BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ofuoku Albert Ukaro (Delta State University, Asaba)
Tytuł
Contributions of Rural-Urban Migrants' Remittances to Farming Household (Hh) Food Security in Delta Central Agricultural Zone, Delta State, Nigeria
Udział środków finansowych przekazywanych przez osoby migrujące z obszarów wiejskich do miast w zapewnianiu bezpieczeństwa żywnościowego gospodarstw domowych rolników w Centralnej Strefie Rolniczej Delta w nigeryjskim stanie Delta
Źródło
Journal of Agribusiness and Rural Development, 2017, z. 3 (45), s. 655-663, rys., tab., bibliogr. 26 poz.
Słowa kluczowe
Migracja ludności, Bezpieczeństwo żywnościowe, Gospodarstwa domowe, Wieś, Miasto
Population migration, Food security, Households, Village, City
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Nigeria
Nigeria
Abstrakt
Celem niniejszego badania jest ustalenie, w jakim stopniu środki finansowe przekazywane przez osoby migrujące z obszarów wiejskich do miast przyczyniają się do zapewniania bezpieczeństwa żywnościowego gospodarstw domowych rolników w Centralnej Strefie Rolniczej Delta w nigeryjskim stanie Delta. Na potrzeby badania wybrano losowo trzy okręgi samorządowe, z których następnie wybrano losowo trzy gminy wiejskie. W ich obrębie metodą doboru celowego wytypowano 165 głów gospodarstw domowych, od których uzyskano dane podstawowe. Większość głów gospodarstw domowych stanowili żonaci mężczyźni o średniej wieku 55,5 roku, którzy zdobyli wykształcenie w ramach edukacji formalnej. W ujęciu średnim ich doświadczenie w prowadzeniu działalności rolniczej obejmowało okres 21,30 roku, a liczba osób w ich gospodarstwach domowych wynosiła 8,0. Większość migrujących członków gospodarstw domowych należała do przedziału wiekowego od 20 do 30 lat. Osoby te przekazywały do swoich domów więcej pieniędzy, niż same otrzymywały. Wskaźnik bezpieczeństwa żywnościowego wynosił 0,64. Przekazy pieniężne od migrujących członków gospodarstw domowych miały znaczny i dodatni wpływ na bezpieczeństwo żywnościowe gospodarstwa domowego. Zaleca się, aby osoby migrujące z obszarów wiejskich do miast w dalszym ciągu przekazywały środki pieniężne do swoich gospodarstw domowych w celu zapewnienia nieprzerwanych dostaw żywności do gospodarstwa domowego po ich powrocie do domu. (abstrakt oryginalny)

This study was purposed to assess the contribution of rural-urban migrants' remittances to household food security in Central Agricultural Zone of Delta State, Nigeria. Three (3) local government areas were randomly selected for this study from which three (3) rural communities were also randomly selected and 165 household heads were purposively selected from the communities. Primary data was collected from these household heads. Most household heads in the migrants' households were males with average age of 55.5 years, were married and had some form of formal education. They had average farming experience of 21.30 years and average household size of 8.0 persons. Most migrated household members were in the age bracket of 20-30 years. The migrants remitted more money back home than was remitted to them. The food security index was 0.64. Remittances from migrated household members had significant and positive relationships with household food security. It was recommended that rural-urban migrants' should continue to remit money to their households for continuous provision of food for the household members back home. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adams, R. H. (1986). Effect of international remittances on poverty, inequality and development in rural Egypt. IFPRI research report 86. International Food Policy Research Institute. Washington. USA.
 2. Adams, R. H., Page, J. (2005). Do international migration and remittances reduce poverty in developing countries? World Dev., 33(10), 1645-1669.
 3. Adawale, J. G. (2005). Socioeconomic factors associated with urban-rural migration in Nigeria: A case study of Oyo State, Nigeria. J. Human Ecol., 17(1), 13-16.
 4. Borton, J., Shoham, J. (1991). Mapping vulnerability to food insecurity: Tentative guidelines for WFP offices. Study commissioned by the World Food Programme. London, UK: Relief and Development Institute.
 5. Chambers, R., Conway, G. (1992). Sustainable rural livelihoods: Practical concepts for the 21st century. IDS Discussion Paper No. 296. Brighton, UK: Institute of Development Studies.
 6. Dustmann, C., Mestres, J. (2010). Remittances and temporary migration. J. Dev. Econ., 92(2), 62-70.
 7. Ekong, E. E. (2003). An introduction to rural sociology. Uyo, Nigeria: Dove Educational Publishers.
 8. Fadayomi, T. O. (1998). Rural development and migration in Nigeria: impact of the Eastern Zone Agricultural Development Project of Bauchi State. Ibadan, Nigeria: Nigeria Institution of Social and Economic Research.
 9. FAO (1983). World Food Security: A reappraisal of the concepts and approaches. Director General Report. Rome: Food and Agriculture Organization.
 10. FAO (2010). Defining food security status in Sub-Saharan countries. Rome: Food and Agriculture Organization.
 11. Frankenberger, T. (1996). Measuring household livelihood security: An approach for reducing absolute poverty. Food Forum, No. 34. Washington, DC, USA.
 12. Frankenberger, T. R., McCaston, M. K. (1998). The household livelihood security concept. Food Forum, No. 36. Washington, DC, USA.
 13. Gerald, A. T. (1996). Food security status in Sub-Saharan Africa. London, UK: Macmillan Press.
 14. Guest, P. (2003). Bridging the internal migration in Asia. Population Council Thailand. Paper prepared for conference on Africa migration comparative perspective, Johannesburg, South Africa 4-7 June.
 15. Idachaba, F. S. (2004). Food security in Nigeria: Challenges under democratic dispensation. 9th ARMTI, Annual lecture, Ilorin.
 16. Lachard, J. P. (1999). Envoi de fords, ineqalite et pauvreteau Burkina Faso. Working Paper Bourdeaux, France: center for development economics, university of Bourdeaux, France. Dev. Econ., 92(2), 62-70.
 17. Lacroix, T. (2011). Migration, rural development, poverty and food security: A comparative perspective. Oxford: International Migration Institute, University of Oxford.
 18. Ofuoku, A. U. (2010). Human trafficking in Nigeria and its implications for food security. Int. J. Rural Stud., 17(1), 1-6.
 19. Ofuoku, A. U. (2015). Effect of rural-urban migrants' remittances on arable crop production in Delta State, Nigeria. J. Agric. Sci., 60(1), 49-59.
 20. Ofuoku, A. U., Chukwuji, C. O. (2012). Impact of rural-urban migration on plantation agriculture in Niger Delta region, Nigeria. J. Rural Social Sci., 27(1), 137-151.
 21. Olawoye, J. E. (1983). Degree of rurality questioning the empirical existence of the "typical" village. Sociologist, 4, 299-305.
 22. Reutlinger, S. (1985). Food security and poverty index. Fin. Dev., 22, 7-11.
 23. Tuan, F., Somwaru, A., Diao, X. (2000). Rural labour migration, characteristics and employment patterns: a study based on China's agricultural census.
 24. US Department of Agriculture (2000). Guide to Measuring Household Food Security. Washington, DC: Office of Analysis, Nutrition and Evaluation, United States Department of Agriculture.
 25. World Bank (2007). Agriculture for development. World Development report. Washington, DC, USA.
 26. Yusuf, A. S., Balogun, O. L., Falegbe, O. E. (2015.) Effect of urban household farming on food security status in Ibadan metropolis, Oyo State, Nigeria. J. Agric. Sci., 60(1), 61-75.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-5241
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17306/J.JARD.2017.00350
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu