BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kubiszewska Katarzyna (Gdansk University of Technology, Poland)
Tytuł
Transformation of The Banking Sector as nn Element of Economic Transformation in South-East Europe
Źródło
Optimum : studia ekonomiczne, 2017, nr 5(89), s. 237-251, tab., rys., bibliogr. s. 249-251
Słowa kluczowe
Transformacja bankowości, Sektor bankowy, Teoria transformacji gospodarki
Banking transformation, Banking sector, Transformation theory
Uwagi
Klasyfikacja JEL: E020, E440, G00
summ.
Kraj/Region
Europa Południowo-Wschodnia
South-East Europe
Abstrakt
The issue of stability in economy is essential, both in theoretical as well as in practical discussion. It is especially important in an environment of economic transformation. The aim of the article is to assess the economic stability during the transformation of the south-east region of Europe over a period of 19 years (1995-2014), and the mutual relation between the economic stability and the transformation process, including the transformation of banking sectors. The countries selected to the research were Albania, Bosnia and Hercegovina, Bulgaria, Croatia, Romania and Serbia. The study shows the strong correlation between transformation process of economy and banking sectors and not more than moderate relationship between transformation and stability, in some of the studied countries. The methods used include a literature review of the theory on the transformation process with special focus on the Balkan region, as well as a comparative analysis of data, which addresses the progress of the economic and banking sector's transformation and measures the macroeconomic stability in this region and Pearson correlation for assessing mutual impacts of the variables. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Allen F., Gale D., 2004, Competition and financial stability, "Journal of Money, Credit, and Banking", No. 36.
 2. Bałtowski M., Miszewski M., 2006, Transformacja gospodarcza w Polsce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 3. Barell R., Holand D., 2000, Foreign Direct Investment and Enterprise Restructuring in Central Europe, "Economics of Transition", 8 (2).
 4. Bolt W., Tieman A.F., 2004, Banking competition, risk and regulation, "Scandinavian Journal of Economics", No. 106.
 5. Bożyk P., 2002, 24 kraje Europy Środkowej i Wschodnie, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa.
 6. Brissimis S.N., Delis M.D., Papanikolaou N.I., 2008, Exploring the nexus between banking sector reform and performance: evidence from newly acceded EU countries, Working Pape, No. 73, https://doi.org/10.10167j.jbankfin.2008.07.002_
 7. Bromley D.W., 1993, Reconstituing Economic Systems: Institutions in national Development, "Development Policy Rewiev", No. 2, https://doi.org/10.11117j.1467-7679.1993. tb00033.x.
 8. Chołaj H., 1998, Transformacja systemowa w Polsce: szkice teoretyczne, Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej, Lublin.
 9. Claessens S., 1996, Banking Reform in Transition Countries, The World Bank, Policy Research Working Paper, No. 1642.
 10. EBRD Transition Reports 1995-2014, http://www.ebrd.com/transition-report (access:
 11. Fisher S., 1997, Banking soundness and the role of the Fund, [in:] Banking soundness and Monetary Policy, International Monetary Fund.
 12. Fries S., Taci A., 2005, Cost efficiency of banks in transition: Evidence from 289 banks in 15 post-communist countries, "Journal of Banking and Finance", No. 29 (1), https://doi.org/ 10.1016/j.jbankfin.2004.06.016_
 13. Fries S., Taci A., 2002, Banking Reform and Development in Transition Economies, EBRD, Working Paper, No. 72.
 14. Gomulka S., 1998, The Polish model of transformation and growth, "Economic of Transition", Vol. 6, Issue 1, DOI: 10.1111/j.1468-0351.1998.tb00042.x.
 15. Grifell- Tatje E., Lovell C.A.K. 1996. Deregulation and productivity decline: the case of Spanish savings banks, "European Economic Review", No. 40, https://doi.org/10.1016/ 0014-2921(95)00024-0.
 16. Isik I., Hassan M.K. 2003. Financial deregulation and total factor productivity change: an empirical study of Turkish commercial banks, "Journal of Banking and Finance", No. 27, https://doi.org/10.1016/s0378-4266(02)00288-1.
 17. Iwanicz-Drozdowska M., 2002, Kryzysy bankowe: przyczyny i rozwiązania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
 18. Kaufaman G.G., Scott K., 2001, Does Bank Regulation retard or contribute to Systemic Risk?, Center For Research On Economic Development And Policy Reform, Working Paper, No. 86, https://doi.org/10.2139/ssrn.257927.
 19. Kołodko G., 1993, Kwadratura Koła, Warszawa.
 20. Kolodko G., 2001, Globalization and Transformation Illusions and Reality, Paper presented to the Plenary Session of the VIIth Congress of Polish Economists Warsaw, January 25-26.
 21. Kumbhakar S.C., Lozano-Vivas A., Lovell C.A.K., Hasan I., 2001, The effects of deregulation on the performance of financial institutions: the case of Spanish savings banks, "Journal of Money, Credit, and Banking", No. 33, https://doi.org/10.2307/2673874.
 22. Levine R., 1997, Financial Development and Economic Growth: Views and Agenda, "Journal of Economic Literature", Vol. 35, No. 2, https://doi.org/10.1596/1813-9450-1678.
 23. Lingren C.J., 1997, How to keep the banking system sound in a period of change, [in:] Banking Soundness and Monetary Policy, International Monetary Fund.
 24. Transformacja systemowa w Polsce: wybrane problemy, 1993, Z. Blok (red.), Wydawnictwo Adam Marszałek, Poznań.
 25. Matutes C., Vives X., 2000, Imperfect competition, risk taking, and regulation in banking, "European Economic Review", No. 44, https://doi.org/10.1016/s0014-2921(98) 00057-9.
 26. Rosati D., 1998, Polska droga do rynku, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 27. Sen A., Atlay H., 2012, The Channels of Contagion in the Global Crisis: The Case of the Southeastern Europe (SEE-7) Countries, "Journal of Economic and Social Studies", Vol 2, No. 2.
 28. Trichet J.C., 2000, Introductory Remarks, [in:] Independence and Accountability Developments in Central Banking, Bank of France.
 29. Wheelock D.C., Wilson P.W., 1999, Technical progress, inefficiency and productivity change in US banking, 1984-1993. "Journal of Money, Credit, and Banking", No. 31. https://doi.org/ 10.2307/2601230.
 30. Wilkin J., 1991, Jaki kapitalizm, jaka Polska?, Zbyt powolna zmiana systemu, "Gospodarka Narodowa", nr 3.
 31. Wojtyna A., 1997, Strategia gospodarcza a ekonomia polityczna reform, [in:] Dynamika transformacji polskiej gospodarki, M. Belka, W. Trzeciakowski (red.), INE PAN, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1506-7637
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15290/ose.2017.05.89.17
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu