BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Obayelu Oluwakemi Adeola (University of Ibadan, Nigeria), Raji Abdulraheem Kehinde (University of Ibadan, Nigeria)
Tytuł
Are Rural Households Willing to Pay for Clean Energy? Evidence From South West Nigeria
Czy wiejskie gospodarstwa domowe są skłonne płacić za czystą energię? Przykład południowo-zachodniej Nigerii
Źródło
Journal of Agribusiness and Rural Development, 2017, z. 3 (45), s. 623-638, rys., tab., bibliogr. 35 poz.
Słowa kluczowe
Odnawialne źródła energii, Wycena, Ceny
Renewable energy sources, Valuation, Prices
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Nigeria
Nigeria
Abstrakt
Nowoczesne usługi operatorów energetycznych, takie jak dostawa elektryczności, zapewniają korzyści w wymiarze społecznym, gospodarczym i zdrowotnym. Ma to szczególne znaczenie dla wiejskich gospodarstw domowych, których funkcjonowanie jest oparte wyłącznie i w całości na paliwach tradycyjnych. Wiedza o preferencjach tych gospodarstw oraz o ich skłonności do płacenia za czystą energię to kluczowy czynnik, dzięki któremu dostawcy będą mogli poprawiać swoją konkurencyjność na rynku detalicznym, a instytucje rządowe - opracowywać politykę energetyczną. Niniejsze badanie zostało przeprowadzone, aby ocenić skłonność do płacenia za energię ze źródeł odnawialnych w okręgu samorządowym Kajola w stanie Oyo. Procedurą wieloetapowego pobierania próbek objęto 200 gospodarstw domowych z badanego obszaru. Do analizy danych wykorzystano metody statystyki opisowej, skalę Likerta i model logitowy. Otrzymane wyniki wykazały, że respondenci są w większości skłonni zapłacić za energię pozyskiwaną z usprawnionych systemów hydroenergetycznych (71%) oraz za lampy solarne (58,5%). Ponadto około 13% respondentów wyraziło chęć płacenia za słoneczną energię fotowoltaiczną, a 27,5% - za energię uzyskiwaną z biomasy. Z modeli logitowych wynika również, że najważniejszymi czynnikami decydującymi o skłonności respondentów do płacenia za czystą energię są cena zakupu, wiek, płeć, stan cywilny, wielkość gospodarstwa domowego, wydatki w przeliczeniu na osobę oraz wykształcenie. Respondenci wyrażali skłonność do płacenia za energię z czystych źródeł pod warunkiem, że ceny nie będą zbyt wysokie. (abstrakt oryginalny)

Modern energy services such as electricity offer social, economic and health benefits, particularly for rural households that depend wholly and solely on traditional fuels. Insight into rural household preferences and willingness to pay for clean energy is a key variable for suppliers to become more competitive in the retail market and for government to design energy policies. Therefore, this study was carried out to assess consumers' willingness to pay for renewable energy source(s) in Kajola Local Government Area of Oyo State. A multistage sampling procedure was employed to sample 200 household in the study area. Data was analysed using descriptive statistics, Likert scale and the logit model. Results showed that a majority of the respondents were willing to pay for improved hydro-electricity (71%) and solar lamps (58.5%) while about 13% and 27.5% of them were willing to pay for solar PV and biomass respectively. Further, the logit models revealed that bid, age, sex, marital status, household size, per capital expenditure and year of education were the prime drivers of respondents' willingness to pay for clean energy. The respondents were willing to pay for clean energy source given that the prices were not too high. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Abdullah, S., Jeanty, P. W. (2011). Willingness to Pay for Renewable Energy: Evidence from a Contingent Valuation Survey in Kenya. Renew. Sust. Energy Rev., 15 (6), 2974-2983.
 2. Adepoju, A. A., Omonona, B. T. (2009). Determinants of WTP for Potable Water Supply in Osogbo Metropolis; Osun State, Nigeria. Res. J. Soc. Sci., 4, 1-6.
 3. Akinlo, A. (2009). Electricity Consumption and Economic Growth in Nigeria: Evidence from Co integration and Cofeature Analysis. J. Policy Model., 31(5), 681-693.
 4. Akinwale, Y., Jesuleye, O., Siyanbola, W. (2013). Empirical Analysis of the Causal Relationship Between Electricity Consumption and Economic Growth in Nigeria. Brit. J. Econ. Manag. Trade, 3(3), 277-295.
 5. Akinwale, Y. O., Ogundari, I. O., Ilevbare, O. I., Adepoju, A. O. (2014). A Descriptive Analysis of Public Understanding and Attitude of Renewable Energy Resources Towards Energy Access and Development in Nigeria. Int. J. Energy Econ. Policy, 4(4), 636-646.
 6. Ahuja, D., Tatsutani, M. (2009). Sustainable Energy for Developing Countries. Surveys and Perspectives Integrating Environment and Society, S.A.P.I.EN.S 2.1, 2, 1.
 7. Augustine, C. Nnabuchi, M. N. (2009). Relationship between Global Solar Radiation and Sunshine Hours for Calabar, Port Harcourt and Enugu, Nigeria. Int. J. Phys Sci., 4(4),182-188.
 8. Bollino, C. A., Polinori, P. (2007). How much Italians are Willing to Pay for Renewable Energy Sources. A Comparison of two Methodological Approaches. Paper presented at 30th Conference OAEE/IAEE, "From Restructuring to Sustainabiiity: Energy Policies for the 21st Century", Wellington, New Zealand 18-21, February 2007.
 9. CCP (Climate Protection Partnerships). (2011). Assessing the Multiple Benefits of Clean Energy: A Resource for States, was developed by the Climate Protection Partnerships Division in U.S. Environmental Protection Agency (EPA)' s Office of Atmospheric Programs. Retrieved on Jan 19th 2016 from: http://www3.epa.gov/statelocalclimate/documents/pdf/epa_assessing_benefits.pdf
 10. Ek, K. (2005). Public and private attitudes towards green electricity: the case of Swedish wind power. Energy Policy, 33 (13), 1677-1689.
 11. Emodi, N. V. (2016). Energy Policies for Sustainable Development Strategies. Frontiers in African Business Research. http://dx.doi.org/10.1007/978-981-10-0974-7_2.
 12. Ertör-Akyazı, P., Adaman, F., Özkaynak, B., Zenginobuz, Ü. (2012). Citizens' preferences on nuclear and renewable energy sources: Evidence from Turkey. Energy Policy, 47, 309-320.
 13. Gerpott, T. J., Mahmudova, I. (2010). Determinants of Price Mark-up Tolerance for Green Electricity - Lessons for Environmental Marketing Strategies from a Study of Residential Electricity Customers in Germany. Bus. Strat. Environ., 19(5), 304-318.
 14. Gil, J. M., Gracia, A., Sanchez, M. (2000). Market Segmentation and Willingness to Pay for Organic Products in Spain. Int. Food Agribus. Manag. Rev., 3, 207-226
 15. Gristsevskyi, A. (2008). Renewable Versus. Non-renewable Energy Sources, Form and Technologies. 13th meeting of the London Group on Environmental Accounting: September 29 to October 3, 2008, Brussel, Belgium.
 16. Hanemann, W. M. (1991). Willingness to Pay and Willingness to Accept: How Much Can They Differ? Am. Econ. Rev., 81(3), 635-647.
 17. Ighodaro, C. A. U. (2010). Co-Integration and Causality Relationship Between Energy Consumption and Economic Growth: Further Empirical Evidence for Nigeria. J. Bus. Econ. Manag., 11(1), 97-11.
 18. Ivanova, G. (2012). Are Consumers' Willing to Pay Extra for the Electricity from Renewable Energy Sources? An example of Queensland, Australia. Int. J. Renew. Energy Res., 2(4), 758-766.
 19. Jobert, A., Laborgne, P., Mimler, S. (2007). Local Acceptance of Wind Energy: Factors of Success Identified in French and German Case Studies. Energy Policy, 35, 2751-2760.
 20. Liu, W., Wang, C., Mol, A. P. (2013). Rural Public Acceptance of Renewable Energy Deployment: The Case of Shandong in China. Appl. Energy, 102, 1187-1196.
 21. Lusk, J. L., Hudson, D. (2004). Willingness to Pay Estimates and their Relevance to Agribusiness Decision Making. Rev. Agric. Econ., 26(2), 152-169.
 22. Ku, S. J., Yoo, S. H. (2010). Willingness to Pay for Renewable Energy Investment in Korea: A Choice Experiment Study. Renew. Sustain. Energy Rev., 14, 2196-2201.
 23. Mallett, A. (2007). Social Acceptance of Renewable Energy Innovation: The Role of Technology Cooperation in Urban Mexico. Energy Policy, 35(5), 2790-2798.
 24. Malo, I. (2017). Nigeria has Large Market for Renewable Energy. Nation, 2.
 25. Murtala, A. M., Aliyu, B. A., Babagana, G. (2012). Biomass Resource as a Source of Sustainable Energy Production in Developing Countries. J. Appl. Phytotech. Environ. Sanit., 1(2), 103-112.
 26. Newsom, C. (2012). Renewable Energy Potential in Nigeria: Low-carbon Approaches to Tackling Nigeria's Energy Poverty. The Sungas Project. International Institute for Environment and Development. Retrieved on June 14th 2017 from: http://pubs.iied.org/pdfs/G03512.pdf
 27. Ogundipe, A. A., Apata, A. (2013). Electricity Consumption and Economic Growth in Nigeria. J. Bus. Manag. Appl. Econ., 2(4), 1-14.
 28. Oladeji, J. T. (2014). Renewable energy as a sure solution to Nigeria's perennial energy problems - an overview. Researcher, 6(4), 45-50.
 29. Oyedepo, S. O. (2014). Towards achieving energy for sustainable development in Nigeria. Renew. Sustain. Energy Rev., 34, 255-272.
 30. REN21 (2007). Energy for Development: The Role of Renewable Energy in Meeting the Millenium Development Goals. Retrieved Jan 19th 2016 from: REN 21. http://www.worldwatch.org/system/files/ren21-1.pdf
 31. Roe, B., Teisl, M. F., Levy, A., Russell, M. (2001). US Consumers'Willingness to Pay for Green Electricity. Energy Policy, 29(11), 917-925.
 32. Sesan, T. (2008). Status of Renewable Energy Policy and Implementation in Nigeria. Retrieved from: http://www.gbengasesan.com/temidocs/REPStatusNigeria.pdf
 33. Spencer, H. (1996). Consumers' Willingness to Pay for Reduction in the Risk of Food Poisoning in UK. J. Agric. Econ., 47(3), 403-420.
 34. White, R. D. (2002). GEF/FAO Workshop on Productive Uses of Renewable Energy: Experience, Strategies, and Project Development. Rome.
 35. Zoellner, J., Ittner, H., Schweizer-Ries, P. (2005). Perceived Procedural Justice as a Conflict Factor in Wind Energy Plants Planning Process. Paper presented at the 6th Biannual Conference of Environmental Psychology, University of Ruhr, Bochum.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-5241
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17306/J.JARD.2017.00284
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu