BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dziedzic Joanna, Piec Magdalena, Wojciechowska Beata, Zemło Magdalena
Tytuł
Efektywność krótkoterminowych strategii inwestycyjnych opartych na wstęgach bollingera - na przykładzie FW20
Effectiveness of Short-Term Investing Strategies Basing on Bollinger Bands - as Shown by FW20
Źródło
Journal of Capital Market and Behavioral Finance, 2018, vol. 4(8), s. 7-17, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Giełda papierów wartościowych, Analiza techniczna, Warszawski Indeks Giełdowy (WIG)
Stock market, Technical analysis, Warsaw Stock Exchange Index
Uwagi
Klasyfikacja JEL: G1, D53
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem niniejszej pracy jest wykazanie skuteczności Wstęg Bollingera jako narzędzia analizy technicznej w podejmowaniu decyzji na GPW, jak również przybliżenie kwestii z nim związanych. Zostały w niej przedstawione wyniki badań dotyczące efektywności wskaźnika Wstęg Bollingera na przykładzie kontraktów terminowych na WIG20. Zrealizowana analiza pozwoliła na określenie zyskowności w przypadku kierowania się opisywanym wskaźnikiem podczas podejmowania decyzji przez inwestora. Badania zostały oparte o ogólne dane z powodu braku dostępu do bardziej szczegółowych.(abstrakt oryginalny)

The aim of this piece is to assure the effectiveness of Bollinger Bands as a means of technical analysis when it comes to taking decisions on Stock Exchange as well as to bring more light to problems connected with that. In it were presented many study results regarding the effectiveness of Bollinger Bands indicator on an example of futures on WIG20. The conducted analysis allowed for establishing projected profits in case of using this indicator as a means of taking a business decision by an investor. The research was conducted using general data as access to more detailed data was absent.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Borowski K., 2003, Wykorzystanie ciągów liczbowych w analizie technicznej, "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów", Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
  2. Jóźwicki R., 2002, Wskaźniki techniczne jako narzędzie do podejmowania decyzji inwestycyjnych na Giełdzie Papierów Wartościowych, "Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica", 161.
  3. Kaczmarek K., Gołda S., 2015, Zastosowanie wybranych wskaźników analizy technicznej w algorytmicznym systemie transakcyjnym, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 862: Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 75.
  4. Korczak J., Hernes M., Bac M., 2014, Analiza wydajności agentów podejmujących decyzje kupnasprzedaży w systemie wieloagentowym a-trader, "Informatyka Ekonomiczna Business Informatics", nr 1(31), Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.
  5. Marcinkiewicz E., 2006, Badanie zależności pomiędzy wartością wykładnika Hurtsa a skutecznością strategii inwestycyjnych opartych na analizie technicznej, "Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie", nr 60.
  6. Murphy J.J., 2017, Analiza techniczna rynków finansowych, Wydawnictwo Maklerska, Puszczykowo.
  7. [www1] http://www.bdm.com.pl/ispag/encat/bol.html.
  8. [www2] https://www.msp.gov.pl/pl/nauka-i-rozwoj/slownik-pojec/30610,WIG20.html.
  9. [www3] https://stooq.pl/q/a/?s=fw20.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2392-0726
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu