-423X.2007.00212.x.
 9. Grajek M., 2003, Gender pay gap in Poland, "Economics of Planning", vol. 36, iss. 1.
 10. Kalinowska-Nawrotek B., 2005, Dyskryminacja kobiet na polskim rynku pracy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 11. Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej z 7 grudnia 2000 roku, https://bip.ms.gov.pl/ Data/Files/_public/bip/prawa_czlowieka/onz/karta.pdf (data wejścia: 13.05.2017).
 12. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku, Dz.U. 1997, Nr 78, poz. 483, http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet? id=WDU19970780483 (data wejścia: 13.05.2017).
 13. Konwencja nr 100 Międzynarodowej Organizacji Pracy z 29 czerwca 1951 roku, http://prawo.legeo.pl/prawo/konwencja-nr-100-dotyczaca-jednakowego-wynag rodzenia-dla-pracujacych-mezczyzn-i-kobiet-za- prace-jednakowej-wartosci-przyjeta-w-genewie-dnia-29-czerwca-1951-r/zal1/?on=1955-09-27 (data wejścia: 13.05.2017).
 14. Lisowska E., 2012, Wynagrodzenia a pleć, [w:] Polityka różnorodności w administracji centralnej, E. Lisowska (red.), Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa.
 15. Magda I., Szydłowski A., 2008, Place w makro i mikroperspektywie, [w:] Zatrudnienie w Polsce 2007 - Bezpieczeństwo na elastycznym rynku pracy, M. Bukowski (red.), Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa.
 16. Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych otwarty do podpisu w Nowym Jorku dnia 19grudnia 1966 roku, Dz. U. 1977, Nr 38, poz. 169, http://isap.sejm.gov.pl/ DetailsServlet?id=WDU19770380169 (data wejścia: 13.05.2017).
 17. Newell A., Reilly B., 2001, The gender pay gap in the transitionfrom communism: Some empirical evidence, "Economic Systems", vol. 25, iss. 4.
 18. Nopo H., 2008, Matching as a Tool to Decompose Wage Gaps, "The Review of Economics and Statistics", vol. 90, iss. 2, DOI: 10.1162/rest.90.2.290.
 19. Oaxaca R. L., 1973, Male-Female Wage Differentials in Urban Labor Markets, "International Economic Review", vol. 14, no. 3, DOI: 10.2307/2525981.
 20. Przeciwdziałanie różnicy w wynagrodzeniu dla kobiet i mężczyzn w Unii Europejskiej, 2014, Urząd Publikacji Unii Europejskiej, Luksemburg, http://www.rownoscwbiznesie. mpips.gov.pl/component/jdownloads/send/3-luka-placowa/18- przeciwdzialanie-roznicy-w-wynagrodzeniu-dla-kobiet-i-mezczyzn-w-unii-europejskiej-raport-komisji-europejskiej-2014.html (data wejścia: 14.04.2017).
 21. Russel H., Smyth E., O'Connel P.J., 2010, Gender differences in pay among recent graduates: Private sector employees in Ireland, "Journal of Youth studies", vol. 13, iss. 2, DOI: 10.1080/13676260903295083.
 22. Śliwicki D., 2015, Różnica w wynagrodzeniach mężczyzn i kobiet w województwach, "Wiadomości Statystyczne", nr 10.
 23. Śliwicki D., Ryczkowski M., 2014, Gender Pay Gap in the micro level - case of Poland, "Quantitative Methods in Economics", vol. XV, no. 1.
 24. Słoczyński T., 2012, Wokół międzynarodowego zróżnicowania międzypłciowej luki placowej, "Zeszyty Naukowe Kolegium Gospodarki Światowej SGH", nr 34.
 25. Stanley T., Jarrell S.B., 1998, Gender Wage Discrimination Bias? A Meta-Regression Analysis, "The Journal of Human Resources", vol. 33, no. 4.
 26. The gender pay gap in the Member States of European Union: quantitative and qualitative indicators. Belgian Presidency Report 2010, http://igvm-iefh.belgium.be/sites/default/ files/downloads/53 - Gender pay gap in the member states of the EU_ENG.pdf (data wejścia: 01.05.2017).
 27. Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej podpisany w Atenach w dniu 16 kwietnia 2003 roku, http://oide.sejm.gov.pl/oide/? option=com_content&view=article&id=14 804&Itemid=420 (data wejścia: 13.05.2017).
 28. Traktat z Amsterdamu zmieniający Traktat o Unii Europejskiej, Traktaty ustanawiające Wspólnoty Europejskie i niektóre związane z nimi akty z 2 października 1997 roku, http://oide.sejm.gov.pl/oide/images/files/ dokumenty/traktaty/Traktat_amsterdam ski_PL_1.pdf (data wejścia: 13.05.2017).
 29. Traktaty rzymskie: Traktat ustanawiająy Europejską Wspólnotę Gospodarczą z 25 marca 1957 roku, https://eures.praca.gov.pl/zal/podstawy_prawne/Traktat_rzymski.pdf (data wejścia: 13.05.2017).
 30. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, Dz. U. 1974, Nr 24, poz. 141, http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19740240141 (data wejścia: 13.05.2017).
 31. Walby S., Olsen W., 2002, The Impact of Women's Position in the Labour Market on Pay and Implications for UK Productivity, Women and Equality Unit, London.
 32. Warren T., Rowlingson K., Whyley C., 2001, Female Finances: gender wage gaps and gender assets gaps, "Work Employment and Society", vol. 15, iss. 3.
 33. Weichselbaumer D., Winter-Ebmer R., 2005, A Meta- Analysis of the International Gender Wage Gap, "The Journal of Economic Surveys", vol. 19, iss. 3.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1506-7637
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15290/ose.2017.04.88.12
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu