BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wiśniewska-Paluszak Joanna (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Paluszak Grzegorz (Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
Social Responsibility of Polish Food Industry Leaders
Społeczna odpowiedzialność liderów przemysłu spożywczego w Polsce
Źródło
Journal of Agribusiness and Rural Development, 2017, z. 3 (45), s. 693-704, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Społeczna odpowiedzialność biznesu, Przemysł spożywczy, Rozwój zrównoważony
Corporate Social Responsibility (CSR), Food industry, Sustainable development
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest ocena działań przedsiębiorstw przemysłu spożywczego na rzecz zrównoważonego rozwoju. W artykule analizowano zakres inicjatyw i programów podejmowanych przez przedsiębiorstwa sporządzające raporty społecznej odpowiedzialności (Corporate Social Responsibility, CSR). Wskazano na znaczenie przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w raportowaniu odpowiedzialności społecznej w Polsce. W artykule zastosowano metodę jakościową, polegającą na sumatywnej analizie treści raportów przedsiębiorstw przemysłu spożywczego. Wskazano, że raporty są w większości sporządzane przez liderów rynku należących do międzynarodowych korporacji. Wśród nich znalazło się jednak polskie przedsiębiorstwo rodzinne Hortimex Plus Sp. z o.o. Sp. k. Wykazano pozytywną zależność między liczbą realizowanych działań w zakresie odpowiedzialności społecznej a wynikami finansowymi badanych przedsiębiorstw. Badani liderzy podejmują liczne działania na rzecz równoważenia rozwoju, wśród których pierwsze miejsce zajmują inicjatywy społeczne, w tym działalność charytatywna i donacja. Na drugim miejscu znajdują się programy i inicjatywy środowiskowe, w tym głównie w zakresie redukcji zużycia wody, nośników energii i surowców. Na trzecim znajdują się działania związane z pracą, w tym głównie z zapewnieniem bezpieczeństwa pracy i benefitów pracowniczych. (abstrakt oryginalny)

The purpose of this paper is to assess the sustainable development measures adopted by food companies. This paper analyzes the scope of initiatives and programs undertaken by companies that publish Corporate Social Responsibility (CSR) reports. It demonstrates the importance of food companies in reporting social responsibility in Poland. This paper uses a qualitative method based on a summative content analysis of reports delivered by food companies. It notes that most of the reports are drawn up by market leaders affiliated to international corporations. However, Hortimex Plus Sp. z o.o. Sp. k., a Polish family-run business, is also among them. A positive relationship was identified between the number of implemented social responsibility measures and financial performance of companies under consideration. The leaders covered by this study adopt numerous sustainable development measures such as, in prime place, social initiatives, including charity and donations. Ranked second are environmental programs and initiatives, oriented mainly at reducing the consumption of water, energy products and raw materials. The third group consist of labor-related measures, primarily including those focused on ensuring occupational safety and employee benefits. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamczyk, J., Nitkiewicz, T. (2007). Programowanie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw. Warszawa: PWE.
 2. Baza Raportów Społecznych (2017). Retrieved April 17th 2017 from: www.raportyspołeczne.pl/biblioteka-raportów/.
 3. Jerzemowska, M. (2004). Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie. Warszawa: PWE.
 4. Kochalski, C. (2016). Spojrzenie controllingowe i finansowe na kwestie ekologiczne w przedsiębiorstwie. In: C. Kochalski (Ed.), Zielony controling i finanse. Podstawy teoretyczne. Warszawa: Wyd. C.H.Beck.
 5. Kronenberg, J., Bergier, T. (Eds.). (2010). Wyzwania zrównoważonego rozwoju w Polsce. Kraków: Fundacja Sendzimira.
 6. Monitor Polski B, DZ.U.RP (2000-2012).
 7. Piskalski, G. (2015). Corporate Social Responsibility in the Polish Reality. Theory vs. Practice. Warszawa: Centrum CSR.PL Foundation.
 8. Porter, M. E., Kramer, M. R. (2006). The Link Between Competitive Advantage and Corporate Social Responsibility. Harv. Bus. Rev., 84(1-2), 78-92.
 9. Poskrobko, B. (Ed.). (2007). Towards the theory of sustainable development. Białystok-Warszawa: Bialystok School of Economics.
 10. Rankin, A., Gray, A. W., Boehlje, M. D., Alexander, C. (2011). Sustainability Strategies in U.S. Agribusiness: Understanding Key Drivers, Objectives, and Actions. Int. Food Agribus. Manag. Rev., 14(4), 1-19.
 11. Rogall, H. (2012). Nachhaltige Ökonomie. Ökonomische Theorie und Praxis einer Nachhaltigen Entwicklung. Marburg: Metropolis.
 12. Ross, R. B., Pandey, V., Ross, K. L. (2015). Sustainability and Strategy in U.S. Agri-Food Firms: An Assesment of Current Practices. Int. Food Agribus. Manag. Rev., 18(1), 17-48.
 13. Stawicka, E. (2011). Agrobiznes a społeczna odpowiedzialność. Rocz. Nauk. SERiA, XIII(5), 66-69.
 14. Stawicka, E. (2012). Praktyka społecznej odpowiedzialności w przedsiębiorstwach agrobiznesu. Rocz. Nauk. SERiA, XIV(1), 478-482.
 15. Wołoszyn, J., Stawicka, E., Ratajczak, M. (2012). Społeczna odpowiedzialność małych i średnich przedsiębiorstw agrobiznesu z obszarów wiejskich. Warszawa: Wyd. SGGW.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-5241
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17306/J.JARD.2017.00368
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu