BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Michalczuk Grażyna (University of Bialystok, Poland), Fiedorczuk Julita (University of Bialystok, Poland)
Tytuł
Macroeconomic Perspective of Intellectual Capital : National Intellectual Capital (NIC)
Źródło
Optimum : studia ekonomiczne, 2017, nr 5(89), s. 117-133, rys., tab., bibliogr. s. 131-133
Słowa kluczowe
Makroekonomia, Kapitał intelektualny, Klasyfikacja
Macroeconomics, Intellectual capital, Classification
Uwagi
Klasyfikacja JEL: E01, E22, J24, O11, O34
summ.
Abstrakt
Intellectual capital at the macroeconomic (country) level is a new area of research that focuses on understanding, measuring and reporting of intangible assets that can have an influence the creation of national wealth. The concept is abstract, unequivocal and complex, which causes individual authors to differentiate their interpretation of this economic category. The paper presents an analysis of approaches to defining and classifying national intellectual capital (NIC). This enables the authors to identify various perspectives on the topic. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Amidon D.M., 2002, The innovation Super Highway, Butterworth-Heinemann.
 2. Andriessen D. Stam C., 2005, Intellectual capital of the European Union, 7th McMaster world congress on the management of intellectual capital and innovation, Hamilton.
 3. Andriessen D. Stam C., 2008 Intellectual capital of the European Union 2008: measuring the Lisbon Strategy for growth and jobs, "'Journal of Knowledge Management", Vol. 7, Iss. 4.
 4. Bal-Woźniak T., 2005, Kapitał intelektualny fundamentalnym warunkiem powodzenia regionalnych strategii innowacji, "Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Kapitał ludzki i intelektualny", Zeszyt nr 7.
 5. Bontis N., 1998, Intellectual capital: an exploratory study that develops measures and models, 'Management Decision", Volume 36, Issue 2, DOI: 10.1108/00251749810204142.
 6. Bontis N., 2004, National Intellectual Capital Index. A United Nations Initiative for the Arab region, "Journal of Intellectual Capital", Vol. 5, Iss. 1, DOI 10.1108/146919304 10512905.
 7. Cieślak I., Dobija M., 2007, Teoretyczne podstawy rachunkowości kapitału ludzkiego, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 735.
 8. Czym jest kapitał intelektualny?, 2008 "Kwartalnik Nauk o  Przedsiębiorstwie", nr 1.
 9. Dobija D., 2002, Kapitał ludzki i intelektualny w aspekcie teorii ekonomii, "Przegląd Organizacji" nr 1.
 10. Edvinsson L., 2004, The Intellectual Capital of Nations, [in:] Handbook of Knowledge Management 1, C. D. Holsapple (ed.), Springer, Berlin Heidelberg.
 11. Edvinsson L., Lin C., 2008, National Intellectual Capital: A Comparison of the Nordic Countries, "Journal of Intellectual Capital", Vol. 9, Iss. 4, DOI 10.1108/146919308 10913140
 12. Edvinsson L., Lin C., 2011, National Intellectual Capital: A Comparison of 40 Countries, Springer Science+BusinessMedia, DOI 10.1007/978-1- 4419-7377-1.
 13. Fiedorczuk J., Michalczuk G., 2016, Narodowy kapitał intelektualny - konceptualizacja podejść, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 449, DOI 10.15611/pn.2016.449.36.
 14. Flejterski S., 2010, Pozycja konkurencyjna banków krajowych a kapitał intelektualnych, [in:] Kapitał intelektualny jako generator konkurencyjności banków, Prace i  Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, nr 4/3.
 15. Herman A., 2008, Kapitał intelektualny i jego liczenie, "Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie", nr 1.
 16. Käpylä J., Kujansivu P., Lönnqvist A., 2012, National intellectual capital performance: a strategic approach, "Journal of Intellectual Capital", Vol. 13, Iss. 3, DOI 10.1108/ 14691931211248909.
 17. Knowledge Cafe for Intellectual Entrepreneurship. Wiedza, Przedsiębiorczość, Bogactwo, 2006, S. Kwiatkowski, M.B. Kamiński (eds), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Warszawa.
 18. Labra R., Sänchez M.P., 2013, National intellectual capital assessment models: a literature review, "Journal of Intellectual Capital", Vol. 14, Iss. 4, DOI 10.1108/JIC-11-2012-0100.
 19. Lazuka V., 2012, National intellectual capital: concept and measurement, Lund University, School of Economics and Management.
 20. Malhotra Y., 2003, Measuring knowledge assets of a nation: knowledge system for development, Knowledge management measurement: State of research 2003-2004, New York, [online], http://km.brint.com/KnowledgeManagementMeasurementResearch.pdf (date of access: 16.07.2017).
 21. Marr B., Chatzkel J., 2004, Intellectual capital at the crossroads: managing, measuring, and reporting of IC, "Journal of Intellectual Capital", Vol 5, Iss. 2, DOI 10.1108/14691930 410533650.
 22. Measuring knowledge in the world's economies - Knowledge Assessment Methodology and Knowledge Economy Index, 2008, The World Bank, http://siteresources.worldbank.org/ INTUNIKAM/Resources/KAM_v4.pdf, retrieved: 18.07.2017.
 23. Michalczuk G., 2013, Zasoby niematerialne jako czynnik wartości przedsiębiorstwa. Luka informacyjna sprawozdawczości finansowej, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.
 24. Michalczuk G., Fiedorczuk J., 2017, Analysis of conceptualization and taxonomy of division of national intellectual capital (NIC), "Entrepreneurship and Management", XVIII (1).
 25. Navarro J.L.A., Penä D.N., Ruiz V.R.L., 2014, Economic growth and intangible capitals: Europe versus Asia, "Panoeconomicus", Vol. 3, DOI 10.2298/PAN1403261N.
 26. Ondari- Okemwa E., 2011, The strategic importance of identifying knowledge-based and intangible assets for generating value, competitiveness and innovation in sub-Saharan Africa, SA Jnl Libs & Info Sci, No. 77(1), http://sajlis.journals.ac.za/pub/article/viewFile/56/48 (date of access: 11.06.2017).
 27. Pasher E., Shachar S., 2004, The intellectual capital of the state of Israel, Our Competitive Advantage - The Hidden Values of the Desert, file:///C:/Users/User/Downloads/ TheIntellectualCapital114.pdf (date of access: 15.07.2017).
 28. Pasher E., Shachar S., 2007, The intellectual capital of the state of Israel. 60 years of acheivements, Ministry of Industry, Trade and Labour, http://economy.gov.il/RnD/Documents/ intellectualcapital.pdf (date of access: 16.07.2017).
 29. Phusavat K., Comepa N., Sitko- Lutek A., Ooi K-B., 2012, Intellectual Capital: Implementation for Industriell Competitiveness, "Industrial Management & Data Systems", Vol. 112, Iss. 6, DOI 10.1108/02635571211238491.
 30. Raport o kapitale intelektualnym Polski, 2008, Zespół Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów, http://kramarz.pl/Raport_2008_Kapital_Intelektualny_Polski.pdf (date of access: 23.07.2017).
 31. Salonius H., Lönnqvist A., 2012, Exploring the policy relevance of national intellectual capital information, "Journal of Intellectual Capital", Vol. 13, Iss. 3.
 32. Schneider U., 2007, The Austrian National Knowledge Report, "Journal of Knowledge Management", Vol. 11, Iss. 5, DOI 10.1108/13673270710819852.
 33. Seleim A., Bontis N., 2013, National intellectual capital and economic performance: Empirical Evidence from Devebping Countries, "Knowledge and Process Management", Vol. 20, Iss. 3, DOI 10.1002/kpm.1412.
 34. Teoria rachunkowości w zarysie, 2005, M. Dobija (ed), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 35. Węziak-Białowolska D., 2010, Model kapitału intelektualnego regionu. Koncepcja pomiaru i jej zastosowanie, Oficyna Wydawnicza SHG, Warszawa.
 36. Wójcik-Jurkiewicz M., 2011, Kapitał intelektualny w teorii i  praktyce rachunkowości, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Nr 668, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, nr  41.
 37. Woźniak-Sobczak B., 2006, Czy wiedza jest elementem kapitału przedsiębiorstwa i wyznacznikiem jego wartości?, [in:] Zarządzanie wiedzą w organizacjach wobec nowoczesnej gospodarki, A. Chodyński (red.), Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Sosnowcu, Sosnowiec.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1506-7637
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15290/ose.2017.05.89.08
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu