BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Hauke Jan (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Tytuł
Entropijne porównanie nierówności regionalnych postsocjalistycznych państw członkowskich UE w latach 2000 i 2014
Comparison of Regional Disparities in Post-Socialist EU Member States in the Years 2000-2014 Based on Entropy Measure
Źródło
Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna / Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2018, nr 41, s. 101-110, rys., tab., bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Zróżnicowanie regionalne, Społeczeństwo postsocjalistyczne, Analiza empiryczna
Regional diversity, Post-communist society, Empirical analysis
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
W artykule przedstawiono badanie zmian w zróżnicowaniu regionalnym 11 postsocjalistycznych państw członkowskich UE w latach 2000-2014 w oparciu o entropijną statystykę Shannona i algorytm opracowany przez Semple'a i Gauthiera. Praca stanowi kontynuację rozważań przedstawianych przez Czyż i Hauke (2015) w odniesieniu do Polski. Analizę przeprowadzono na podstawie zmian wartości produktu krajowego brutto (PKB) per capita w układzie 218 regionów. Regiony te są częściowo skorygowanymi przez połączenia jednostkami statystycznymi NUTS3. Zostały one wyznaczone przez Perdała (2018). (abstrakt oryginalny)

The article presents comparison of regional disparities in 11 post-socialist EU member states in the years 2000-2014 with the use of Shannon entropy statistics and algorithm developed by Semple and Gauthier. The analysis is based on changes in the value of the gross domestic product (GDP) per capita in 218 regions. These regions, determined by Perdał (2018), are partially corrected (connected), NUTS3 statistical units. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Batty M. 2010. Space, scale, and scaling in entropy maximizing. Geographical Analysis, 42: 395-421.
 2. Blakely E.J., Bradshaw T.K. 2002. Planning local economic development. Theory and practice. Sage Publication, Thousand Oaks, California.
 3. Czyż T. 2002. Zastosowanie modelu potencjału w analizie zróżnicowania regionalnego Polski. Studia Regionalne i Lokalne, 2-3: 5-14.
 4. Czyż T. 2012. Poziom rozwoju społeczno-gospodarczego Polski w ujęciu subregionalnym. Przegląd Geograficzny, 84, 2: 219-236.
 5. Czyż. T., Hauke J. 2015a. Entropijna miara nierówności w badaniach regionalnych. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 32: 17-30.
 6. Czyż T., Hauke J. 2015b. Spatial entropy in regional analysis. Quaestiones Geographicae, 34(4): 30-47.
 7. European Commision EU 2014. Investment for jobs and growth. Promoting development and good governance in EU regions and cities. Six report on economic, social and territorial cohesion. Region and Urban Commission, Brussels.
 8. Ezcurra R. 2007. In income inequality harmful for regional growth? Evidence from the European Union. Urban Studies, 44, 10: 1953-1971.
 9. Fedayev A., Durkalić D., Arsić M. 2017. Convergence of EU countries in meeting the europe 2020 strategy goals. 7th International Symposium on Environmental and Material Flow Management - EMFM 2017. Book of Proceedings, s. 110-120. University of Belgrade, Technical Faculty in Bor.
 10. Kudrycka I. 2014. Analiza konwergencji rozwoju regionalnego w Polsce w latach 2001-2012. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica, 6: 51-66.
 11. Gauthier H.L., Semple R.K. 1974. Trends in regional inequalities in the Brazilian economy 1947-1966. [W:] R.S. Thoman (red.), Methodology and case studies. Vol. I. Proceedings of the Commission on Regional Aspects of Development of the IGU. Hayword, California, USA, s. 249-266.
 12. Perdał R. 2018. Zróżnicowanie regionalne postsocjalistycznych państw członkowskich UE w latach 2000-2014. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 41: 83-100.
 13. Semple R.K., Gauthier H.L. 1972. Spatial-temporal trends in income inequalities in Brasil. Geographical Analysis, 2: 189-179.
 14. Shannon C.E. 1948. A mathematical theory of communication. Bell System Technical Journal, 27: 379-423, 623-656.
 15. Simonescu M. 2014. The economic convergence in European Union based on concentration and entropy approach. EuroEconomica, 1(33): 31-42.
 16. Ward J.H. 1963. Hierarchical Grouping to Optimize an Objective Function. Journal of the American Statistical Association, 58: 236-244.
 17. Wędrowska E. 2010. Wykorzystanie entropii Shannona i jej uogólnień do badania rozkładu prawdopodobieństwa zmiennej losowej dyskretnej. Przegląd Statystyczny, 4: 39-53.
 18. Wędrowska E. 2012. Miary entropii i dywergencji w analizie struktur. Wydawnictwo UWM, Olsztyn.
 19. Wilson A.G. 1967. A statistical theory of spatial distribution models. Transport Research, 1: 253-269.
 20. Wilson A.G. 2010. Entropy in urban and regional modelling retrospect and prospect. Geographical Analysis, 42: 364-394.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-1428
Język
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.14746/rrpr.2018.41.08
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu