BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Smoluk-Sikorska Joanna (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Tytuł
Pricing Policy in Organic Food Retail Trade
Polityka cenowa w handlu detalicznym żywnością ekologiczną
Źródło
Journal of Agribusiness and Rural Development, 2017, z. 3 (45), s. 675-683, rys., tab., bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Ceny, Żywność ekologiczna, Polityka cenowa, Strategia cen
Prices, Organic food, Pricing policy, Pricing strategies
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Niedoskonałość polskiego rynku żywności ekologicznej, zwłaszcza pod względem kanałów dystrybucji, sprzyja wysokiemu poziomowi cen ekoproduktów, co z kolei ogranicza popyt. Dlatego istotne jest rozpoznanie strategii, działań i instrumentów stosowanych w polityce cenowej dotyczącej żywności ekologicznej. W artykule zaprezentowano wyniki badań dotyczących polityki cenowej prowadzonej w sklepach detalicznych oferujących żywność ekologiczną. Badanie przeprowadzono w trzech typach placówek, tj. placówkach specjalistycznych, ogólnospożywczych i sieciach detalicznych w latach 2011-2012. Najczęściej wskazywana przez badanych detalistów była strategia cenowo-promocyjna i cenowo-jakościowa oraz adaptacyjna i innowacyjna strategia cen. Handlowcy najczęściej ustalają cenę na podstawie kosztów i w większości stosują okresowe obniżki cen. (abstrakt oryginalny)

Imperfection of the Polish organic market, particularly in the area of distribution channels fosters high level of organic food prices, which in turn reduces the demand. Therefore, recognition of price determinants, pricing strategies, activities and tools applied in frames of pricing policy in organic food retail is very important. This paper presents the results of research on pricing policy conducted in retail outlets offering organic food. The investigation was carried out between 2011 and 2012 in three types of outlets, i.e. specialist shops, groceries and retail networks. Price-promotional and price-quality strategy as well as adaptive and innovative pricing strategy were the most often indicated pricing strategy. Retailers mainly fix prices based on costs and apply periodical discounts. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aertsens, J. (2011). Organic food as an emerging market: personal determinants of consumption, supply governance and retail strategies. PhD thesis, Gent: Department of Agricultural Economics, University of Gent.
 2. Aschemann, J., Zielke, S. (2014). Income and price as a barrier to organic food choice. In: G. Rahmann, U. Aksoy (Eds.), Proceedings of the 4th ISOFAR Scientific Conference. Building Organic Bridges, Organic World Congress 2014, 13-15 Oct., Istanbul.
 3. Bennet, P. D. (1998). Dictionary of marketing terms. Chicago: American Marketing Association.
 4. Dykiel, M., Sokołowicz, Z., Ślusarczyk, B., Gargała-Polar, M., Pisarek, M. (2016). Asortyment i ceny żywności ekologicznej na lokalnym rynku. In: K. Melski, D. Walkowiak-Tomczak (Eds.), Żywność dla świadomego konsumenta. Poznań: Wyd. UP w Poznaniu
 5. Garbarski, L., Rutkowski, I., Wrzosek, W. (2008). Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy. Warszawa: PWE.
 6. Grzybowska-Brzezińska, M. (2005). Szanse rozwoju rynku żywności ekologicznej. Zesz. Nauk. Ostrołęc. Tow. Nauk., 19.
 7. Kilcher, L., Willer, H., Huber, B., Frieden, C., Schmutz, R., Schmid, O. (2011). The Organic Market in Europe. Overview and Market Access Information for Producers and International Trading Companies. Fourteen Country Examples in the European Free Trade Association and the European Union, with a Special Focus on Switzerland. Frick, Zürich: FiBL Sippo.
 8. Koreleska, E. (2009). Cena produktów rolnictwa ekologicznego w opinii rolników i przetwórców ekologicznych oraz konsumentów. J. Res. Appl. Agric. Eng., 54 (3), 141-145.
 9. Kotler, Ph. (1994). Marketing: analiza planowanie, wdrażanie i kontrola. Warszawa: Gebether i Ska.
 10. Łuczka-Bakuła, W. (2007). Rynek żywności ekologicznej. Wyznaczniki i uwarunkowania rozwoju. Warszawa: PWE.
 11. Łuczka-Bakuła, W., Smoluk-Sikorska, J. (2010). Poziom cen produktów ekologicznych w handlu detalicznym. Zesz. Nauk. WSHiU Pozn., 20, 39-47.
 12. Nessim, H., Dodge, M. R. (1997). Kształtowanie cen. Strategie i procedury. Warszawa: PWE.
 13. Nestorowicz, R., Pilarczyk, B., Jerzyk, E., Rogala, A., Disterheft, A. (2016). Raport z badań przeprowadzonych w ramach projektu "Postawy etnocentryczne konsumentów (w ujęciu lokalnym) a szanse i bariery rozwoju rynku żywności ekologicznej". Poznań.
 14. Padel, S. (2016). Introduction to global markets and marketing of organic food. In: I. Karaklas, D. Muehling (Eds.), Deciphering Organic Foods: A Comprehensive Guide to Organic Food Consumption. New York: Nova Science Publishers, Inc. (NOVA) Hauppauge.
 15. Rogoda, B. (2003). Decyzje cenowe przedsiębiorstw: pomocnicze materiały dydaktyczne. Kraków: Wyd. UE w Krakowie.
 16. Śmigielska, G. (2004). Efektywność handlu detalicznego. In: J. Szumilak (Ed.), Handel detaliczny funkcjonowanie i kierunki rozwoju. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
 17. Urban, S. (2002). Marketing produktów spożywczych. Wrocław: Wyd. AE we Wrocławiu.
 18. Żakowska-Biemans, S., Orzeszko-Rywka, A., Jankowski, P., Lipińska, E. (2012). Czynniki warunkujące popyt na żywność ekologiczną w kontekście przeobrażeń rynku żywności ekologicznej w Polsce i innych krajach Europy. In: Wyniki badań z zakresu rolnictwa ekologicznego w 2011 roku. Warszawa-Falenty: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-5241
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17306/J.JARD.2017.00365
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu