BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Obih Uchenna (University of KwaZulu-Natal, Pietermaritzburg, South Africa), Baiyegunhi Lloyd J. S. (University of KwaZulu-Natal, Pietermaritzburg, South Africa)
Tytuł
Implicit Price Estimation of Quality Attributes Influencing Rice Prices and Choice Decisions of Consumers in Nigeria
Szacowanie cen atrybutów jakościowych wpływających Na ceny ryżu i wybory dokonywane przez konsumentów W Nigerii
Źródło
Journal of Agribusiness and Rural Development, 2017, z. 3 (45), s. 639-653, rys., tab., bibliogr. 54 poz.
Słowa kluczowe
Cena produktu, Jakość produktów żywnościowych, Rolnictwo
Product price, Food quality, Agriculture
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Nigeria
Nigeria
Abstrakt
Fakt, że nigeryjscy konsumenci preferują marki ryżu importowanego, wynika przede wszystkim z różnic jakościowych pomiędzy markami lokalnymi i zagranicznymi. W niniejszym artykule przedstawiono wnioski z badania przeprowadzonego w Federalnym Terytorium Stołecznym Nigerii w celu ustalenia względnej istotności atrybutów jakościowych ryżu oraz obliczenia cen płaconych przez konsumenta z tego tytułu. Model hedoniczny został oszacowany na podstawie zestawu danych z 2014 r. zebranych w ramach ankiety, która objęła 460 gospodarstw domowych będących konsumentami ryżu. Jak wykazały wyniki, respondenci z gospodarstw domowych płacili średnio 10 416 NGN (53 USD) za pięćdziesięciokilogramowy worek ryżu marki zagranicznej oraz 7 567 NGN (38 USD) za taką samą ilość ryżu marki lokalnej. Udział atrybutów jakościowych w cenie płaconej przez konsumentów za ryż waha się od 48% do 52%. Wysoka zdolność do pęcznienia, bielsza barwa po ugotowaniu, czystość i niesklejające się ziarna to czynniki, które w najwyższym stopniu wpływają na ceny rynkowe importowanego ryżu w Nigerii. Konsumenci są skłonni dopłacić średnio 326 NGN (1,65 USD), 320 NGN (1,60 USD), 158 NGN (0,80 USD) i 122 NGN (0,61 USD) za powyższe atrybuty jakościowe (w podanej kolejności). Dla rolników uprawiających ryż, zakładów przetwórczych i sprzedawców ryżu oznacza to zarówno wyzwania dotyczące inwestycji, jak i nowe możliwości. Niniejsze rozważania dotyczą tego, w jaki sposób sytuacja ta może oddziaływać na doskonalenie jakości oraz opracowywanie strategii i programów marketingowych na rzecz rozwoju nigeryjskiej branży producentów ryżu. (abstrakt oryginalny)

Consumers' preference for imported rice brands in Nigeria has been largely due to differences in the quality attributes of local and imported rice brands. This paper presents the findings of a study conducted in the Federal Capital Territory (FCT), Nigeria to determine the relative importance and prices consumers pay for rice quality attributes. Hedonic model was estimated using 2014 dataset collected from a survey of 460 rice consumer households. The results showed that the household respondents paid an average price of NGN10,416 ($53) and NGN7,567 ($38) for a 50 kg bag of imported and local rice brands respectively. Quality attributes contribute about 48-52% of the prices consumers paid for rice. High swelling capacity, whiter after-cook color, neatness, and grains separateness mostly influence market prices of imported rice in Nigeria as consumers would pay an average of additional NGN326 ($1.65), NGN320 ($1.60), NGN158 ($0.80) and NGN122 ($0.61) respectively on these quality attributes in order to avoid local rice. These indings present rice breeders, processors and marketers with investment challenges as well as opportunities of which the implications for designing quality improvement and marketing policies and programmes for the development of Nigeria's rice industry were discussed. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Abansi, C. L., Lantican, F. A., Duff, B., Catedral, I. G. (1992). Hedonic Model Estimation: Application to Consumer Demand for Rice Grain Quality. Trans. Nat. Acad. Sci. Technol., 12, 235-256.
 2. AfricaRice (2012). Boosting Africa's rice sector: A research for development strategy 2011-2020. Cotonou, Benin: AfricaRice Center.
 3. Butt, M. S., Anjum, F. M., Rehman, S., Nadeem, M. T., Sharif, M. K., Anwer, M. (2008). Selected quality attributes of fine basmatic rice: Effect of storage history and varieties. Int. J. Food Prop., 11(3), 698-711.
 4. Chamhuri, N., Batt, P. J. (2013). Understanding the relationship between perceived quality cues and quality attributes in the purchase of meat in Malaysia. J. Int. Food Agribus. Mark., 25(3), 187-208.
 5. Chiou, G. T., Chen, D. T., Capps, O. (1993). A structural investigation of biotechnological impacts on cotton quality and returns. Am. J. Agric. Econ., 75, 467-478.
 6. Dalton, T. J. (2004). A household hedonic model of rice traits: economic values from farmers in West Africa. Agric. Econ., 31, 149-159.
 7. Demont, M., Zossou, E., Rutsaert, P., Ndour, M., Van Mele, P. and Verbeke, W. (2012). Consumer valuation of improved rice parboiling technologies in Benin. Food Qual. Pref., 23(1), 63-70.
 8. DontsopNguezet, P. M., Okoruwa, V. O., Adeoti, A. I., Adenegan, K. O. (2012). Productivity impact differential of improved rice technology adoption among rice farming households in Nigeria. J. Crop Improv., 26(1), 1-21.
 9. Duvenage, S. S., Schonfeldt, H. C., Kruger, R. (2010). Food product attributes guiding purchasing choice of maize meal by low-income South African consumers. Dev. South. Afr., 27(3), 309-331.
 10. Eastwood, D. B., Brooker, J. R., Terry, D. E. (1986). Household nutrient demand: uses of characteristics theory and a common attributes model. South. J. Agric. Econ., 18, (2), 235-46.
 11. Faruq, G., Zakaria, H. P., Arash, N. (2015). Effects of ageing on selected cooking quality parameters of rice. Int. J. Food Prop., 18(1), 922-933.
 12. Goodwin, H. L., Holcomb, R. B., Rister, M. E. (1995). A study of Asian-American rice demand. Work. paper, Dept. of Agricultural Economics, Texas A&M University.
 13. Gyimah-Brempong, K., Dorosh, P., Kuku, O., Pradesha, A., Ajibola, A. (2012). Informing Nigeria's agricultural transformation agenda with policy analysis and research evidence. Paper presented at NSSP National Conference held in Abuja, Nigeria, November 13-14.
 14. Hasan, M. M., Rafii, M. Y., Ismail, M. R., Mahmood, M., Rahim, H. A., Alam, M. A., Ashkani, S., Malek, M. A., Latif, M. A. (2015). Maker-assisted backcrossing: a useful method for rice improvement. Biotech. Biotechnol. Equip., 29(2), 237-254.
 15. Hiroyuki, T., Michael, J., Jawoo, K., Tewodaj, M., Akeem, A. (2012). Growth potential for the domestic rice economy. Paper presented at NSSP National Conference held in Abuja, Nigeria, November 13-14.
 16. Houthakker, H. S. (1952). Compensated changes in quantities and qualities consumed. Rev. Econ. Stud., 19, 155-164.
 17. Hubbard, E. M., Jervis, S. M., and Drake, M. A. (2016). The effect of extrinsic attributes on liking of cottage cheese. J. Dairy Sci., (99), 183-193.
 18. Johnson, M., Takeshima, H., Gyimah-Brempong, K., Kuku-Shittu, O. (2013). Policy options for accelerated growth and competitiveness of the domestic rice economy in Nigeria. IFPRI policy note 35, IFPRI Washington D.C. Retrieved Feb 30th 2014 from: http://ebrary.ifpri.org/utils/getfile/collection/p15738coll2/id/127869/filename/ 128080.pdf
 19. Jordan, L. J., Shewfelt, R. L., Prussia, S. E., Hurst, W. C. (1985). Estimating implicit marginal prices of quality characteristics of tomatoes. South. J. Agric. Econ., 12.
 20. Kaur, S., Panesar, P. S., Bera, M. B., Kumari, S. (2014). Physio-chemical, textural, pasting, and in vitro digestion properties of some Basmatic and Non-Basmatic rice cultivars. Int. J. Food Prop., 17(5), 1055-1066.
 21. Kim, H. S., Yim, H. R. (2014). Exploratory study of Korean traditional food, rice cake's product attributes, and customers'satisfaction and loyalty. J. Culin. Sci. Technol., 12(4), 339-353.
 22. Ladd, G. W. (1982). Survey of promising developments in demand analysis: economics of product characteristics. In: G. C. Rausser (Ed.), New Directions in Econometric Modeling and Forecasting in U.S. Agriculture (p. 17-54). New York: North Holland.
 23. Ladd, G. W., Martin, M. B. (1976). Prices and demands for input characteristics. Am. J. Agric. Econ., 58, 21-30.
 24. Ladd, G. W., Suvannunt, V. (1976). A Model of Consumer Goods Characteristics. Am. J. Agric. Econ., 58, 504-510.
 25. Lancaster, K. J. (1966). A new approach to consumer theory. J. Polit. Econ., 74(2), 132-157.
 26. Lloyd, M. A., Coons, L. M., Engstrom, E. E., Shintaro P., Pahulu, H. F., Ogden, L.V., Pike, O. A. (2014). Sensory and nutritional quality of white rice after residential storage for up to 30 years. Int. J. Food Sci. Nutr., 65(3), 320-326.
 27. Loose, S. M., Szolnoki, G. (2012). Market price differentials for food packaging characteristics. Food Qual. Pref., 25(2), 171-182.
 28. Louviere, J. J., Hensher, D. A., Swait, D. J. (2000). Stated choice methods. Analysis and applications. Cambridge University Press.
 29. Maranan, C. L., Duff, B., Juliano, B. O. (1992). Quality preferences for modern and traditional rice at the retail level: the Philippine case. In: Consumer demand for rice grain quality (87-95). International Rice Research Institute, P.O. Box 933, Manila, Philippines.
 30. Mhlanga, S. (2010). Economic Analysis of Consumer Based Attributes for Rice in Benin. Unpublished M.Sc Thesis, Department of Agricultural Economics, McGill University.
 31. Mi-Young, K., Rico, C. W., Chae-Eun, K., Sang-Chul, L. (2011). Physiochemical properties and eating qualities of milled rice from different Korean elite rice varieties. Int. J. Food Prop., 14(3), 640-653.
 32. Morris, C. F. (2016). Grain Quality Attributes for Cereals Other than Wheat. Food Science.
 33. Muriel, C. D., Siet, J. S., Gerrit, A. (2016). Consumer segmentation based on food category attribute importance: The relation with healthiness and sustainability perceptions. Food Qual. Pref., 48(A), 99-106.
 34. NPC (2006). National Population and Housing Census. National Population Commission. Retrieved Dec 20th 2013 from: http://www.population.gov.ng/index.php/censuses
 35. Oczkowski, E. (1994). Hedonic price function for Australian Premium Table wine. Aust. J. Agric. Econ., 38(1), 93-110.
 36. Olszewski, W., Wolinsky, A. (2016). Search for an object with two attributes. J. Econ. Theory, 161, 145-160.
 37. Punch (2012). Nigerians eating 10 year old rice Retrieved Dec 20th 2013 from: http://www.punchng.com/business/ business-economy/nigerians-eating-10-year-old-rice-investigation/
 38. Rijswijk, W. V., Frewer, L. J. (2008). Consumer perceptions of food quality and safety and their relation to traceability. Brit. Food J., 110(10), 1034-1046.
 39. Rosen, S. (1974). Hedonic prices and implicit markets: Product differentiation in pure competition. Journal Polit. Econ., 82(1), 34-55.
 40. Roy, P., Ijiri, T., Okadome, H., Nei, D., Orikasa, T., Nakamura, N., Shiina, T. (2008). Effect of processing conditions on overall energy consumption and quality of rice (Oryza sativa L.). J. Food Eng., 89(3), 343-348.
 41. Sar, S., Gilbert, R. G., Marks, G. C. (2012). Household rice choice and consumption behaviour across agro-climatic zones of Cambodia. J. Hunger Env. Nutr., 7(2-3), 333-346.
 42. Seck, P. A., Tollens, E., Wopereis, M. C. S., Diagne, A., Bamba, I. (2010). Rising trends and variability of rice prices: threats and opportunities for sub-Saharan Africa. Food Policy, 35(5), 403-411.
 43. Sudha, V., Donna, S., Biling, H., Malik, V., Jones, C., Wedick, N. M., Hu, F. B., Willet, W., Bai, M. R., Ponnalagu, M. M., Arumugan, K., Mohan, V. (2013). Consumer acceptance and preference study (CAPS) on brown and undermilled Indian rice varieties in Chennai, India. J. Am. Coll. Nutr., 32 (1), 50-57.
 44. Suwannaporn, P., Linnemann, A. (2008). Consumer preferences and buying criteria in Rice: A study to identify market strategy for Thailand Jasmine rice export. J. Food Prod. Mark., 14(4), 33-53.
 45. Theil, H. (1965). Qualities, Prices, and Budget Inquiries. Rev. Econ. Stud., 19, 129-147.
 46. Tomlins, K. I., Manful, J. T., Larwer, P., Hammond, L. (2005). Urban consumer preferences and sensory evaluation of locally produced and imported rice in West Africa. Food Qual. Pref., 16(1), 79-89.
 47. Unnevehr, L. J. (1992). Methodologies for measuring consumer preferences and welfare effects of quality improvement. In: Consumer demand for rice grain quality (p. 21-33). nternational Rice Research Institute, P.O. Box 933, Manila, Philippines.
 48. USAID (2009). Global food security response: West Africa rice value chain analysis. MicroReport, No. 161. Washington, D.C.: United States Agency for International Development.
 49. USDA (2012). United States Department of Agriculture, International Data Base.
 50. Waugh, F. V. (1928). Quality factors influencing vegetable prices. J. Farm Econ.. 19, 185-96.
 51. Wedgwood, H., Duff, B. (1992). The economics of rough rice quality at the farm level. In: Consumer demand for rice grain quality (p. 159-174). International Rice Research Institute, P.O. Box 933, Manila, Philippines.
 52. Wendy, C. P., Latif, M. A., Rafii, M. Y., Ismail, M. R., Puteh, A. (2016). Advances to improve the eating and cooking qualities of rice by marker-assisted breeding. Crit. Rev. Biotech., 36(1), 87-98.
 53. Wilson, W. W. (1984). Hedonic prices in the malting barley market. West. J. Agric. Econ., 9, 29-40.
 54. Wooldridge, J. M. (2006). Introductory Econometrics. Thomson Higher Education
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-5241
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17306/J.JARD.2017.00348
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu