BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Woźniak Marcin (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Ewolucja i ewaluacja polityki rynku pracy w Polsce
Evolution and Evaluation of Labor Market Policy
Źródło
Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna / Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2018, nr 41, s. 71-81, tab., bibliogr. 46 poz.
Słowa kluczowe
Rynek pracy, Ewaluacja, Metody ilościowe, Dobrostan
Labour market, Evaluation, Quantitative methods, Well-being
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Zarys treści: Duża dynamika przeobrażeń gospodarczych niesie ze sobą wyzwania, które nie istniały jeszcze pod koniec ubiegłego wieku. Szczególne piętno owe przemiany odciskają na rynku pracy i uwidaczniają się chociażby w powstawaniu nowych zawodów, upadku tradycyjnego modelu pracy czy przeniesieniu wielu aktywności zawodowych w sferę wirtualną. W takich warunkach kreowanie efektywnej polityki rynku pracy stanowi nie lada wyzwanie dla współczesnych krajów Europy i świata. Kluczowym problemem staje się dopasowanie interwencji państwa do rzeczywistości rynków pracy. Polityka państwa na rynku pracy niesie ze sobą jednak szereg trudno uchwytnych efektów ubocznych, których trafne rozpoznanie może przyczynić się do optymalizacji alokacji środków oraz poprawy dobrostanu społecznego. Artykuł nakreśla powyższy problem, który wciąż jest niedostatecznie rozpoznany na gruncie nauk społeczno-ekonomicznych w Polsce. W tekście omówiono również najważniejsze wyniki badania efektywności polityki rynku pracy w Polsce, przeprowadzone w latach 2014-2016 przez autora niniejszego artykułu. (abstrakt oryginalny)

A large dynamics of the economy can be observed nowadays. New challenges which were absent at the end of XX century are now spreading. These forces touch labor markets with particular impact and result in the emergence of new professions, decline of the traditional workstyle and transfer of professional activities into the virtual zone. Under such condition creating labor market policy become a vital but challenging issue for countries and their governments. The key point is matching the type of intervention to the realms of the labor market. However, labor market policy comes with several side effects, which are difficult to identify and measure. Investigation of policies side-effects may lead to optimization of funds allocation and increase the well-being of the society. Paper underlines this problem, which still needs further research in the field of Polish socio-economic science. Some key results of research concerning labor market policy were also discussed briefly in the paper. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Baruffini M. 2014. An agent-based simulation of the Swiss labour market: an alternative for policy evaluation. Institute for Economic Research (IRE), University of Lugano, Switzerland.
 2. Bukowski M., Kowal P., Lewandowski P., Zawistowski J. 2005. Struktura i poziom wydatków i dochodów sektora finansów publicznych a sytuacja na rynku pracy. Doświadczenia międzynarodowe i wnioski dla Polski. Narodowy Bank Polski, Departament Analiz Makroekonomicznych i Strukturalnych, Warszawa.
 3. Bukowski M., Kowal P., Lewandowski P. 2011. Modelowa analiza rynków pracy o różnej strukturze instytucjonalnej (Modelling labour markets with different institutional structure). Institute for Structural Research. Warsaw.
 4. Bradley S., Green C. 2012. The Effect of Relative Wages and External Shocks on Public Sector Turnover. Economic Record, 88, 281: 243-261.
 5. Bivand R., Pebesma E., Gómez-Rubio V. 2013. Applied Spatial Data Analysis with R. Springer Science and Business.
 6. Cahuc P., Le Barbanchon T. 2010. Labor market policy evaluation in equilibrium: Some lessons of the job search and matching model. Labour Economics, 17(1): 196-205.
 7. Calmfors L. 1994. Active labour market policy and unemployment - a framework for the analysis of crucial design features. OECD Economic Studies, 22: 1-47.
 8. Card D., Kluve J., Weber A. 2015. Active Labour Market Policy Evaluations: A Meta-Analysis. The Economic Journal, 120: 452-477.
 9. Crépon B., Duflo E., Gurgand M., Rathelot R., Zamora P. 2012. Do labor market policies have displacement effects? Evidence from a clustered randomized experiment. National Bureau of Economic Research, Working Paper, 18597, Cambridge, MA.
 10. Fisher M., Getis A. 2010. Handbook of Applied Spatial Analysis. Springer.
 11. Gałecka-Burdziak E. 2010. Modele łączenia uczestników rynku pracy - aplikacja funkcji dopasowań dla polskiego rynku pracy, Ekonomista, 3: 395-408.
 12. Gałecka-Burdziak E. 2012. Elastyczność funkcji dopasowań na rynku pracy w Polsce. Gospodarka Narodowa, 4(248): 109-126.
 13. Hujer R., Zeiss Ch. 2006. Macroeconomic Effects of Short-Term Training Measures on the Matching Process in Western Germany. IZA Discussion, 2489.
 14. Jarmołowicz W., Woźniak B. 2006. Polityka państwa wobec bezrobocia. Zeszyty Naukowe 4. PTE, Kraków.
 15. Kabaj M. 2001. Badanie bezrobocia długotrwałego. IPiSS, Warszawa.
 16. Kabaj M. 2012. Aktywna polityka rynku pracy i jej wpływ na wzrost zatrudnienia. Infos, 11(125): 1-4.
 17. Kabaj M., Koptas G. 1995. Bezrobocie długookresowe. Przyczyny, skutki i środki przeciwdziałania. IPiSS, Warszawa.
 18. Kryńska E. (red.) 2009. Flexicurity w Polsce. Diagnoza i rekomendacje, MPiPS, Warszawa.
 19. Kryńska E., Kwiatkowski E. 2013. Podstawy wiedzy o rynku pracy. Łódź.
 20. Kryńska E., Wiśniewski, Z. 2007. Trzynaście tez w sprawie reformy polityki państwa na rynku pracy. Polityka Społeczna, 9: 1-5, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.
 21. Knapińska M. 2015. Zmiana roli państwa na polskim rynku pracy w okresie transformacji ustrojowej - wybrane aspekty. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 40, 1.
 22. Kukulak-Dolata I. 2016. Analiza form i instrumentów aktywnej polityki rynku pracy w Polsce nr 2/2016 (157), IPiSS, Warszawa.
 23. Kwiatkowski E. 2005. Bezrobocie. Podstawy teoretyczne, Warszawa, PWN.
 24. Laureys L. 2012. The Cost of Human Capital Depreciation during Unemployment. Job Market Paper.
 25. Maksim M., Wiśniewski Z. 2012. Metody i narzędzia badania efektywności aktywnej polityki rynku pracy. CRZL, Warszawa.
 26. Mortensen D.T., Coles M.G. 2012. Equilibrium Labor Turnover, Firm Growth and Unemployment. NBER Working Papers, 18022. National Bureau of Economic Research.
 27. Nichols A. Mitchell J. Lindner S. 2013. Consequences of Long-Term Unemployment. The Urban Institute, Washington.
 28. Nikulin D. 2014. Ewolucja polityki instytucjonalnej rynku pracy w Polsce. Przestrzeń-Ekonomia-Społeczeństwo 5(1): 37-44.
 29. OECD 2013. Tackling Long-Term Unemployment Among Vulnerable Groups.
 30. Pissarides Ch. 1985. Short-run Equilibrium Dynamics of Unemployment Vacancies, and Real Wages. American Economic Review, 75(4): 676-690.
 31. Pissarides Ch. 2000. Equilibrium Unemployment Theory. 2nd Ed. MIT Press Books, The MIT Press.
 32. Roszkowska S. 2009. Aggregate Matching Function. The Case of Poland. Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics, 1: 157-177.
 33. Rogerson R., Shimer R., Wright R. 2005. Search-Theoretic Models of the Labor Market: A Survey. Journal of Economic Literature, 43: 959-988.
 34. Stasiak J., Tokarski T. 1995. Wykorzystanie funkcji dopasowań do analizy odpływów z bezrobocia w Polsce. Gospodarka Narodowa, 5: 24-29.
 35. Stavrunova O. 2008. Labor Market Policies in an Equilibrium Matching Model with Heterogeneous Agents and On-the-job Search, University of Iowa, Theses and Dissertations.
 36. Tokarski T. 2005. Statystyczna analiza regionalnego zróżnicowania wydajności pracy, zatrudnienia i bezrobocia w Polsce. Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Warszawa.
 37. Uren L. 2014. Search and the Labour Market. Australian Economic Review, 47(2): 269-276.
 38. Wiśniewski Z., Zawadzki K. 2010. Aktywna polityka rynku pracy w Polsce w kontekście europejskim. Toruń.
 39. Wiśniewski Z., Zawadzki K. 2011. Efektywność polityki rynku pracy w Polsce. Toruń.
 40. Wojdyło-Preisner M. 2008. Profilowanie bezrobotnych jako metoda przeciwdziałania bezrobociu długookresowemu. Toruń.
 41. Woźniak B. 2008. Bezrobocie równowagi i nierównowagi a polityka państwa na rynku pracy. Poznań.
 42. Woźniak M. 2015a. Can stochastic equilibrium search model fit transitions economies? Acta Oeconomica, 65(4): 567-591.
 43. Woźniak M. 2015b. Active Labour Market Programs: Some Estimates of the Matching Function for Poland Based on Regional Data. Ekonomista, 01, Polish Economic Society, Warsaw.
 44. Woźniak M. 2016. Job Placement Agencies in an Artificial Labor Market. Economics: The Open-Access, Open-Assessment E-Journal, 10(2016-29): 1-53.
 45. Zajdel M. 2009. Wybrane aspekty polityki państwa na rynku pracy. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 14: 428-439.
 46. Zimmermann K., Kritikos A. 2015. Evidence-based Policy Making in Labor Economics. Bloomsbury Informationd.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-1428
Język
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.14746/rrpr.2018.41.06
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu