BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kłopocka Katarzyna, Mitek Adam, Stępniak Karolina, Walczak Angelika (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Efekt stycznia na giełdach azjatyckich
January Effect on Asian Stock Markets
Źródło
Journal of Capital Market and Behavioral Finance, 2018, vol. 4(8), s. 19-31, rys., tab., bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Giełda, Stopa zwrotu, Statystyka
Stock exchange, Rate of return, Statistics
Uwagi
Klasyfikacja JEL: D53, E44, G1
streszcz., summ.
Kraj/Region
Azja
Asia
Abstrakt
Niniejszy artykuł zajmuje się badaniem występowania efektu stycznia na giełdach azjatyckich. Efekt ten był rozważany w literaturze pod względem różnych okresów, dla różnych krajów i indeksów. Praca ma na celu weryfikację występowania efektu stycznia na giełdach azjatyckich i określenie jego znaczenia. Badanie zostało przeprowadzone na podstawie metod statystycznych dla okresów 1990-1994 i 2005-2009. Wniosek sformułowany na podstawie powyższego badania mówi o niewystępowaniu efektu stycznia na giełdach azjatyckich.(abstrakt oryginalny)

This article examines the occurrence of the January effect on Asian stock markets. This effect was indices in literature in terms of different periods of time, for various countries and indexes. This publication aims to verify the appearance of the January effect on Asian stock markets and to determine its meaning. An investigation was conducted on the basis of statistical methods for periods 1990-1994 and 2005-2009. The conclusion formulated on the basis of the above study proves non-occurrence the January effect on Asian stock markets.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ahsan A.F.M.M., Sarkar A.H., 2013, Does January Effect Exist in Bangladesh?, "International Journal of Business and Management", vol. 8(7).
 2. Al.-rjoub S., Alwaked A., 2010, January Effect during Financial Crises: Evidence from the U.S, "European Journal of Economics", vol. 24.
 3. Fama E.F., 1970, Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work, "The Journal of Finance", nr 25.
 4. Gao L., Kling G., 2005, Calendar effects in Chinese stock market, "Annals of Economics and Finance", nr 6.
 5. Grotowski M., 2008, Efekty kalendarzowe na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, "Gospodarka Narodowa", nr 1-2.
 6. Kasolik M., 2016, Weryfikacja wybranych zastosowań hipotezy rynku adaptacyjnego na rynkach finansowych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie", nr 10.
 7. Kato K., Schallheim J., 1985, Seasonal and Size Anomalies in the Japanese Stock Market, "Journal of Financial and Quantitative Analysis", vol. 20(2).
 8. Keim D. B., Ziemba W.T., 2000, Security Market Imperfections in Worldwide Equity Markets, Cambridge University Press.
 9. Lean H.H., Smyth R., Wong W.K., 2007, Revisiting calendar anomalies in Asian stock markets using a stochastic dominance approach, "Journal of Multinational Financial Management", nr 17(2).
 10. Lewandowska M., 2017, Efekt stycznia i efekt grudnia na GPW w Warszawie, "Journal of Capital Market and Behavioral Finance", nr 1(5).
 11. Lin J., Liu T., 2002, Modeling Lunar Calendar Holiday Effects in Taiwan, "Taiwan Economic Forecast and Policy", nr 33(1).
 12. Schwert G.W., 2002, Anomalies and Market Efficiency, NBER Working Paper Series.
 13. Szyszka A., 1999, Efektywność rynku kapitałowego a anomalie w rozkładzie stóp zwrotu w czasie, "Nasz Rynek Kapitałowy", nr 12.
 14. Ślepaczuk R., 2006, Anomalie rynku kapitałowego w świetle hipotezy efektywności rynku, "Finansowy Kwartalnik Internetowy", nr 1.
 15. Tong W., 1992, An analysis of the January effect of United States, Taiwan and South Korean Stock Return, "Asia Pacific Journal of Management", vol. 9(2).
 16. Yakob N., Beal D., Delpachitra S., 2005, Seasonality in the Asia Pacific stock markets, "Journal of Asset Management", vol. 6(4).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2392-0726
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu