BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Widera Katarzyna (Politechnika Opolska)
Tytuł
Ocena spójności terytorialnej pod względem społecznym i gospodarczym podregionów Polski
Assessment of Territorial Cohesion in Terms of Social and Economic Situation of Poland's Subregions
Źródło
Optimum : studia ekonomiczne, 2017, nr 4(88), s. 213-225, tab., rys., bibliogr. s. 225
Słowa kluczowe
Spójność społeczna, Spójność społeczno-ekonomiczna, Polityka regionalna
Social cohesion, Socioeconomic cohesion, Regional policy
Uwagi
Klasyfikacja JEL: C1, C10, O, R 58
summ., streszcz.
Abstrakt
Spójność terytorialna jest kategorią rozwoju przestrzeni w polityce europejskiej i krajowej. Celem artykułu jest ocena spójności terytorialnej podregionów Polski, której dokonano za pomocą metod wielowymiarowej analizy porównawczej. Umożliwiło to ocenę zróżnicowania i współbieżności poziomu rozwoju gospodarczego oraz rozwoju społecznego dla podregionów Polski. Przeanalizowano dane GUS z lat 2014-2015. (abstrakt oryginalny)

Territorial cohesion is a category of space development in European and national policies. The purpose of the paper is to assess the territorial cohesion of Poland's subregions. Assessment of cohesion is conducted using methods of multidimensional comparative analysis. This enables the author to evaluate the diversity and interdependence of the levels of economic and social development of the subregions of Poland. Central Statistical Office (GUS) data from 2014-2015 have been analysed. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Churski P., 2011, Spójność a przestrzeń - dylematy polityki regionalnej, Biuletyn Instytutu Geografii i Społeczno- Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, "Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna", nr 15.
 2. Faludi A., 2006, From European Spatial Development to Territorial Cohesion Policy, "Regional Studies", vol. 40, no. 6, http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/003434 00600868937?needAccess=true (data wejścia: 02.05.2017).
 3. Gospodarowicz M., 2016, Ocena spójności terytorialnej pod względem społecznym i gospodarczym gmin w Polsce, Konferencja IERiGŻ-PIB Konkurencyjność gospodarki w kontekście działań polityki społecznej, Jachranka, https://www.ierigz.waw.pl/download/19554 -prof._dr_hab._M._Gospodarowicz.pdf (data wejścia: 27.04.2017).
 4. Grabiński T., 1992, Metody taksonometrii, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków, s. 141-143.
 5. Greta M., Tomczak-Woźniak E., 2016, Problem spójności w nowej polityce regionalnej na lata 2014-2012, http://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/bitstream/11320/968/1/01_ Marianna%20GRETA.pdf (data wejścia: 31.03.2017).
 6. Growing Regions, Growing Europe. Fourth Report on Economic and Social Cohesion, Komisja Europejska, 2007, Bruksela, http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/ official/reports/ cohesion4/pdf/4cr_en.pdf (data wejścia: 02.05.2017).
 7. http://stat.gov.pl/statystyka-regionalna/jednostki-terytorialne/nomenklatura-nts/ (data wejścia: 19.06.2017).
 8. https://www.mr.gov.pl/strony/zadania/polityka-rozwoju-kraju/zarzadzanie-rozwojem-kraju/kontrakty-wojewódzkie/ (data wejścia: 29.05.2017).
 9. Kontrakt Terytorialny - województwo opolskie, https://www.mr.gov.pl/media/3264/KT_ 0polskie_14112014.pdf (data wejścia: 29.05.2017).
 10. Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie, 2010, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, https://www.mr.gov.pl/media/ 3337/KSRR_13_07_2010.pdf (data wejścia: 27.05.2017).
 11. Rocznik statystyczny województw, 2014, GUS, Warszawa.
 12. Rocznik statystyczny województw, 2015, GUS, Warszawa.
 13. Rynio D., 2012, Regiony problemowe wobec nowego paradygmatu polityki regionalnej w Polsce, [w:] Problemy rozwoju regionalnego, E. Sobczak, A. Raszkowski (red.), Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 244, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 14. Strahl D., 1998, Taksonomia struktur w badaniach regionalnych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1506-7637
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15290/ose.2017.04.88.16
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu