BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wojciechowska-Solis Julia (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie), Soroka Andrzej (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Tytuł
Organic Food Consumption as an Informed Lifestyle Choice of Polish Population by Age Groups
Konsumpcja żywności ekologicznej świadomym stylem życia polskiego społeczeństwa w aspekcie wiekowym
Źródło
Journal of Agribusiness and Rural Development, 2017, z. 3 (45), s. 705-713, rys., tab., bibliogr. 32 poz.
Słowa kluczowe
Konsumpcja żywności, Żywność ekologiczna, Świadomość ekologiczna, Świadomość konsumenta, Rynek żywności
Food consumption, Organic food, Ecological awareness, Consumer awareness, Food market
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu było wskazanie, czy w stylu życia polskiego społeczeństwa występuje świadomy zakup i spożywanie żywności ekologicznej oraz jakimi motywami kierują się konsumenci przy zakupie takiej żywności. W badaniu wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego z narzędziem badawczym w postaci autorskiego kwestionariusza ankiety, którym przebadano 3436 respondentów z całej Polski. W analizach statystycznych wykorzystano program Statistica 10.1 PL, szczególnie analizę funkcji dyskryminacyjnej. Wykazano, iż przy zakupie żywności ekologicznej polscy konsumenci sugerowali się głównie jej walorami zdrowotnymi. Starsi respondenci przywiązywali większą wagę, by taką żywność spożywali wszyscy członkowie ich rodzin. Najczęściej kupowanymi produktami ekologicznymi były świeże warzywa i ich przetwory oraz jaja. Miejscem zakupu żywności ekologicznej były najczęściej sklepy dyskontowe i specjalizujące się w sprzedaży żywności ekologicznej oraz gospodarstwa ekologiczne. Podkreślano znaczenie umieszczania na opakowaniu takiej żywności nazwy jednostki certyfikującej produkt, jak również oznakowania, że jest to produkt wytworzony w warunkach ekologicznych. (abstrakt oryginalny)

The aim of this article is to identify whether Polish society consciously buys and consumes organic food as well as what motives guide their purchases and consumption. A diagnostic survey method with an author's questionnaire was used to examine 3436 respondents from the whole Poland. The Statistica 10.1 PL program was applied to conduct statistical and discriminant analysis. It was shown that Polish consumers mainly emphasized a great importance of health qualities of organic food. The older respondents were more interested in the fact that their relatives consumed healthy food. Fresh vegetables and their products as well as eggs were the most common choices of organic food. The main places of purchase of organic food were discount stores and those specialized in selling organic food as well as organic farms. It was emphasized that respondents paid high importance to the accreditation of product certification body on food packages as well as the labeling that these products were produced in ecological conditions. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Amate, J. I., de Molina, M. G. (2013). "Sustainable de-growth"in agriculture and food: an agro-ecological perspective on Spain's agri-food system (year 2000). J. Clean. Prod., 38, 27-35.
 2. Annunziata, A., Vecchio, R. (2016). Organic farming and sustainability in food choices: an analysis of consumer preference in Southern Italy. Agric. Agric. Sci. Proc., 8, 193-200.
 3. Babicz-Zielińska, E., Jeżewska-Żychowicz, M. (2015). Wpływ czynników środowiskowych na wybór i spożycie żywności. Handel Wewn., 2, 5-18.
 4. Barska, A., Wyrwa, J. (2017). Innovations in the Food Packaging Market - Intelligent Packaging - a Review. Czech J. Food Sci., 35(1), 1-6.
 5. Birch, L. L., Davison, K. K. (2001). Family environmental factors influencing the developing behavioral controls of food intake and childhood overweight. Pediat. Clinic. North Am., 48(4), 893-907.
 6. Bulsara, H. P., Trivedi, K. G. (2016). An Exploratory study of factors related to Consumer Behaviour towards purchase of Fruits and Vegetables from different Retail Formats. J. Res. Mark., 6(1), 397-406.
 7. Buro, B., Gold, A., Contreras, D., Keim, A. L., Mobley, A. R., Oscarson, R., Peters, P., Procter, S., Smathers, C. (2015). An Ecological Approach to Exploring Rural Food Access and Active Living for Families With Preschoolers. J. Nutr. Edu. Beh., 47(6), 548-554.
 8. Davies, A., Titterington, A. J., Cochrane, C. (1995). Who buys organic food? A profile of the purchasers of organic food in Northern Ireland. Brit. Food J., 97(10), 17-23.
 9. Demby, E. (1974). Psychographics and from where it came. Life style and psychographics (p. 9-30). Chicago, IL: American Marketing Association.
 10. Fotopoulos, C., Krystallis, A. (2002). Purchasing motives and profile of the Greek organic consumer: A countrywide survey. Brit. Food J., 104(9), 730-764.
 11. Gracia, A., Barreiro-Hurlé, J., Galán, B. L. (2014). Are local and organic claims complements or substitutes? A consumer preferences study for eggs. J. Agric. Econ., 65(1), 49-67.
 12. Haynes-Maslow, L., Auvergne, L., Mark, B., Ammerman, A., Weiner, B. J. (2015). Low-income individuals' perceptions about fruit and vegetable access programs: a qualitative study. J. Nutr. Edu. Beh., 47(4), 317-324.
 13. Hjelmar, U. (2011). Consumers' purchase of organic food products. A matter of convenience and reflexive practices. Appetite, 56(2), 336-344.
 14. Ingram, J., Ericksen, P., Liverman, D. (2010). Food security and global environmental change. Washington, DC: Earthscan.
 15. Kapusta, F. (2015). Bezpieczeństwo żywnościowe jako indykator zrównoważonego spożycia. J. Agribus. Rural Dev., 4(38), 695-703.
 16. Kiviniemi, M. T., Rothman, A. J. (2006). Selective memory biases in individuals' memory for health-related information and behaviour recommendations. Psychol. Health, 21(2), 247-272.
 17. Kuhnlein, H. V., Erasmus, B., Spigelski, D. (2009). Indigenous peoples' food systems: The many dimensions of culture, diversity and environment for nutrition and health. Rome, Italy: FAO.
 18. Mamouni L., E., Schilizzi, S. G. M., Burton, M., Ong, A., Hynes, N. (2016). Willingness to pay for product ecological footprint: Organic vs non-organic consumers. Technol. Forec. Soc. Change, 111, 338-348.
 19. McGill, C. R., Fulgoni, V. L., Devareddy, L. (2015). Ten-Year Trends in Fiber and Whole Grain Intakes and Food Sources for the United States Population: National Health and Nutrition Examination Survey 2001-2010. Nutrients., 7(2), 1119-1130.
 20. Murray, E. K., Auld, G., Inglis-Widrick, R., Baker, S. (2015). Nutrition Content in a National Nutrition Education Program for Low-Income Adults: Content Analysis and Comparison With the 2010 Dietary Guidelines for Americans. J. Nutr. Edu. Beh., 47(6), 566-573.
 21. Nie, C., Zepeda, L. (2011). Lifestyle segmentation of US food shoppers to examine organic and local food Consumption. Appetite, 57(1), 28-37.
 22. Phungpracha, E., Kansuntisukmongkon, K., Panya, O. (2016) Traditional ecological knowledge in Thailand: Mechanisms and contributions to food security. Kasetsart J. Soc. Sci., 37(2), 82-87.
 23. Piasecka, A. (2008). Komunikowanie wartości zdrowia w polskich kampaniach społecznych - wymiar edukacyjny. Toruń: Wyd. Adam Marszałek.
 24. Siwiński, W., Tauber, R. D., Mucha-Szajek, E. (2008). Współczesne problemy hotelarstwa, gastronomii, turystyki i rekreacji. Poznań: Wyd. WSHiG.
 25. Soil Association. (2004). Understanding the consumer and increasing sales. Retrieved Aug 1st 2016 from: http://orgprints. org/10858/1/TNS2004eng.pdf
 26. Sojkin, B., Olejniczak, T. (2012). Innowacyjność produktowa przedsiębiorstw na rynku artykułów żywnościowych. Przem. Spoż., 1(2), 130-140.
 27. Stefańska, M. (2010). Preferencje konsumentów w zakresie wyboru miejsca nabywania żywności ekologicznej. In: E. Rudawska (Ed.), Tendencje zachowań konsumenckich na regionalnym rynku (p. 215-226). Szczecin: Uniwersytet Szczeciński.
 28. Urban-Rural Interaction. (2001). Report of the Working Group of Urban-Rural Interaction. Helsinki: Ministry of the Interior.
 29. Vanhonacker, F., Verbeke, W., Guerrero, L., Claret, A., Contel, M., Scaveldi, L., Żakowska-Biemans, S., Gutkowska, K., Sulmont-Rossé, C., Raude, J., Granli, B. S., Hersleth, M. (2010). How European consumers define the concept of traditional food: Evidence from a survey in six countries. Agribusiness, 26(4), 453-476.
 30. Verdurme, A., Viaene, J. (2003). Consumer beliefs and attitude towards genetically modified food. Basis for segmentation and implications for communication. Agribusiness, 19(1), 91-113.
 31. Wilczyńska, A. (2015). Znajomość żywności gwarantowanej jakości i jej oznakowania wśród młodych konsumentów. Handel Wewn., 2, 420-431.
 32. Williams, P. R., Hammitt, J. K. (2001). Perceived risks of conventional and organic produce: pesticides, pathogens, and natural toxins. Risk Anal., 21(2), 319-330.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-5241
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17306/J.JARD.2017.00346
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu