BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kozera-Kowalska Magdalena (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Gołaś Zbigniew (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Tytuł
Corporate Social Responsibility in Agribusiness: The ASF Case
Społeczna odpowiedzialność biznesu w agrobiznesie - przypadek ASF
Źródło
Journal of Agribusiness and Rural Development, 2017, z. 3 (45), s. 583-590, rys., tab., bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Społeczna odpowiedzialność biznesu, Łańcuch dostaw, Agrobiznes, Sektor rolno-spożywczy
Corporate Social Responsibility (CSR), Supply chain, Agrobusiness, Agri-food sector
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule analizowano kwestie społecznej odpowiedzialności biznesu sektora rolno-żywnościowego. Jej postulaty odniesiono do realiów początkowych ogniw łańcucha dostaw wieprzowiny. Opisano uwarunkowania produkcji w gospodarstwach i przedsiębiorstwach rolnych w aspekcie wymagań organizacyjnych i środowiskowych. Przedstawiono rolę współpracy między producentami mięsa wieprzowego a jego przetwórcami, zakładającą możliwość praktycznego wdrażania zasad społecznej odpowiedzialności agrobiznesu. Szczególną uwagę skoncentrowano na roli człowieka jako kluczowej jednostki realizacji postulatów CSR. Kwestie te przedstawiono na tle dotychczasowych doświadczeń z afrykańskim pomorem świń (ASF) w Polsce. (abstrakt oryginalny)

This paper analyzes the issues of social responsibility of businesses in the agri-food sector, with the applicable requirements being considered in the context of the initial links of the pork supply chain. It describes the production conditions in farms and agricultural holdings with reference to organizational and environmental requirements. Also, it shows the role of cooperation between pork producers and processors which assumes the ability to put in practice the principles of social responsibility in agribusiness. Particular attention was paid to the role of humans as a key entity enabling the implementation of CSR requirements. These issues were presented in the context of Polish experience in dealing with the African swine fever (ASF). (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bartkowiak, G. (2011). Społeczna odpowiedzialność biznesu w aspekcie teoretycznym i empirycznym (p. 15). Warszawa: Difin.
 2. Bartz, M. (2017). ASF w Polsce - sytuacja do 03-02-2017. Retrieved May 10th 2017 from: www.wodr.poznan.pl.
 3. Cyran, K., Dybka, S. (2015). Społeczna odpowiedzialność biznesu jako czynnik ograniczający rozwój przedsiębiorstwa. Zesz. Nauk. SGGW Warsz. Polit. Eur. Fin. Mark., 14(63), 7-18.
 4. Gołaś, Z., Kozera, M. (2008). Ekologiczne konsekwencje koncentracji trzody chlewnej. J. Agribus. Rural Dev., 1(7), 29-42.
 5. Informacja NIK z dnia 7 lipca 2015 r. o zapobieganiu afrykańskiemu pomorowi świń. Retrieved May 10th 2017 from: www.nik.gov.pl.
 6. Markowska-Daniel, I. (2008). Aktualne dane na temat sytuacji epizootycznej w zakresie afrykańskiego pomoru świń. Życie Wet., 83, 982-990.
 7. Markowska-Daniel, I. (2009). Afrykański pomór świń - realne zagrożenie dla Europy Centralnej. Mag. Wet., Supl. Świnie, 571-573.
 8. Markowska-Daniel, I. (2010). Sytuacja epizootyczna afrykańskiego pomoru świń w latach 2007-2010. Życie Wet., 85, 736-742.
 9. Markowska-Daniel, I., Pejsak, Z. (2014). Afrykański pomór świń. Życie Wet., 89(03), 191-195.
 10. Markowska-Daniel, I., Ziętek-Barszcz, A., Bocian Ł., Kukier, M., Pejsak, Z. (2011). Ocena ryzyka przeniesienia afrykańskiego pomoru świń z Obwodu Kaliningradzkiego do Polski. Życie Wet., 86, 427-431.
 11. Pejsak, Z. (2016). Afrykański pomór świń (ASF) - aktualna sytuacja w Polsce, znaczenie dzików jako wektora choroby, prezentacja. Retrieved May 10th 2017 from: www.e-bip.org.pl.
 12. Rudnicka, A. (2011). Odpowiedzialność społeczna w globalnych łańcuchach dostaw na przykładzie certyfikacji Fairtrade. Acta Univ. Lodz. Folia Oecon., 258, 163-172.
 13. Rudnicka, A. (2012). CSR - doskonalenie relacji społecznych w firmie. Warszawa: Wolters Kluwer.
 14. Rybak, M. (2007). Etyka menadżera. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa. Warszawa: Wyd. Nauk. PWN.
 15. Sroka, R. (2012). CSR w łańcuchu dostaw. Aspekty: ekonomiczne, społeczne, środowiskowe. Retrieved May 10th 2017 from: paiz.gov.pl.
 16. Witkowska, J. (2016). Społeczna odpowiedzialność biznesu. Z. Wysokińska, J. Witkowska (Eds.), Zrównoważony rozwój. Wybrane aspekty makro- i mikroekonomiczne. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-5241
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17306/J.JARD.2017.00377
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu